Спечелете 101 Gift карти - 1 с 1000 лв., 5 с 500 лв., 35 по 100 лв. и 60 по 50 лв.

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 май 2022

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което желае да се включи с изключение на лицата, посочени по долу в т. 7. Промоцията НЕ Е обвързана с кандидатстване и усвояване на кредит, ползване на какъвто и да било продукт или услуга, предоставяни от Дружеството. Всеки желаещ може да заяви желанието си за участие като попълни Онлайн форма на https://vivacredit-online.bg/promo-lead. Онлайн формата съдържа две имена, телефон и електронен адрес, както и поле за потвърждение, че лицето има навършени 18 години и че е запознато с информационните си права, както и поле за съгласие/несъгласие за получаване на маркетингови активности на дружеството. Изразеното несъгласие да получава маркетингови активности не лишава участника от участие в настоящата промоция.

За избягване на всякакви съмнения, уточняваме, че условие за участие в промоцията е попълване в онлайн формата на две имена, телефонен номер и e -mail адрес, както и потвърждение, че лицето има навършени 18 години и че е запознато с информационните си права.  

След като участникът попълни онлайн формата за участие в настоящата промоция, може да получи потвърдително смс/viber съобщение, че е записан за участие в промоцията, както и може да получи обаждане от служител на организатора за потвърждение на посочените в онлайн формата данни. Получаването на обаждане не е задъжително и регистрацията на участника се счита за успешна, дори да не е получил такова.

При посочване чрез формата за участие на сайта на Дружеството или при последвалото телефонно обаждане, че лицето иска да получава маркетингови съобщения, е възможно да бъде информирано за продукти и услуги, предлагани от Дружеството без задължително да е обвързано с използването им.

В Промоцията нямат право да участват служители на „Вива Кредит” ООД и на всички партньори на Дружеството и техните роднини по права линия без ограничения. „Вива Кредит“ ООД си запазва правото да изключва без предупреждение участници в Промоцията, които нарушават Общите условия на играта, или които във връзка с участието си в играта нарушават действащото законодателство.

Всеки участник следва да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България.

За участие в Промоцията е необходимо еднократно да се заяви желание по посочения на в т. 6 начин. Увеличаване на броя заявки за участие от страна на участниците не увеличава възможността за спечелване на наградата.

Наградите от Промоцията са общо 101 /сто и един/ броя награди, от които  – 1  /един / брой Gift Карта на стойност 1000 лв., 5 /пет/ броя Gift карти на стойност 500 лв. и 35 броя Gift Карти на стойност 100 лв. и 60 броя Gift Карти на стойност 50 лв.

Предоставените карти са валидно платежно средство, което всеки спечелил участник може да усвои в търговската мрежа при търговци, предлагащи разпращания с ПОС терминал. Наличността не може да бъде усвоена в брой посредством теглене  от банкомати (т.е. затворена е за използване на АТМ). Картата е с период на валидност 2 години. След изчерпване на баланса по картата, тя автоматично се закрива. Картовата услуга се предоставя от GiftCards. Пълна информация за активация, такси  и условията на  www.giftcards.eu

Тегленето на наградите ще бъде на 01.06.2022 год.

Един участник може да спечели само 1 брой награда.

Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип, посредством уеб базиран софтуер, заложен в системата на Организатора, като ще бъдат изтеглени имената на участниците. Тегленето се извършва от определена от Организатора комисия от 3-ма членове. За всяко теглене комисията съставя протокол. Първа буква от собствено име и фамилия на печелившия Участник, както и стойността на спечелената Гифт карта ще бъде обявено в секция „Новини“ на сайта на дружеството - Организатор  www.vivacredit.bg  до края на деня, в който е проведено тегленето. Линк към новината ще бъде споделена във Facebook страницата на Организатора на адрес https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG.

В 30-дневен срок от обявяването на резултат от теглене, всеки печеливш Участник трябва да предостави на Организатора следните данни, необходими за получаване на наградата: име и фамилия, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, офис на Организатора, където желае да получи наградата си или адрес, на който да му бъде изпратена наградата по куриер в случай на невъзможност за получаване на наградата в офис на Вива Кредит*.  Печелившият трябва да предостави посочените данни и начина на получаване по един от следните начини:

- по имейл на: marketing@vivacredit.bg;

- с обаждане на телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване);

* Случай на невъзможност -  По изключение, в случай на невъзможност за получаване на наградата в обект на Вива Кредит поради здравословни или логистични причини, участникът може да получи своята награда до личен адрес след писмено потвърждение за причината (здравословна или логистична), без да заплаща за доставка.

При получаване на наградата в офис на Организатора печелившият се легитимира с представяне на лична карта. Получаването на наградата се удостоверява с попълване и подписване на приемо-предавателен протокол, който съдържа: две имена на печелившия, телефонен номер и e-mail адрес.

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара