Спечелете конзола за игри Sony PlayStation 5

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш: Алиян Авджиоглу

Как се участва:

С попълване на анкета и регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Право на участие в Играта имат всички пълнолетни физически лица, независимо дали са клиенти на УниКредит Булбанк АД или не, които успешно са попълнили онлайн въпросника „Какъв шопинг маниак си?, наличен в уебсайта на „ДИР.БГ" АД на следния линк www.shopaholic.dir.bg , и специална регистрационна форма за участие в Играта, налична на уебсайта на УниКредит Булбанк АД тук: https://unicreditbulbank.bg/kakv-kupuvach-si/ Участието в

Играта е напълно безплатно, не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга.

За всяко лице, което попълни докрай онлайн въпросника „Какъв шопинг маниак си?“, ще се визуализира обобщена и напълно ориентировъчна информация за това какъв тип шопинг маниак на база на подадените от него UniCredit Business Information / УниКредит Бизнес Информация
отговори. 

На уебстраницата с информация за типа шопинг маниак ще е наличен линк, чрез който може да се отвори официалната регистрационна форма за участие в Играта на сайта на Банката, която също трябва да бъде попълнена, за да бъде допуснато лицето до тегленето на наградите.

Всяко физическо лице, съгласно т. 2.1. по-горе, получава автоматично правото да бъде включено в тегленето на награди, като с попълване на онлайн въпросника „Какъв шопинг маниак си?“ и специалната регистрационна форма за участие в Играта се счита, че приема настоящите Официални правила и условията за участие в Играта. В случай, че лицето в последствие (преди
датата на теглене на наградите) желае да се откаже от участие в Играта, трябва да заяви изричното си несъгласие във филиал на банката или с обаждане в Центъра за контакт с клиенти на УниКредит Булбанк АД.

Организаторът ще предостави на лотариен принцип една награда, която представлява конзолна игра.

Предоставената в Играта награда не може да бъде заменена с паричната ѝ равностойност или да бъдат преотстъпвана на други лица, които не са печеливши от Играта.

Съгласно чл. 12, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21, както и чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), паричните награди и предметните печалби със стойност над 100.00 лв. от игри са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Банката начислява и внася за своя сметка дължимия окончателен данък.

Получената предметна награда е доход, който не подлежи на деклариране от печелившите в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, тъй като наградите са облагаеми с окончателен данък.

Печелившият от Играта ще бъде изтеглен на лотариен принцип в присъствието на нотариус на 20.12.2021 г.

Допълнително ще бъдат изтеглени на лотариен принцип 3 броя резервни печеливши участници.

Печелившият ще бъде уведомен за спечелената награда от представител на Банката чрез обаждане по телефона или чрез имейл, съгласно наличните данни за контакт, посочени от лицето при попълване на регистрационната форма за участие в Играта.

След получено изрично съгласие от страна на печелившия по време на обаждане от Центъра за контакт с клиенти, имената му или инициали от тях ще бъдат публикувани на корпоративния сайт на УниКредит Булбанк АД - www.unicreditbulbank.bg и на сайта www.dir.bg.

Наградата ще се изпрати на печелившия чрез куриер на вписания адрес в попълнената предварително регистрационната форма за участие в Играта или на адрес за получаване, изрично посочен от участника при уведомяването му за наградата.

Краен срок - 15 декември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара