Спечелете 100 продуктови пакета Milka и 10 GiftCard по 250 лв.

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://potursinejnostta.milka.bg/winners

Как се участва:

С регистрация в сайта на Milka.

Пълни правила:

УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!

За да участва в Промоцията, всеки участник трябва дa:
    Стъпка 1: Влезе на сайта www.potursinejnostta.milka.bg
    Стъпка 2: Играе, за да открие скритите продукти Milka в различните зони. Във всяка зона има 6 скрити продукта.
    Стъпка 3: След успешно откриване на всички продукти в съответната зона, да попълни регистрационна форма за участие (всички полета са задължителни):
        да въведе мобилен номер
        да отбележи, че не е робот
        да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.potursinejnostta.milka.bg

    Регистрацията на всеки участник се счита за успешна, когато той е открил всички 6 скрити продукта в определената зона и е попълнил регистрационната форма.

    След като участник е открил 6те скрити продукта в една от зоните, той влиза автоматично в седмичната томбола за награда.

    С откриването на всички 24 скрити продукта в четирите различни зони, участник влиза в томболата за голямата награда в края на периода.

    Регистрациите са с натрупване и всяка следваща регистрация увеличава шансовете за печалба.

 Всеки участник може да спечели само по една награда от вид.
    Например:
    Ако участник е играл и е открил 6те скрити продукта в една от зоните, то той участва 1 път в седмичното теглене за награда.
    Ако участник е играл и е открил скритите продукти в две различни зони или е играл 2 пъти в в една и съща зона, то той участва 2 пъти в седмичното теглене за награда.
    Ако участник е играл в 4те различни зони и е открил всички 24 скрити продукти Milka, то той участва 4 пъти в тегленето за седмична награда и 1 път в тегленето за голяма награда на края на Промоцията.

    Ако участник е играл 4 пъти в една и съща зона, то той участва само в тегленето за седмична награда с 4 регистрации.

    Ако участник е направил 4 регистрации през първи период на промоцията и с тях той не е спечелил седмична награда от седмичната томболата за първи период, тези регистрации автоматично се прехвърлят и участват в тегленето на седмична награда в следващите периоди на Промоцията до спечелване на седмична награда или до настъпване на края на Промоцията. В случай, че участник е спечелил седмична награда, независимо в кой от периодите, неговите регистрации участват в натрупването само за голяма награда.

    Ако участник е играл по два пъти в 4те различни зони, респ. е направил 8 регистрации, то той участва 8 пъти в тегленето за седмична награда и 2 пъти в тегленето за голяма награда на края на Промоцията.

    Всеки участник може да направи максимум 8 регистрации за всеки един период на Промоцията.

    Всеки участник може да направи максимум 32 регистрации за целия период на Промоцията.

Награди:

    Седмични награди - Мilka продуктов пакет – общо 100 броя за периода на Промоцията (Игратa), разпределени на седмичен принцип, по 25 броя за всеки период на Промоцията, както следва:
        1. Период 1 - 29.03. – 04.04.2022 г. включително – по 25 броя Milka продуктови пакета.
        2. Период 2 – 05.04. – 11.04.2022 г. включително – по 25 броя Milka продуктови пакета.
        3. Период 3 – 12.04. – 8.04.2022 г. включително – по 25 броя Milka продуктови пакета.
        4. Период 4 – 19.04. – 25.04.2022 г. включително – по 25 броя Milka продуктови пакета.

    За да влезе в томболата за седмична награда, всеки участник е необходимо да направи поне една регистрация (да открие 6 скрити продукта в поне една от зоните). Всяка следваща регистрация увеличава шансовете на потребителя за спечелване на седмична награда – Milka продуктов пакет.
        Млечен заек Милка 45г
        Великденско яйце шоко Милка 50г
        Великденска плюшена играчка 96.5г
        Милка Великден маг. яйце 167г
        Милка кошница 162г
        Милка яйца с млечен крем 136г

    Големи награди – 10 бр. GiftCardТМ за целия период на промоцията (29.03. - 25.04.2022 г.), всяка на стойност 250 лв.

    GiftCardTM е предплатена непрезареждаема карта, която може да бъде използвана навсякъде по света, където се приемат плащания с Mastercard. Срокът на валидност е изписан на лицевата страна и е не по-кратък от 2 години. След изчерпване на баланса по картата тя автоматично се закрива. Преди използване GiftCardTM трябва да бъде активирана. С GiftCardTM можете да плащате на ПОС терминал или в интернет (затворена е за използване на АТМ). Няма такси при ползване на GiftCardTM в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване. Само при условие, че по GiftCardTM има наличен остатък след 6-тия месец от датата на закупуване, започва да удържа месечна такса за обслужване в размер на максимум 6,00 лв. Начисляването й не зависи от датата на активиране. Плащането с GiftCardTM е защитено с ПИН код, предоставен автоматично.

Пълните условия за използване на GiftCardTM са достъпни на следния линк: https://www.giftcards.eu/bg/general_terms

    За да влезе в томболата за голямата награда, всеки участник е необходимо да открие всички 24 скрити продукта в четирите зони.

    Тегленето и обявяването на печелившите участници за седмичните награди ще се извършва до 48 часа след края на съответния период от Промоцията, според следния тайминг:
        1. Период 1 - 29.03. – 04.04.2022 г. вкл. – тегленето се извършва на 05.04.2022 г.
        2. Период 2 – 05.04. – 11.04.2022 г. вкл. – тегленето се извършва на 12.04.2022 г.
        3. Период 3 – 12.04. – 18.04.2022 г. вкл. – тегленето се извършва на 19.04.2022 г.
        4. Период 4 – 19.04. – 25.04.2022 г. вкл. – тегленето се извършва на 26.04.2022 г.

    Тегленето и обявяването на печелившите за големите награди се извършва до 48 часа след края на Промоцията.

    Последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.potursinejnostta.milka.bg

    Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888422962 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

    За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите голяма награда GiftCardTM на стойност 250 лв. да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Един участник може да направи максимум 8 регистрации в рамките на всеки един от периодите на Промоцията. Един участник може да направи максимум 32 регистрации за целия период на Промоцията. Всеки пореден опит след максимума ще бъде зачетен като невалидна регистрация.
    Един участник може да спечели само по една награда от вид за целия период на Промоцията.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Краен срок - 25 април 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара