Спечелете 100 детски смарт часовника и 70 абонамента за 6 месеца Storytel от Kinder

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 март 2022

Как се участва:

С покупка на продукти Kinder за минимум 1 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички места за продажба, в които се предлагат Промоционалните продукти.

Участващите продукти са всички продукти с марка Kinder Chocolate, закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период („Промоционални продукт(и)“). За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват други продукти Kinder, включително, но не само Kinder Maxi, Kinder Bueno, Kinder Surprise и други.

Механизъм на Промоцията

Всяко лице, навършило 18-годишна възраст, което е закупило Промоционален продукт(и)  на стойност от поне 1 лев на една касова бележка в рамките на Промоционалния период, посочен в Раздел 3,  може да участва в Промоцията, регистрирайки касовата си бележка(и) от закупения Промоционален продукт(и), в съответствие с реда и правилата, установени в настоящите Официални правила.

В зависимост от броя регистрирани касови бележки, отговарящи на условията на Промоцията, участниците в Промоцията увеличават шанса си за спечелване на някоя от наградите, посочени в раздел 5.3 по-долу, но за избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

Освен това, всяка една регистрирана касова бележка в профила на участник отключва една от общо три истории, които участникът може да персонализира. След одобрение на регистрираната касова бележка от техническо лице (виж т. 6 от раздел 5.1 по-долу) участникът ще може да изтегли историята си във формат pdf.

Участието се осъществява в следните стъпки:

 Участникът трябва да закупи Промоционален продукт(и) на стойност минимум 1 лев на една касова бележка в рамките на Промоционалния период,  да направи снимка/сканирано копие на касовата бележка от покупката и да запази оригинала на касовата бележка от покупката.

    В рамките на Промоционалния период участникът трябва да влезе на Сайта  www.kinder.com/bg в секцията, посветена на промоционалната кампания „Ти и твоето дете сте герои във вълшебния свят на Kinder“ и да се регистрира за участие, като създаде свой личен профил, попълвайки форма със следните данни: име, фамилия,   български мобилен телефонен номер,  имейл адрес и парола.
    От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

В профила си участникът трябва да регистрира касовата си бележка от закупения Промоционален продукт(и), прикачвайки ясна и четлива снимка или сканирано копие на касовата бележка, от които да са видими следните данни: конкретното име на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Kinder Chocolate / Киндер шоколад или друг подобен текст, доказващ закупуването на Kinder Chocolate); номерът на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е в рамките на Промоционалния период); стойността на закупения Промоционален продукт(и) (поне 1 лев). Касови бележки, които не съдържат и не посочват ясно тези данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта (виж и забележката в края на т. 5.1).

Една и съща касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

    Участникът трябва да е регистрирал касовата си бележка(и) от закупения Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 31 март 2022 г.

Снимките или сканираните копия на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията  по т. 4 по-горе и на останалите условия на Промоцията. Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл, дали регистрираната касова бележка/и е одобрена/отхвърлена за участие в Промоцията.

    С всяка регистрирана касова бележка*, която отговаря на условията на Промоцията, участникът увеличава шанса си за спечелване на една от следните награди:

–      Eдин от 100 детски смарт часовника Canyon My Dino на стойност 58.67 всеки; или
–      Един от 70 ваучера за 6-месечен абонамент за Storytel на стойност 77.94 лв. всеки

*Забележка:  Освен това, всяка една регистрирана касова бележка в профила на участник отключва една от общо три истории, които участникът може да персонализира.  След одобрение на регистрираната касова бележка от техническо лице (виж т. 6 по-горе) участникът ще може да изтегли историята си във формат pdf.

Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка(и), за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.

    Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона за доуточняване на детайли по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три последователни дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

Забележка: За избягване на всякакво съмнение, касовата бележка ТРЯБВА задължително да съдържа, наред с другата изискуема информация, и името на закупения Промоционален продукт(и), като касови бележки, които не отговарят на това условие, ще бъдат счетени за невалидни, следователно няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията. Това означава, че за да се приеме за валидна една касова бележка, касовата бележка трябва да съдържа изрично името на Промоционалния продукт(и) (т.е., Kinder Chocolate/Киндер шоколад или сходни наименования), като името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки и други подобни. Не се приемат за валидни касови бележки с неуточнени или неясни артикули.

Касови бележки, на които не се виждат ясно: номерът и датата на касовата бележка, името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Kinder Chocolate /Киндер шоколад или сходни наименования) и стойността на закупения Промоционален продукт(и), ще бъдат дисквалифицирани.

Не се приемат за валидни касови бележки, върху които името на Промоционалния продукт(и) или някои от другите изискуеми данни са били добавени ръчно или преправяни допълнително.

Наградите в Промоцията се присъждат по долуописания начин:

-        Детски смарт часовник Canyon My Dino: чрез софтуер на случаен принцип след края на Промоционалния период  регистриралите в профила си поне една касова бележка, отговаряща на условията на Промоцията, могат да спечелят тази награда.

-        Ваучер за 6-месечен абонамент за Storytel: чрез софтуер на случаен принцип след края на Промоционалния период  регистриралите в профила си поне една касова бележка, отговаряща на условията на Промоцията, могат да спечелят тази награда.

Тегленето на наградите ще се осъществи   в присъствието на нотариус в периода 01.04 – 15.04.2022.

Участник, регистрирал поне една касова бележка, отговаряща на условията на Промоцията, първо участва в томболата за спечелване на награда ваучер за 6-месечен абонамент за Storytel, а след това -  ако не е спечелил тази награда, участва и в томболата за спечелване на награда  детски смарт часовник Canyon My Dino.  За избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

След изтеглянето на пeчелившите ще бъдат изтеглени алтернативни победители (резерви), в случай че печеливш участник  е дисквалифициран, защото не може да валидира участието си с предоставяне на  оригинал на регистрираната печеливша касова бележка/и в профила си, отговаряща/и на изискванията на Промоцията ; Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 последователни дни; спечелил участник не е предоставил изискуемите данни или не отговаря на другите условия на Промоцията; или спечелилият откаже наградата.

Ще бъдат изтеглени  общо 20 резерви за всички изтеглени 170 награди.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда, както и за номера на касовата бележка(и), която са регистрирали, ако е необходимо. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни.

При наличие на съмнения относно автентичността на снимката/сканираното копие на регистрираната касова бележка/и в профила на печелившия може да бъде изискано предоставяне на регистрираната касова бележка/и в оригинал за валидирането на печелившия.  Такава проверка може да бъде направена и преди тегленето на печелившите.

В случай че останат неспечелени награди (дори след изчерпване на резервите), следващо теглене за достигане и връчване на пълния брой на предвидените за Промоцията награди няма да бъде организирано.

Наградите - детски смарт часовник Canyon My Dinо, ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Участник, който е спечелил награда детски смарт часовник Canyon My Dinо, ще трябва да изпрати на Организатора и трите си имена и точен адрес на територията на Република България за получаване на тази награда, както и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията. Доставките на този вид награда ще бъдат осъществени в рамките на до 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа. Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си.

Наградите -  ваучер за 6-месечен абонамент за Storytel, ще бъдат предоставени в електронен вариант на посочен от печелившия участник имейл адрес. Участник, който е спечелил награда ваучер за 6-месечен абонамент за Storytel, ще трябва да изпрати на Организатора имейл адрес. Наградите от този вид ще бъдат предоставени в рамките на до 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил всички необходими данни за получаването ѝ.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара