Спечелете почивка за двама във Valentina Castle и 10 куфара NIVEA


Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Анелия Павлова 3-дневна почивка
Петя Димитрова Куфар NIVEA
Юлия Лазарова Куфар NIVEA
Мария Коларова Куфар NIVEA
Николай Ангелов Куфар NIVEA
Ивелина Василева Куфар NIVEA
Галин Гаров Куфар NIVEA
Антон Хитов Куфар NIVEA
Георги Балчев Куфар NIVEA
Боян Малашев Куфар NIVEA
Надя Желева Куфар NIVEA

Как се участва:

С покупка на продукти Nivea за минимум 12 лв. от МЕТРО и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Природата започва да се събужда, а с нея може би и твоето желание за пътуване, нали? NIVEA и магазини METRO са ти подготвили страхотни награди! 

Ако закупиш продукти в периода 3-30 март 2022 г., имаш шанс да спечелиш 3-дневна почивка за двама във Valentina Castle или 1 от 10 куфара NIVEA! Прочети по-долу как да участваш и се запиши още сега!

Промо играта се организира и провежда във всички търговски обекти на “Метро Кеш енд Кери“ ЕООД на територията на Република България.

Наградите, предвидени за Печелившите участници в томболата са 1 (един) ваучер за 3-дневна почивка за двама във Valentina Castle, с. Огняново и 10 брандирани куфара NIVEA.

Ваучерът за 3-дневна почивка за двама в комплекс Valentina Castle е с валидност 6 (шест) месеца, считано от 01.05.2022 г. и включва 3 (три) нощувки, 3 (три) закуски и ползване на СПА центъра за двама. Ваучерът важи за настаняване само в двойна стая делукс с балкон в комплекса и не се отнася за еко къщите към него. Допълнителни инструкции за настаняването ще бъдат дадени от Организатора на печелившия Участник след изтеглянето му.

Желаещите да участват в Промо играта, следва да закупят в търговски обект на „Метро Кеш енд Кери” ЕООД продукт или продукти с марка NIVEA на стойност минимум 12 лв. с ДДС, след което имат възможност да участват в Промо играта за една от посочените в т. 3.3 награди. Всеки клиент, който отговаря на изискванията, предвидени в настоящите правила, може да се регистрира на http://www.nivea.bg/metrospring като въведе име, презиме и фамилия (задължително в предвидения тук ред), e-mail, телефон за връзка, адрес и качи снимка на фискалния бон/фактура – удостоверяващ/а покупката на продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 12 лв. с ДДС.

За участие в Промо играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма описани по-горе, да прикачи снимка на оригиналния/ната фискален бон/фактура и да изрази изричното си съгласие за събиране и обработване на личните му данни за целите на Промо играта (посредством специалното за целта място в регистрационната форма).
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на фискалния бон/фактура за извършената покупка на продукт/продукти NIVEA следва да бъде запазен от Участника в Промо играта. Непредставянето на оригинала на фискалния бон/фактурата е основание за отказване получаването на награда.

Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно като за всяка регистрация качи снимка на фискалния бон/фактура, удостоверяващ нова покупка на продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 12 лв. с ДДС, различен от вече регистриран фискален бон/фактура и при изпълнение на условията на настоящите Официални правила. За целите на провеждане на томболата всеки участник ще се счита за уникален посредством своя e-mail и телефонен номер. Ако двама или повече от изтеглените печеливши Участници имат един и същ e-mail адрес или телефонен номер, за валидна ще се счита първата по време регистрация в интернет сайта на Организатора, а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна. 

Ако с един и същ фискален бон/фактура са закупени продукт/ продукти NIVEA на стойност, надхвърляща 12 лв. с ДДС, клиентът има право да направи само една регистрация с този фискален бон/фактура и неговото име ще участва в томболата само веднъж.

Независимо от броя на направените регистрации, всеки Участник може да спечели само една награда, настоящото ограничение се отнася и в случай че Участникът се регистрира многократно с различни електронни адреси/ телефони.

Цената на участващите в Промо играта продукти се определя от съответния търговски обект.

Недопустими са действия, с които чрез измама се влияе върху резултатите от Промо играта, както и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторът на Промо играта. При установяването на такива действия, извършилият ги Участник се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие награда.

На 07.04.2022 г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД –„Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT No: RO23981359, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ No 137А, ще бъдат изтеглени 18 (осемнадесет) печеливши Участници. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org. Заедно с имената на осемнадесетте печеливши Участници, ще бъдат изтеглени и имената на осемнадесет резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на 11 печеливши, след което се изтеглят имената на 11
резервни печеливши Участници.

За резултатите от тегленето на печелившите участници се съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на спечелилите 1 (един) ваучер за 3-дневна почивка за двама във Valentina Castle и 10 (десет) брандирани куфара за ръчен багаж NIVEA, както и на 11 резервни печеливши Участници.

Протоколът с резултатите от тегленето на наградите ще бъде публично оповестен до 08.04.2022 г. на http://www.nivea.bg/metrospring.

Всички печеливши Участници ще бъдат информирани за спечелването на наградата до 18.00 часа на 13.04.2022 г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер. 6.16. В случай, че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печеливш Участник на посочения от него телефонен номер, този Участник се замества от изтеглените резервни печеливши Участници. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на резервните печеливши Участници.

Всеки Участник има възможност да спечели не повече от една награда от съответната томбола. В случай че участник бъде изтеглен повече от един път, със същата регистрация или с друга, той се замества от резервен печеливш Участник, по реда за заместване, определен в настоящите правила.

Наградата 1 (един) ваучер за 3-дневна почивка за двама във Valentina Castle се изпраща на печелившия Участник в електронен вид на посочения от него в регистрационната форма e-mail адрес, заедно с инструкции за използването му.

Наградите – 10 брандирани куфара NIVEA, се изпращат с куриер на печелившите Участници на адреса за доставка, предоставен съгласно т. 6.17.

Преди получаването на наградата 1 (един) ваучер за 3-дневна почивка за двама във Valentina Castle печелившият Участник трябва да предостави на Организатора допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от обработване на допълнителните лични данни на печелившия Участник е вменена на Организатора по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни на печелившия Участник не се изисква.

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, наградата 1 (един) ваучер за 3-дневна почивка за двама във Valentina Castle в настоящата Промо игра подлежи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 14 във вр. с чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора – за негова сметка. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившия Участник, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък.

Наградите, показани в рекламните материали на Промо играта са с илюстративна
цел и илюстрациите върху тях може да се различават от реалните.

Краен срок - 30 март 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара