Спечелете ваучер за 1000 лв. от Fashion Days, ваучери за заведения и за Takeaway

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 18 декември 2022

Как се участва:

С гласуване в анкета и регистрация.

Пълни правила:

В гласуването участват всички физически лица, които са дали своя вот с натискане на бутона „Избери“ във всички категории на Go Food&Drinks Awards 2021, регистрирали са се посредством посочените възможности  и са попълнили коректно изискваните лични данни. Участието в томболата/ите е възможно само след предоставянето на тази информация. С попълването ѝ името на участника автоматично се добавя в списъка за финалната томбола на съответния конкурс, в който е гласувано, а подадената информация се записва в базата данни на съответния подсайт https://awards.goguide.bg/.

Всички участници и евентуални победители приемат и трябва да спазват условията, наложени от Организатора с настоящия регламент. Неспазването на тези правила може да доведе до изключване на участника или евентуалния победител. Всякакви опити за неоторизиран достъп до играта, базата данни с участници или опити за използване на дупки в сигурността на уеб браузърите с цел облагодетелстване ще доведат до незабавната дисквалификация на участника.

НАГРАДА

За участие в гласуването в класация за Go Food&Drinks Awards 2021 организаторът предоставя:

1 бр. ваучер за пазаруване на стойност 1000 лв. за Fashion Days 

Ваучерът не може да бъде осребряван, както и не се изплаща ресто от стойността му. Доплащания са позволени.

22 бр. подаръчни ваучера от заведенията победители на стойност 50 лв.

С тези ваучери спечелилите получават право на консумация в едно от номинираните заведения на стойност 50 лв. Ваучерите не могат да бъдат осребрявани, както и не се изплаща ресто от стойността им. Доплащания са позволени.

4 бр. ваучера на стойност 50 лева, предоставени от Takeaway (Just Eat Takeaway.com)

Ваучерът не може да бъде осребряван, както и не се изплаща ресто от стойността му. Доплащания са позволени.

    УВЕДОМЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

Тегленето на наградите ще се извърши на томболен принцип в срок до 10 работни дни след приключване на гласуването. Спечелилите награди ще бъдат уведомени на посочения от тях електронен адрес и по телефона, с който са се регистрирали. Списъкът със спечелилите ще бъде публикуван и на сайта: www.goguide.bg

За получаването на награда участникът се идентифицира с лична карта, а когато наградата се получава с пълномощно, приносителят представя копие от нотариално заверено пълномощно, оригинал за справка и лична карта.

Ако спечелилият участник не е навършил пълнолетие, наградата се получава от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ родствената им връзка – акт за раждане на ненавършилия пълнолетие, съответно представителната им власт – акт за назначаване на настойник/попечител.

Всички награди следва да бъдат изискани и получени в срок не по-късно от 1 календарен месец след приключване на гласуването в класацията. Ако награда бъде неполучена и/или непотърсена съгласно предвиденото в този раздел, същата се губи от спечелилия я участник. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара