Спечелете 2000 награди и 1800000 бири Пиринско


Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://pirinskopromo.bg/

Как се участва:

С покупка на Пиринско с промоционална опаковка.

Пълни правила:


Участващата търговска марка е Пиринско в съответните опаковки:

Пиринско Светло, бутилка 500мл;
Пиринско Светло, кен 500мл;

Участващите опаковки ще бъдат идентифицирани с промоционален дизайн, като под капачката на Пиринско Светло, бутилка 500мл, ще се съдържа символ кен или осем символен код (съставен от латински букви и цифри), а под езичето на Пиринско Светло, кен 500мл, ще се съдържа текст „PIRIN CAN” или осем символен код (съставен от латински букви и арабски цифри).

Наградите, които са предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:

1. Бира Пиринско Светло КЕН 0,5л – 1 800 000 бр

2. Колекция награди, вдъхновени от Пирин планина – 2000 бр:

1. Яке – 80 бр
2. Бял суитшърт – 180 бр
3. Зелен суитшърт – 180 бр
4. Бяла тениска – 240 бр
5. Зелена тениска – 240 бр
6. Хавлия – 130 бр
7. Бъф – 200 бр
8. Хамак – 80 бр
9. Шапка – 200 бр
10. Одеяло за пикник – 170 бр
11. Канче – 180 бр
12. Бутилка за вода – 120 бр

Всички награди, вдъхновени от Пирин планина (2000 бр), ще бъдат разпределени за спечелване чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер. Софтуерът ще изтегля печеливши на случаен принцип в периода на промоцията измежду всички участници, регистрирали успешно уникален код, намиращ се под капачката/езичета на участващите в промоцията продукти Пиринско, съгласно т.4 на Официални правила на промоцията. Наградите се печелят на момента (инстантно) – веднага след регистрацията на код от капачката или езичето. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда, веднага след успешна регистрация на промоционален код със съобщение на екрана и с SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Механизъм на промоцията:

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи промоционална опаковка и да провери наличието на символ, надпис или код под капачката на бутилката/езичето на кена. Участниците, намерили символ или надпис „PIRIN CAN” - печелят безплатна бира Пиринско Светло CAN 500мл. Бирата ще могат да получат в предварително определени наградни центрове, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печеливша капачка/езиче на кен. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите ще бъде публикувана на www.pirinskopromo.bg.

Списъкът с наградните центрове може да бъде променян в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията www.pirinskopromo.bg. Едно лице може да вземе максимум пет броя награди в един ден от един награден център. В случай, че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг, обозначен със стикер, награден център.

Ако участникът открие уникален осем-символен код трябва:

• Да посети интернет адрес www.pirinskopromo.bg;

• Да въведе уникалния код от вътрешната страна на капачката или езичето от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан;

• Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX.

• Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията;

• Да потвърди, че ще запази капачката и/или езичето с промоционалния код;

След преминаване на по-горните стъпки да натиснат бутон "РЕГИСТРИРАЙ".
При успешна регистрация на промоционален код, участникът разбира веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, дали печели и каква е наградата.

Един участник може регистрира максимум 20 кода на ден.
Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията.

Участниците , спечелили награда, ще бъдат уведомени със съобщение на екрана, както и с текстово съобщение SMS на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 календарни дни, за да потвърдят наградата си и да предоставят информация за доставка на наградата си – име и точен адрес за доставка. След изтичане на 5 дни от спечелване на наградата, участникът губи правото си да я предяви за получаване и Организаторът няма да носи отговорност.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 60 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата.

В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма печелившата капачка/езиче на кен „Пиринско“ с регистрирания печеливш код и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя. 

Краен срок - 30 април 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара