Спечелете 4 златни кюлчета, 3 SPA почивки и 3 безвъзмездни кредита до 6000 лева

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Златно кюлче – клиент, усвоил кредит с номер на договора 1140661
Златно кюлче – клиент, усвоил кредит с номер на договора 1142259
Златно кюлче – клиент, усвоил кредит с номер на договора 1139875
Златно кюлче - клиент, усвоил кредит с номер на договора 1130874
Ваучер за СПА уикенд – клиент, усвоил кредит с номер на договора 1141859
Ваучер за СПА уикенд – клиент, усвоил кредит с номер на договора 1141865
Ваучер за СПА уикенд – клиент, усвоил кредит с номер на договора 1132588
Безвъзмезден кредит – клиент, усвоил кредит с номер на договора 1143606
Безвъзмезден кредит – клиент, усвоил кредит с номер на договора 1133626
Безвъзмезден кредит – клиент, усвоил кредит с номер на договора 1133020

Как се участва:

С ползване на продукти на Фератум България.

Пълни правила:

Подари си 24 карата любов.

А тази година даваме шанса на 10 късметлии да се насладят на нещо още по-специално. Всичко, което се иска от теб, е в периода 03.02 - 03.04 да кандидатстваш за кредит с промокод FERRATUM24 и можеш да спечелиш страхотна награда:

    4х 10гр. кюлче 24-каратово злато
    3х електронни ваучера за SPA пакет за двама с две нощувки, вечери, масажи и вино в Сандански*
    3х безвъзмезден кредит за суми до 6000 лв.

*ако тази почивка не е по вкуса ти, ваучерът може да бъде заменен за друго из над 500 преживявания

Участието в кампанията е обвързано с ползването на един от предлаганите продукти на „Фератум България“ ЕООД, а именно:

    Кредит на вноски за суми до 6000 лева и срок на връщане от 2 до 18 месеца;
    Кредит до заплата за суми до 1000 лева и срок на връщане от 5 до 45 дни.

Участникът следва да въведе по време на кандидатстването си получения от Ferratum промокод. Промокодът е цифрово и/или буквено означение, което се предоставя от Ferratum на клиент. Промокодът се въвежда в специално поле на уебсайта по време на подаване на заявката за кредит.

Участник в кампанията може да бъде всеки, усвоил кредит от Ferratum в посочения период на кампанията в Раздел 3  от настоящите Правила чрез страницата на Ferratum и който няма забава по изплащането на текущия си кредит.

Право на участие в кампанията придобива всяко пълнолетно, дееспособно, физическо лице, което е изпълнило условието за участие, описано в Раздел 4. „Регистрация за участие в кампанията“.

Участниците, в кампанията, следва да имат местожителство на територията на Република България.

Дружеството няма задължение да отправи промоционалното предложение до всеки клиент, отговарящ на условията за право на участие в кампанията. Предложенията се отправят на случаен принцип според техническите възможности на Ferratum като Ferratum се стреми предложението да достигне до максимален брой клиенти, като също така информацията се публикува и на уеб сайта на Ferratum.

Наградите, които организаторът осигурява са:

    4 златни кюлчета от 10 гр. (24-каратово инвестиционно злато)

    3 електронни ваучери за SPA пакет за двама с две нощувки, вечери, масажи и вино във Вила Синтика в Сандански. Ваучерът е закупен от онлайн магазин за ваучери за преживяване и не може да бъде заменян за паричната му равностойност, но може да бъде заменен за всяко друго преживяване, предлагано от онлайн магазина в рамките на валидността (31.03.2023 г.)

    3 безвъзмездни кредита за суми до 6000 лв., които са били вече усвоени от клиента – при спечелване на тази награда, остатъкът от активния кредит на клиента към датата на спечелване, както и всички дължими суми по съответния кредит се опрощават опрощават и вземането се счита за погасено от деня на потвърждение, че спечелилият приема наградата

Всеки участник, който отговаря на условията в Раздел 5. Право на участие в кампанията, може да спечели една от 10-те награди, посочени в Раздел 6. Описание на наградата.

Печелившите ще бъдат определени на произволен, лотариен принцип, чрез random.org на 06.04.2022 г. В рамките на същия ден, печелившите ще бъдат обявени на сайта на дружеството.

Със спечелилилите участници ще се свърже представител на Организатора, като по този начин ще бъдат уведомени за наградата.

В случай, че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси наградата си до 5 (пет) работни дни от датата на неговото обявяване, то същият губи право да получи наградата си и тя може да се предоставя на следващ по ред изтеглен участник. Следващ по ред изтеглен участник е лице, което се определя на произволен, лотариен принцип, чрез random.org и се обявява непосредствено след изтичане на срока по предходното изречение.

Дружеството изпраща наградата в рамките на 10 работни дни от датата на свързване с участника на адреса по регистрация, посочен в заявката или на друг адрес, изрично посочен от кредитополучателя.

В случай, че кредитополучателят упражни правото си по чл. 12 от Общите условия, уреждащи отношенията между „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД и неговите клиенти, по повод предоставяните от дружеството финансови услуги (заеми) от разстояние, то същият дължи връщане на наградата или на нейната левова равностойност на „Фератум България“ ЕООД. Предметните награди следва да нямат повреди и да не са използвани. Наградата може да бъде върнат на адреса на централен офис: гр. София, ж.к. Младост 3, бул. „Александър Малинов“ 51, вх. А, етаж. 9, офис 20. Сумата може да бъде върната чрез превод по банков път по сметка BG89BPBI79421079675802 към Пощенска банка.

Предметните награди се получават лично от спечелилия участник на посочен от него адрес чрез избрана от Организатора спедиторска компания, при попълнена декларация за обработка на лични данни, както и приемо-предавателен протокол, с което се потвърждава получаването на наградата. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността със стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Всяка една от предоставените предметни награди в кампанията е на стойност, по-висока от изискуемата в ЗЗДФЛ и е облагаем доход, съответно подлежи на деклариране с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от спечелилия наградата участник. „Фератум България“ ЕООД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а на физическото лице се предоставя при поискване и безвъзмездно служебна бележка за платения от Фератум данък по образец.

Наградите, представляващи „безвъзмезден кредит“ се предоставят на потребителя след изричното му писмено съгласие да получи наградата. Победителят получава удостоверение за липса на задължения към дружеството. Наградата е до размера на непогасената част по кредита и с приемането на наградата спечелилият потвърждава, че няма претенции от каквото и да е естество за по-голям размер на сумата от тази дължима от него към Ferratum към датата, на която е спечелил наградата, до пълното погасяване на дълга му към Ferratum. С приемане на наградата печелившият участник декларира, че няма финансови претенции към Ferratum относно спечелената награда. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността със стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. В случай, че опростената сума по кредита надхвърля стойността, изискуемата в ЗЗДФЛ и е облагаем доход, съответно подлежи на деклариране с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от спечелилия наградата участник. „Фератум България“ ЕООД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а на физическото лице се предоставя при поискване и безвъзмездно служебна бележка за платения от Фератум данък по образец.

Наградите под форма на електронен ваучер се получават лично от спечелилия участник на посочен от него имейл адрес, при попълнена декларация за обработка на лични данни, както и приемо-предавателен протокол, с което се потвърждава получаването на наградата. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността със стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Всяка една от предоставените предметни награди в кампанията е на стойност, по-висока от изискуемата в ЗЗДФЛ и е облагаем доход, съответно подлежи на деклариране с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от спечелилия наградата участник. „Фератум България“ ЕООД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а на физическото лице се предоставя при поискване и безвъзмездно служебна бележка за платения от Фератум данък по образец.

Краен срок - 3 април 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара