Спечелете електрическа китара, 6 аудио системи и 60 броя слушалки от Beck's

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш:

Електрическа китара Epiphone Les Paul®Muse получава:
НИКОЛАЙ СЯРОВ, Печеливши касови бележки: ****0375 ***3454 ***0154*

Как се участва:

С покупка на продукти Beck's и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

А. Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ магазин продукти (минимум 4 продукта с една покупка) с марка Beck’s в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

1. Beck’s     Стъклена бутилка за многократна употреба     0,5 л
2. Beck’s     Стъклена бутилка за еднократна употреба     0,33 л
3. Beck’s     Кен     0,5 л
4. Beck’s NA     Стъклена бутилка за еднократна употреба     0.33 л

Б. Участващи опаковки и разфасовки в канал Заведения:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответното участващо заведение продукти (минимум 4 продукта с една покупка) с марка Beck’s в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:

1. Beck’s     Стъклена бутилка за многократна употреба     0,5 л
2. Beck’s     Стъклена бутилка за еднократна употреба     0,33 л
3. Beck’s     Кен     0,5 л
4. Beck’s NA     Стъклена бутилка за еднократна употреба     0.33 л
5. Beck’s Наливно     Наливно     0.33/0.5 л

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

1. Електрическа китара     1     Epiphone Les Paul® Muse
2. Аудио система     6     Audio system SENCOR SSS 3800
3. Слушалки     60     Beats by Dre EP

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

За да участват за наградите от Промоцията, участниците трябва да закупят минимум 4 продуктa Beck’s с една покупка, отразена в една касова бележка. Покупката следва да е направена в рамките на срока на Промоцията, посочен в т.5.1. по-горе.

Участникът трябва да влезе в сайта mybecks.bg, да избере за коя награда участва: Аудио система или Слушалки, да снима касовата бележка от покупката/поръчката и да я качи в сайта на регистрационен прозорец за избраната награда, като попълни идентификационния код на бележката, телефонен номер за връзка и имейл, както и да се съгласи с Правилата на играта.

С ЕДИН КАСОВ ДОКУМЕНТ (КАСОВА БЕЛЕЖКА, ФАКТУРА ОТ МЕТРО)
МОЖЕ ДА СЕ УЧАСТВА САМО ВЕДНЪЖ В РАМКИТЕ НА ЦЯЛАТА ПРОМОЦИЯ.

Участникът веднага разбира дали печели съответната награда, за която играе (Аудио система или Слушалки), като получаването на наградата е обвързано с последваща проверка от страна на Организатора за спазването на изискванията на настоящият правила. В случай че печели избраната награда (Аудио система или Слушалки), участникът трябва да попълни имената си, ЕГН и адрес за доставка в появилия се на сайта прозорец с тези полета. Данните са необходими за осъществяване на доставката на наградата съгласно настоящите официални правила и за изпълнението на задълженията на Организатора по ЗДДФЛ.

Участникът може да регистрира различни касови бележки по всяко време в срока на Промоцията. Не е допустимо участие повече от веднъж с една и съща касова бележка, както и участие с дубликат на касова бележка. Не е допустимо участие с една и съща касова бележка в тегленията и за Слушалки, и за Аудиосистема.

Всички бележки на спечелили участници подлежат на проверка и валидиране. Ако при проверка на печелившото участие, касова бележка се окаже невалидна, участникът се дисквалифицира и наградата ще бъде върната за повторно теглене.

Ако един участник регистрира поне 3 касови бележки, с които не печели награда Слушалки или Аудиосистема, той автоматично участва в томбола за Електрическа китара. Всеки 3 непечеливши бележки, регистрирани от участник с един и същ телефонен номер в хода на цялата промоционална активност, независимо за коя награда е първоначалната регистрация, представляват 1 валидно участие за голямата награда Електрическа китара, която се тегли след края на играта.

Участниците трябва да пазят като доказателство и да съхраняват целостта на касовите бележки, с които са спечелили награда и при получаване на спечелена награда да предадат оригинала на касовата бележка/и от печелившото участие на куриера на Организатора.

Участниците трябва да съхраняват целостта на всички касови бележки, които са регистрирали в промоцията, дори и тези, с които не са спечелили Аудиосистема или Слушалки, тъй като непечелившите бележки представляват потенциално участие във финалната томбола за голяма награда – електрическа китара.

Участник може да регистрира неограничен брой различни касови бележки за периода на промоцията.

Наградата Електрическа китара ще бъде изтеглена еднократно, на 3 май 2022 г., с компютърен алгоритъм, на случаен принцип сред всички валидни участия от по 3 регистрирани непечеливши касови бележки, т.е. регистрирани касови бележки, с които не е спечелена Аудио система или Слушалки, (3 непечеливши касови бележки= 1 участие в томболата). Спечелилият ще бъде обявен на mybecks.bg в секция Спечелили, ще получи позвъняване от Организатора и ще бъде уведомен на е-мейла, който е предоставил/а при регистрацията. В томболата ще бъде изтеглен 1 спечелил и 2 резервни спечелили.

Наградите Слушалки и Аудио система ще бъдат теглени с компютърен алгоритъм, на случаен принцип, всеки ден в периода на промоцията. Участниците научават веднага след регистрация дали печелят, но касовите бележки, с които участват, подлежат на последваща проверка и валидация.

Наградите Аудио система и Слушалки се предоставят единствено на територията на Р. България с куриер, за сметка на Организатора, само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията и одобрени от администратора на промоцията като валидни участия. Валидността на печелившите участия се установява след преглед на регистрациите, с които участникът е спечелил, в това число валидност на касови бележки, съответствия в ръчно регистрирани кодове на касовите бележки и съответствие на брой закупени продукти Beck’s. При установяване на невалидно печелившо участие, участието се дисквалифицира, а участникът бива уведомен по e-mail.

Спечелилият награда Електрическа китара Epiphone Les Paul® Muse се уведомява писмено чрез имейл и устно по телефона, като следва в срок от 5 работни дни от получаване на уведомителното писмо с номерата на печелившите касови бележки, да потвърди писмено, че пази касовите бележки, както и да подаде данните си за доставка: имена, адрес, както и ЕГН за изпълнения на задълженията на Организатора по смисъла на ЗДДФЛ. След проверка и валидиране на печелившите участия, наградата се изпраща с куриер, за сметка на Организатора.

Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награди, ако участникът не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, или не е предоставил телефон за контакт, или ако не може да бъде открит на изписания при регистрацията за получаване на награда адрес, както и в случай че не подаде данни за доставка. Спечелилият участник следва да съобрази какъв адрес за получаване подава, имайки предвид работните дни и часове, в които може да бъде посетен от куриера на Организатора, а именно – от понеделник до петък, от 10 до 17 часа.

Спечелилите участници удостоверяват, че са навършили 18 години, в случай че куриерът има съмнения за това, има право да поиска участникът да удостовери реалната си възраст. Ако куриерът/ Организаторът установи, че спечелилият не е пълнолетен към началната дата на Промоцията, т.е. участникът не е имал право да участва в Промоцията, участникът няма право да получи награда и Организаторът и неговите представители не му предоставят наградата.

При получаване на наградите участникът е длъжен да предаде на Организатора оригинала/ите на касовата/ите бележка/и , запазена в нейната/тяхната цялост и четивна/и, а куриерът да свери кода ѝ/им с кода на печелившото участие. В противен случай и ако има несъответствия, участникът няма право да получи наградата.

Организаторът ще приложи усилия наградите да бъдат предоставени в срок от 45 работни дни след предоставяне на данни за доставка и проверка на редовността на участието (снимка на касова бележка и други).

Касови бележки, в които не фигурират продукти на Beck’s и не са с дата от промоционалния период, се считат за невалидни и Участникът няма право да получи спечелената награда.

Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се виждат закупените продукти или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и Участникът няма право да получи наградата.

Касови бележки, които са заснети частично или прегънати и чиито дата и/или QR код не са видими и ясно четими, се считат за невалидни и Участникът няма право да получи наградата.

Касови бележки - дубликати/копия се считат за невалидни и Участникът няма право да получи наградата.

Краен срок - 1 май 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара