Спечелете 1000 лв., комплект 'Вкусът на Фермата' и книга 'Алманах'

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 6 януари 2022

Как се участва:

С изпращане на видео в инстаграм.

Пълни правила:

Играта предоставя възможност за получаването на три награди, както следва:
·        Първа награда – 1000 (хиляда) лева;
·        Втора награда – книга "Алманах. По следите на България".
·        Трета награда – комплект „Вкусът на фермата“

Участник в Играта е всяко физическо лице, което:
1. има валиден профил във Instagram (username);
2. е отговорило на промоционалната публикация с видео, изпълнявайки коледна песен, изпратено на лично съобщение към Instagram страницата – https://instagram.com/ivaniandrey.official и отговарящо на изискванията в т. 5.11 от настоящите правила, както и на темата на публикацията „Конкурс за изпълнение на Коледна песен“.

С изпращане на видео отговор на лично съобщение се счита , че участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

В Играта не могат да участват лица под 18 години. Участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

Всеки участник следва да разполага с валиден профил във Instagram (username) и валиден e-mail адрес. Всеки участник може да участва само с един валиден профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани некоректно от едно и също лице, се считат за невалидни, като Организаторът е оправомощен да отстрани участника от участие в Играта на това основание. Организаторът ще приема за един и същ участник, всеки който действа от един и същ профил (username).

Всеки участник може да спечели само една награда в рамките на Играта.

Организаторът на Играта има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

В Играта се избират трима печеливши. Печелившите се избират на два етапа по следния начин:

·        Първи етап: Измежду участниците изпратили видео с изпълнение, съгласно настоящите правила, се подбират най-добрите изпълнения, които се публикуват на Instagram страницата – https://instagram.com/ivaniandrey.official. Подборът се извършва от Иван и Андрей на базата на следните критерии: креативност, музикално изпълнение, избор на песен, цялостно представяне.

·        Втори етап: Измежду избраните на първи етап полуфиналисти, се избират трима печеливши, събрали най-много харесвания от потребителите в Instagram, като участникът събрал най-много харесвания получава първа награда, а участниците на второ и трето място получават съответно втора и трета награда.

Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като напр. да използват несъществуващи/фалшиви Instagram профили, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, и др.

Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.8, ще бъде автоматично дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до интернет-страницата на Играта може да бъде прекратен по преценка на Организатора.

Участниците, спечелили награда, се обявяват на Instagram страницата – https://instagram.com/ivaniandrey.official на 14/1/2022 г., като Организаторът ще изпрати лично съобщение до печелившите в Instagram, за да могат да посочат точния си адрес, трите си имена и телефон за контакт, както и да уговорят начин на доставяне на наградата. Организаторът не носи отговорност за забавена доставка поради действия на куриерската компания, както и при нереализиране на доставката поради неточно предоставени данни от печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара