Спечелете 100 ваучера по 1000 лв, 100 по 500 лв и 300 по 100 лв. от Kaufland

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 6 февруари 2022

Как се участва:

С покупка от Кауфланд за минимум 25 лв и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Ако силно желание те води към Kaufland, послушай го - сигурно е на късмет. В периода 03.01. - 06.02.2022 г. ела в Kaufland и пазарувай за над 25 лева. Регистрирай касовата си бележка и всяка седмица можеш да спечелиш ваучер за 100, 500 или 1 000 лева.

НЕ ЗАБРАВЯЙ ДА ЗАПАЗИШ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА, КОЯТО СИ РЕГИСТРИРАЛ! БЕЗ НЕЯ НЕ МОЖЕШ ДА ПОЛУЧИШ НАГРАДАТА СИ.

Играта продължава до 06 февруари 2022 г. Тегленията на наградите ще се състоят съответно на 10.01.2022 г., 17.01.2022 г., 24.01.2022 г., 31.01.2022 г. и 07.02.2022 г. Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт посредством наш външен партньор - "Алба център“, от телефонен номер 02/4240700.

Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България, във всички търговски обекти на Kaufland.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

За участие в Играта желаещите трябва да направят покупка на стойност минимум 25 (двадесет и пет) лева, в който и да е хипермаркет Kaufland на територията на Република България.

Участникът може да регистрира всеки касов бон на стойност 25 или повече лева на уеб страница kaufland.bg, като качи снимка на своя касов бон и попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни. Участникът следва да запази своя касов бон поне до приключване на играта.

Всяко лице, което прилага материали към формуляра за контакт на интернет страницата на Kaufland България, носи лична отговорност за материалите, представляващи обект на интелектуална собственост и/ или съдържащи лични данни. С действието на прилагане всяко лице гарантира и декларира, че материалите не нарушават изискванията на действащото законодателство и поема отговорност за съдържанието и разпространението им. При изпращане на данни за банкови карти, чувствителни лични данни, включително фотографии на лица, копия на оригинали, цялата комуникация ще бъде изтрита и регистрацията за участие на лицето ще бъде невалидна. С цел по-качествено обслужване, ще се свържем с Вас, в случай че е необходима допълнителна информация.

Успешна регистрация на касов бон за покупка от 25 лв., дава възможност за спечелване на ваучер за пазаруване на стойност 100, 500 или 1000лв.

Всеки касов бон може да бъде регистриран в онлайн платформата на играта само веднъж и участва в тегленето за награди САМО за седмицата, в която е регистриран.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой различни касови бонове, но в рамките на Играта може да спечели само един ваучер за пазаруване

В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

За участие в тегленето за разпределение на награди е необходимо обработването на лични данни на участника съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Задължителните данни, които Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), населено място и телефонен номер.

С попълването на онлайн формуляра, участникът дава съгласието си неговите две имена и населено място да бъдат публикувани на страницата на www.kaufland.bg за срок от една година, в случай че участникът спечели една от наградите в онлайн игрите.

С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

Всеки участник, който е спазил условията за участие по т. 3.1 / 3.2 от предходния раздел III от настоящите Условия, има право да регистрира своя касов бон на сайта на играта.

Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда, както следва:

Общият брой и видът ваучерите за многократно пазаруване, е:

-    300 ваучера на стойност 100 лв.;
-    100 ваучера на стойност 500 лв.;
-    100 ваучера на стойност 1000 лв.;

Наградите са под формата на ваучер, който може да бъде използван като многократно разплащателно средство при следващо пазаруване в хипермаркети Kaufland.

Участниците, спечелили ваучер за многократно пазаруване, могат да го използват в избран от тях търговски обект на Kaufland България не по-късно от 31.08.2022 г.

Коректно попълнените формуляри за участие в теглене на седмичните награди следва да бъдат отчетени чрез онлайн платформата на Играта най-късно до неделя в 23:59 часа на съответната седмица. Формуляри, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на наградите за съответната седмица, а ще бъдат включени в тегленето на награди през следващата календарна седмица.

Ваучерите за многократно пазаруване ще бъдат теглени на случаен принцип на седмична база, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните отдели в Кауфланд: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

Тегленията ще се проведат, както следва:

Теглене на 10.01.2022 г.
Теглене на 17.01.2022 г.
Теглене на 24.01.2022 г.
Теглене на 31.01.2022 г.
Теглене на 07.02.2022 г.

Участниците, спечелили ваучер за многократно пазаруване ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане или при невалиден номер - по e-mail, в случай че са предоставили такъв, до 2 (два) работни дни след тегленето на наградите.

Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт посредством външен партньор на Организатора - „Алба център“ ООД, ЕИК 203534666, телефонен номер 02/4240700, в качеството му на Обработващ лични данни по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

Участниците, спечелили ваучер за многократно пазаруване ще получат наградата си по куриер на посочен от тях адрес в срок до 10 (десет) работни дни от датата на уточняване на желан адрес за доставка. За получаване на своята награда, печелившият участник задължително следва да покаже печелившия касов бон на куриера и да подпише приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата е доставена успешно.

За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, печелившите участници предоставят доброволно, информирано и свободно следните лични данни в рамките на разговора си за информиране, че са печеливши – три имена и ЕГН. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара