Спечелете 10 ваучера по 500 лв. за пазаруване в Техномаркет

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

an*****ail.bg
b*****ail.bg
galchet*****bv.bg
ka.yam*****mail.com
Kremi_ivan*****bv.bg
lecev*****mail.com
mag*****bv.bg
albena*****bv.bg
Tania_Ivanov*****ahoo.com
vi*****mail.com

Как се участва:

С регистрация за бюлетин.

Пълни правила:

Участието в ТОМБОЛАТА не е обвързвано с покупка.

В периода на ТОМБОЛАТА, всеки потребител, който се регистрира за получаване на рекламни материали от Организатора, чрез въвеждане на съответните данни (две имена, телефонен номер, e-mail)  в регистрационната форма, достъпна на https://www.technomarket.bg/newsletter или чрез сканиране на създадения за целта QR код, автоматично участва в ТОМБОЛАТА за спечелване на награда, посочена в Раздел 7.

С регистрацията си за получаване на рекламни материали на Организатора в регистрационната форма, потребителят изрично се съгласява и потвърждава предоставените лични данни да бъдат използвани за целите на получаване на индивидуални оферти и неперсонализирана реклама (информация и реклама за актуални продукти, брошура на Организатора, участие в игри, промоции и томболи, организирани от Technomarket.bg  или негови партньори, както и за всякакви други незабранени от българското и европейско законодателството цели) на предоставения в регистрационната форма имейл адрес.

ВАЖНО! След предоставяне на съгласие, потребителят не може да променя въведената от него информация за периода на ТОМБОЛАТА, с оглед законосъобразния избор на печеливши. За да може да участва в ТОМБОЛАТА, всяко лице следва да изпълнило изискванията за предоставяне на съгласие за обработване на лични данни. Ако лицето не предостави своето съгласие, Организаторът няма законово основание да го допусне до участие в ТОМБОЛАТА. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт. Всеки участник, по всяко време, може да оттегли своето съгласие. В случай че участник оттегли своето съгласие в периода на провеждане на ТОМБОЛАТА, Организаторът е длъжен да преустанови използване на личните му данни, което ще доведе до отстраняване в по-нататъшно му участие.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 04.04.2022 г., чрез специализиран софтуер, в присъствието на двама служители на Организатора и ще бъдат обявени на https://www.technomarket.bg/newsletter, чрез псевдонимизиране на личните данни. Ако при изтеглянето на печеливш участник се установи нарушение на настоящите Правила, водещо до отстраняване на Участник съгласно Раздел 8, ще бъде изтеглен следващ печеливш участник.

Всеки от изтеглените общо десет печеливши участници ще спечели по един от общо десет ваучера на стойност 500 (петстотин) лева за пазаруване във физическите магазини на Организатора.

ВАЖНО!  Условия за последващо използване на ваучера:

    Ваучерът може да бъде използван само във физическите магазини на Организатора.
    Ваучерите не могат да бъдат осребрявани. Не се допуска връщане на остатък до номиналната стойност на ваучера при избор на продукт с по-ниска стойност от тази на ваучера.
    Когато стойността на стоката на покупката надвишава тази на ваучера, се допуска доплащане на разликата от страна на клиента;
    Всеки ваучер е със срок на валидност 1 (една) година, считано от датата на издаване.

В срок до 5 работни дни от обявяването на печелившите участници, представител на Организатора се свързва с лицата на посочения при регистрация в мобилното приложение телефон или e-mail адрес, за да уговорят реда за получаване на наградата. За получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери своята самоличност с показване на документ.

Организаторът има право да отстрани от участие в ТОМБОЛАТА лицата, които са регистрирали невалидни е-mail адреси, допуснали са грешки при въвеждане на информацията и Организаторът не може да се свърже с тях в посочения в Раздел 7 срок, не могат да удостоверят с документ за самоличност верността на предоставените лични данни или които не отговарят на условията, съдържащи се в Раздел 5.

Краен срок - 31 март 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара