Спечелете 5 комплекта PlayStation®5 конзола + слушалки + контролери

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 6 януари 2022

Как се участва:

С регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

За да се включи в Играта, всеки участник, отговарящ на условията по раздел IV, в рамките на Периода на Играта трябва:

a. да зареди без отстъпка 30 (тридесет) или повече литра гориво (без значение от неговия вид), на една касова бележка, от която и да е бензиностанция ЕКО на територията на страната.

b. да посети Лендинг страницата и в регистрационна форма да попълни в предвидените за тази цел задължителни полета: име и фамилия на участника, e-mail адрес, телефон за връзка, номер на касовата бележка, дата на закупуване на горивото, номер на обекта от който е закупено горивото (в случай че в касовата бележка липсва номер на обект, в празното поле следва да се попълнят четири нули – 0000), както и да потвърди, че има навършени 18 години, че се съгласява с Официалните правила на Играта и че е запознат с Уведомлението за обработване на лични данни на участниците в Играта.

c. Да потвърди своето участие с избиране на опцията „Регистрирай“.

Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето име по документ за самоличност, което следва да удостовери с представяне за справка на документ за самоличност, в случай че спечели награда от Играта.

В рамките на Периода и при спазване на условията на Играта всеки участник може да се регистрира за участие неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, както и че всеки участник може да спечели само една награда от Играта. За всяко участие е необходима отделна касова бележка и отделно попълване на регистрационната форма.

Всички опити за участие след определения Период на Играта са невалидни.

НАГРАДИ

Наградите в Играта са 5 комплекта PlayStation®5 конзола, безжични слушалки PULSE 3D™ и два безжични контролера DualSense™.

Всеки петък в рамките на пет последователни седмици след първата седмица от Периода на Играта, 1 участник, изпълнил условията на Играта, ще бъде изтеглен на случаен принцип, чрез електронен жребий, в присъствието на комисия от представители на Организатора. При всяко теглене първият изтеглен участник ще спечели комплект PlayStation®5 конзола, безжични слушалки PULSE 3D™ и два безжични контролера DualSense™. В случай, че определеният ден за теглене на печеливш участник е неработен ден, тегленето ще бъде осъществено в първия следващ работен ден. Първото теглене на печеливш участник е планирано за 10.12.2021 г., а последното – за 07.01.2022 г.

Всеки участник, при съобразяване на реда и условията, посочени в Официалните правила, за целия Период на Играта може да спечели само 1 (една) награда от общия брой награди, независимо от броя регистрации. Общият брой на печелившите участници в Играта не може да надвишава 5 (пет).

След изтегляне на печеливш участник Организаторът извършва проверка дали същият отговаря на поставените в настоящите Официални правила условия. В случай че даден печеливш участник не отговаря на условията за получаване на наградите, не му се предоставя награда, като за печеливш се счита първата изтеглена резерва съгласно т. 10 по-долу, отговаряща на условията.

При дадено съгласие, имената на печелившите участници и спечелената награда ще бъдат публикувани на Лендинг страницата на Организатора, както и на официалната Facebook страница на Организатора.

Всеки печеливш участник ще бъде уведомен, че е спечелил съответната награда на e-mail адреса и/или телефона за връзка, посочени от него в регистрационната форма.

Получаването на наградите ще се осъществява единствено лично от печелившите участници на адреса на управление на Организатора: гр. София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, между 10:00-17:00 часа в работен ден. На посочените телефон за връзка и/или e-mail адрес, печелившият участник ще получи при необходимост допълнителна информация за това, как, от къде и по какъв начин ще може да получи спечелената награда.

Печелившият участник има право да получи спечелената награда само лично, след като подпише приемо-предавателен протокол за получаване на наградата и след като представи за справка документ за самоличност и оригинала на касовата бележка, с която е участвал и е спечелил в Играта.

Получаването на наградата не може да бъде прехвърляно на друго лице.

Не се допуска размяна на награда за пари и други алтернативи.

За всеки печеливш участник, допълнително ще бъдат изтеглени и 3 резерви по реда, предвиден в т. 1 от този Раздел. В случай че печеливш участник бъде дисквалифициран или поради други обстоятелства, предвидени в Официалните правила, не може да получи спечелената награда, наградата ще се присъди на негова резерва, определена според реда на изтеглянето.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара