Спечелете 5 телефона iPhone 13 mini 128GB от Nivea Men и Kaufland

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Енчо Зигфридов
Вероника Колева
Боян Бойчев
Денислав Иванов
Диана Славова

Как се участва:

С покупка на продукти Nivea Men за минимум 17 лв от магазини Кауфланд.

Пълни правила:

СПЕЧЕЛИ iPhone 13 mini
ДАЙ СТАРТ НА ЗАБАВЛЕНИЕТО

Всичко, което те интересува, е в твоите ръце - твоят телефон е твоята връзка с близки, приятели, твоят източник на безкрайно забавление и актуална информация от цял свят! 

Ето затова си заслужава да бъде iPhone 13 mini! 

А сега можеш да го спечелиш, като участваш в нашата нова кампания, която се провежда във всички магазини на Кауфланд в България в периода 31.01.2022г. - 27.02.2022г.. 

Включи се в новата кампания на NIVEA MEN и магазини Кауфланд и имаш шанса да спечелиш смартфон iPhone 13 mini!

Купи продукти NIVEA MEN на минимална стойност 17лв. от магазини Кауфланд, регистрирай се във формуляра по-долу и ще участваш автоматично за тегленето на 1 от 5 телефона iPhone 13 mini 128GB! Стискаме ти палци единият да е за теб! 😊

Промо играта се организира и провежда във всички търговски обекти на Кауфланд на територията на Република България.

В Промо играта участват всички продукти с марка NIVEA MEN.

Цветът и моделът на телефоните iPhone не са по избор на Участника, спечелил наградата.

Наградите, показани в рекламните материали на Промо играта, са илюстративни и илюстрациите върху тях могат да се различават от реалните.

При покупка на продукт или продукти с марка NIVEA MEN на стойност от минимум 17 лв. с ДДС от всеки от магазините на Кауфланд България, клиентът има възможност да участва в Промо играта за една от посочените в т. 4.1 награди. Всеки клиент, който отговаря на изискванията, предвидени в настоящите условия, може да се регистрира на nivea.bg/kfd-iphone като въведе име, презиме и фамилия (задължително в предвидения тук ред), e-mail, телефон за връзка, адрес и качи снимка на фискалния бон/фактура – удостоверяващ/а покупката на продукт/ продукти NIVEA MEN на стойност от минимум 17 лв. с ДДС.

За участие в Промо играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма описани по-горе, да прикачи снимка на оригиналния/ната
фискалния бон/фактура и да изрази изричното си съгласие за събиране и обработване на
личните му данни за целите на Промо играта.

Оригиналът на фискалния бон/фактура за извършената покупка на продукт/
продукти NIVEA MEN следва да бъде запазен от Участника в промо играта.
Непредставянето на оригинала на фискалния бон/фактурата е основание за отказване
получаването на награда.

Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно като за всяка
регистрация качи снимка на фискалния бон/фактура, удостоверяващ нова покупка на
продукт/ продукти NIVEA MEN на стойност от минимум 17/ лв. с ДДС, различен от вече
регистриран фискален бон/фактура и при изпълнение на условията на настоящите
Официални правила. За целите на провеждане на играта всеки участник ще се счита за
уникален посредством своя e-mail и телефонен номер. Ако двама или повече от
изтеглените печеливши участници имат един и същ e-mail адрес или телефонен номер,
за валидна ще се счита първата по време регистрация в интернет сайта на Организатора,
а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна.

Ако с един и същ фискален бон/фактура са закупени продукт/ продукти NIVEA
MEN на стойност, надхвърляща 17/ лв. с ДДС, клиентът има право да направи само една
регистрация с този фискален бон/фактура и неговото име ще участва в тегленето само
веднъж.

Независимо от броя на направените регистрации, всеки участник може да спечели
само една награда, настоящото ограничение се отнася, и в случай че Участникът се
регистрира многократно с различни електронни адреси/ телефони.

Цената на участващите в Промо играта продукти се определя от съответния
търговски обект.

Не участват в разпределението на наградите лица, които са:
a) участвали с фискален бон/фактура за покупка на каквито и да е други продукти,
различни от марката NIVEA MEN;
b) участвали в Промо играта с фискални бонове/фактури за закупени продукти NIVEA
MEN, извън периода на Промо играта;
c) направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно
тези Официални правила (име, презиме и фамилия, e-mail, телефон за връзка, качена
снимка на фискален бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/ продукти
NIVEA MEN на стойност минимум 17/ лв. с ДДС), както и такива, направили
регистрации, с качени снимки на фискалния бон/фактура, от които не е добре видима
направената покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Промо
играта.
d) направили регистрации, с качени снимки на дубликат на фискалния бон/фактура или
служебен бон.

Представянето на копие от фискален бон/ фактура или служебен бон, вместо
оригинал се приема за опит за измама и е основание за дисквалификация на съответния
участник. Всеки опит за манипулация или промяна на оригинала на фискалния бон/
фактура дава право на Организатора да дисквалифицира съответния участник.
6.10. Забранени са действия от страна на Участници в Промо играта, с които се цели
вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на
средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите
Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел
и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на
наградите, Организаторът на Промо играта си запазва правото да дисквалифицира
съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат
спечелената в резултат на такива действия награда.

На 09.03.2022г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД –
„Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT No: RO23981359,
дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес:
Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ No 137А, ще бъдат изтеглени 5 (пет)
печеливши участници. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип,
електронно чрез платформата www.random.org. Заедно с имената на петимата печеливши
участници, ще бъдат изтеглени и имената на петима резервни такива. Изтеглянето на
имената на печелившите се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на 5
печеливши, след което се изтеглят имената на 5 резервни печеливши участници.

За резултатите от тегленето на печелившите участници се съставя протокол, в който
по реда на изтеглянето се вписват имената на спечелилите 5 (пет) телефона iPhone 13
mini 128GB и на 5 резервни печеливши.

Всички печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата до 18.00
часа на 25.03.2022г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер.

В случай че, Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печеливш
участник на посочения от него телефонен номер, този участник се замества от
изтеглените резервни печеливши участници. Заместването се извършва по реда на
изтеглянето на резервните печеливши участници.

Наградите – един от общо 5 телефона iPhone 13 mini 128GB, се доставят чрез
куриер на адреса, посочен от съответния Печеливш участник в срок до петнадесет
работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на
наградата.

Преди получаването на наградата печелившият Участник трябва да предостави на
Организатора допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с оглед
задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от
обработване на допълнителните лични данни на Печелившия е вменена на Организатора
по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679,
съгласие за обработка на лични данни на Печелившия не се изисква.

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна
стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметната
награда в настоящата Игра подлежи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38,
ал. 14 във вр. с чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора – за негова
сметка. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи
имената на печелившия, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т.
2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък.

Краен срок - 27 февруари 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара