Спечелете овчици играчки, термо шишета, капсули за пране и мокри кърпи от Pufies Sensitive

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 15 май 2022

Как се участва:

С покупка на продукти Pufies и изтриване на скреч карта.

Пълни правила:

Играй с Pufies  и може да спечелиш страхотни награди! 

Как да участваш?
⭐Купи пелени и/или гащички Pufies
⭐Вземи своята скреч карта от касата
⭐Разбери дали печелиш една от атрактивните награди

КАМПАНИЯТА се организира и се провежда в търговски обекти по Приложение № 1 – Списък с търговските обекти, участващи в КАМПАНИЯТА. Приложението представлява неразделна част от настоящите Правила.

В настоящата КАМПАНИЯ участват следните продукти: всички пелени и гащички Pufies Sensitive. 

В КАМПАНИЯТА не участват мокрите кърпички с търговска марка Pufies. Върху участващите в КАМПАНИЯТА продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение, че продуктите участват в КАМПАНИЯТА.

    Начин за провеждане на КАМПАНИЯТА

През периода на провеждане на КАМПАНИЯТА желаещите да участват в нея трябва да закупят от някой от участващите в КАМПАНИЯТА търговски обекти продукт/и с търговска марка “Pufies”, участващ/и в КАМПАНИЯТА и посочени в т. 4.1, да вземат скреч карта от касата след закупуването на продуктa/ите и след изтриване на скреч зоната от скреч картата, веднага ще разберат дали печелят една от наградите, посочени в т. 6.1 по-долу.   

Всеки участник има право на многократно участие в КАМПАНИЯТА. В случай че в една касова бележка е отразена покупката на повече от един продукт, участващ в КАМПАНИЯТА, участникът има право да получи толкова броя скреч карти по т. 5.1, колкото броя продукти, даващи му право на участие в КАМПАНИЯТА, е закупил. Служител на каса в съответния търговски обект маркира касовата бележка, срещу която е/са даден/и съответният полагащ се брой скреч карти със знак Х и/или негов подпис. Касова бележка, върху която е поставен знак Х или подпис, не може да бъде използвана повторно за получаване на нова/и скреч карта/и.   

Участникът трябва да запази касовия бон с оглед получаването на наградата при условията на т. 6.4. от настоящите Правила.

Наградите в КАМПАНИЯТА са следните: 

Плюшена овчица „Pufie” – общо 1 000 бр. 

Термо шише 500 мл. – общо 1000 бр. 

Капсули Тео Bebe Lavender 14 бр. – общо 4000 бр. 

Мокри кърпи Pufies Sensitive – общо 7000 бр. 

Наградите в КАМПАНИЯТА са разпределени в търговските обекти, участващи в КАМПАНИЯТА и посочени в Приложение №1. 

Наградите, показани в рекламните материали на КАМПАНИЯТА, са илюстративни и илюстрациите могат да се различават от визията на реалните награди. Наградите се раздават на случаен принцип, в зависимост от наличността в съответния участващ търговски обект. 6.4. 

Получаване на наградите: 

Спечелилите награда получават наградата/ите си веднага от търговския обект, в който са участвали в КАМПАНИЯТА, срещу показване на печелившата/ите скреч карта/и и касова бележка за извършена покупка. 

В случай че скреч картите и/или наградите бъдат изчерпани преди края на КАМПАНИЯТА /15.05.2022 г./ в някой или всички търговски обекти, участващи в КАМПАНИЯТА, то тя (КАМПАНИЯТА) ще бъде прекратена от Организатора предсрочно за съответния обект/и, за което ще бъде публикувано съобщение на https://www.facebook.com/pufiesbulgaria/. В случай че след приключване на периода на КАМПАНИЯТА /15.05.2022 г./ в участващите търговски обекти са останали неспечелени награди, същите ще бъдат върнати на Организатора. 

Не се допуска заменянето на спечелена награда срещу паричната ѝ равностойност, както и други замени.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара