Играйте за 2 000 000 коледни изненади от Коледния календар на Telenor

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 декември 2021

Как се участва:

С регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Всеки може да е Дядо Коледа в МyТelenor

За да бъдеш един истински Дядо Коледа всеки ден през декември, влизай в приложението и следвай стъпките:

Играй за Коледни изненади!

•Отстъпки за смартфони
•Отстъпки за смарт джаджи
•МВ за Коледно изживяване в мрежата
•Празнични оферти от нашите партньори
•Томбола за топ продукти от Samsung

В Кампанията могат да вземат участие лица, частни и бизнес клиенти на Теленор по абонаментни или предплатени планове  за мобилни услуги (страна по договор за предоставяне на мобилни услуги от Теленор, както и потребители на предплатени електронни съобщителни услуги на Теленор), които:
- изпълнят условията, предвидени в настоящите Правила и условия,  
- имат инсталирано и актуализирано мобилното приложение  MyTelenor  и регистрация в него.
Приложението е съвместимо с операционни системи iOS 12.1 или по-нова и Android 5.1 или по-
нова и е достъпно за сваляне през Google Play Store, Apple App Store и Huawei AppGallery.   
В случай, че титуляр на регистрирания телефонен номер  в мобилното приложение MyTelenor  е
юридическо лице, ще се счита, че участва физическото лице – ползвател на номера.  
 
В Кампанията не могат да вземат участие потребители на предплатени услуги  на Теленор, които за последните 3 календарни месеца до началната дата на Кампанията не са презареждали своя карта поне веднъж за периода с минималната изискуема сума за презареждане на предплатена карта. В Кампанията не могат да участват потребители на абонаментни и предплатени планове, които са с ограничени входящи и изходящи обаждания, както и потребители, които отговарят на горните условия, но се намират в роуминг.  
 
Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници.
За  да  участва  в  Кампанията,  Участник,  който  е  инсталирал  и  обновил  мобилното  приложение MyTelenor до последна версия, както и има регистрация в него, трябва да влезе в Приложението и да провери за банер с послание на Кампанията в раздел „Актуално“. След като избере и натисне банера на Кампанията, Участникът бива насочен към екран, на който с натискане на активен бутон „Играй“ ще разкрие каква изненада може да вземе в рамките на деня, в който потребителят участва в Кампанията.  
 
Всеки ден от посочения по-горе период на Кампанията, Участниците могат да играят по веднъж на ден за изненада през банера на Кампанията. Изненадите са под формата  на  Предложения, съгласно описаното в раздел VII. от настоящите Правила и условия или под формата на файл, който съдържа забавни късмети за новогодишната баница.  
 
Всяко Предложение е уникално по вид и/или размер и Участниците ще могат да го вземат само в деня, в който то се предоставя в приложението MyTelenor. Срокът на валидност и условията за ползване на предоставени Предложения за  продукти или услуги на Теленор или на Партньори на Теленор ще бъдат изрично посочени в съобщението, с което те се изпращат до Участниците. Последователността на предоставяне на Предложенията, включени в Кампанията, се определя на случаен принцип за всеки един Участник. Всеки ден от периода на Кампанията, за 24 часа, от 00:00ч. до 23:59ч. на съответния ден, Участник може да вземе едно Предложение като той може да избере да вземе Предложението, което вижда на екран, както и може да избере да го сподели с близък през активен  бутон „Подари на приятел“. Споделянето с близък се реализира като Участникът въведе коректно неговия мобилен номер. Споделянето на всяко Предложение от Кампанията, което Участник може да вземе, е еднократно до коректно въведен мобилен номер от мрежата на Теленор с активни услуги. 

Спечелената изненада под формата на Предложение може да бъде споделена и с предплатен номер от мрежата на Теленор, за който има поне едно регистрирано презареждане на карта с минимално изискуема сума за последните 3 календарни месеца. Във всеки един случай, Участниците няма да имат възможност да се възползват от Предложения, които вече са имали възможност да вземат в изминал ден от Кампанията.  
 
Като предварителна информация за Предложенията, потребителите ще виждат индикативно само
лого, продукт или изображение на Теленор, услуга на Теленор или Партньор без друга предварителна информация и детайли за Предложенията. В случай, че в даден ден от Кампанията, Участник не печели изненада под формата на Предложение, той ще получи за изтегляне файл, който съдържа забавни късмети за новогодишна баница.  
 
В  допълнение  на  гореописания  механизъм,  след  всяко  пето  участие  на  Участник,  отчетено  в Кампанията посредством брояч на участията, същият Участник ще може да участва в „Специална игра“, която му дава възможност да спечели още изненади под формата на Предложения от Теленор или Партньори на Теленор, съгласно описаното в раздел VII. от настоящите Правила и условия. 

Достъп до „Специална игра“ се дава след отчетени 5 участия от един мобилен номер на един Участник и този достъп е осигурен до самото участие на Участника в „Специална игра“. Участник следва да играе в „Специална игра“ след осигурен достъп. В противен случай, при всяко следващо участие в Кампанията докато „Специална игра“ не бъде изиграна от Участника, участието няма да бъде отчетено с брояча за участия.  За  периода  на  кампанията  посочен  в  раздел  IV. от  настоящите  Правила  и  условия максималният брой  участия в „Специална игра“ е 6. Достигането на този максимален брой участия в „Специална игра“ е възможно, ако Участникът участва всеки ден от периода на Кампанията и освен това, участието му в „Специална игра“ е в деня, в който е осигурен достъпът до „Специална игра“.  
 
В периода на Кампанията Участниците могат да очакват Предложения, предоставени от Теленор
България, Организатор на Кампанията, или от Партньори на Теленор. Пълни условия за всяко едно Предложение ще бъдат предоставени в мобилното приложение  MyTelenor. След натискане на активен бутон „Играй“, Участникът вижда какво Предложение може да вземе или сподели с близък на конкретния ден, в който играе и едновременно с това вижда условията, при които Участникът или негов близък може да се възползва.  
 
Предложенията, които обхващат продуктите/услугите на Теленор, могат да бъдат:
- Допълнителни пакети с обем от 500  MB  на максимално достижима скорост  за ползване в
България и роуминг в зона ЕС, валидни 1 ден
- Допълнителни пакети с обем от 1 000 MB  на максимално достижима скорост за ползване в
България и роуминг в зона ЕС, валидни 3 дни
- Кодове за отстъпки за определени продукти в онлайн магазина на Теленор на telenor.bg  
 
Допълнителните пакети МВ са еднократни, с посочените по-горе обеми и валидност в календарни дни и са за ползване в България и зона ЕС. След изчерпване на МВ в пакета или изтичане валидността на пакета МВ, той се деактивира автоматично. Обемът на пакетите в Кампанията се акумулира с други промоционални пакети МВ от този вид като валидността на натрупани пакети МВ от този вид се удължава спрямо валидността на последно активирания пакет МВ от този вид.
 
В случаите, в които клиентът има активни: както описания по-горе пакет, така и друг активен
допълнителен пакет за мобилен интернет или включени МВ в абонаментния си план, то трафикът за мобилен интернет започва да се изразходва първо от пакетът МВ предоставен по настоящата Кампания, освен ако потребителят има активни други промоционални пакети МВ на стойност 0,00 лв., валидни за ползване в България и Зона ЕС, предоставени от други кампании на Оператора.  
 
В случаите, в които клиент има активни описания по-горе пакет и един или повече Трафик пакети към абонаментния си план Тотал +, трафикът от и към съответните приложения, включен в съответния  Трафик пакет, започва да изразходва първо от МВ в съответния Трафик пакет. В случаите, в които клиент е изчерпал МВ от основния си пакет мобилен интернет, включен в плана му, и скоростта на активните Трафик пакети е паднала до минималната допустима, при активиране на пакет  МВ, предоставен от тази Кампания, скоростта на мобилния интернет се възстановява до максималната, включително  и  за  трафик  през  активните  Трафик  пакети.  При  изтичане  на  валидността  или изразходване на МВ от еднократния допълнителен пакет по настоящата Кампания, и в случай че не са налични МВ на максимално достижима скорост от включените в основния пакет MB по абонаментния план, скоростта на целия интернет трафик отново пада до минималната за съответния план.
 
За клиенти на предплатени планове активираните МВ  от този пакет не се добавят към наличните активни пакети с включени МВ на клиента, съответно и неговата валидност не удължава валидността на наличните активни пакети с включени МВ на клиента.    
 
В случаите, в които клиентът е в роуминг в зона ЕС и има активен трафик пакет, друг допълнителен пакет за мобилен интернет в роуминг в зона ЕС или включен определен обем МВ за зона ЕС в абонаментния си план, то използваният трафик за мобилен интернет започва да се изразходва от активните пакети, в следната последователност: 1. трафик пакет, включен в абонаментния план; 2. активен допълнителен пакет за мобилен интернет в роуминг; 3. пакет за мобилен интернет в роуминг в ЕС, включен в абонаментния план; 4. допълнителният пакет предоставен по настоящата Кампания.
 
Необходими условия, за да се активира този пакет, е:
- Да  няма  просрочени  и  незаплатени  сметки  към  Теленор,  които  да  са  ограничили  
изходящите услуги за клиенти по абонаментни планове;    
- Да не е изтекла валидността на текущия наличен кредит по картата (към датата на
активиране на пакета) за клиенти по предплатени планове;
- Да има регистрирано поне едно презареждане на предплатена карта с минималната
изискуема  сума  за  презареждане  на  предплатена  карта  в  рамките  на  последните  3
календарни месеца до началната дата на Кампанията за клиенти на предплатени планове.  
 
След изчерпване на включените МВ или изтичане на валидността на пакета, таксуването на мобилен интернет  се  извършва  според  условията  на  ползвания  абонаментен  или  предплатен  план  и приложимата към него ценова листа.  
 
Принципът  на  първоначално/последващо  таксуване  за  включените  в  тази  Кампания  пакети  за мобилен интернет е 1КВ/1КВ. Включените в пакетите МВ от тази Кампания са на максимално
достижима скорост, достъпни са само през точка за достъп (Access Point Name, APN) – telenorbg и важат за използване през мрежата на Теленор, на територията на България.
 
Предложенията, които обхващат продукти/услуги на Партньорите, представляват промокодове или промоционални условия за отстъпки от техни продукти или услуги.  
 
Предложенията, които Участниците могат да очакват в „Специална игра“ обхващат кодове за отстъпки за определени продукти в онлайн магазина на Теленор на telenor.bg.
 
Участниците в „Специална игра“, които не спечелят Предложение от гореизброените, предвидени за „Специална игра“, ще бъдат автоматично включени в томбола за спечелването на предметни награди, както следва:
o За Участници с номера на абонаментен план за услуги:  
▪ 1 комплект х SAMSUNG Galaxy Z Flip 3 5G 256GB Green / F711B и SAMSUNG 25W
Travel Adapter USB-C Black
▪ 2 бр. х SAMSUNG Galaxy Tab S7 FE 5G Silver \ T736B
▪ 3 бр. х SAMSUNG Galaxy A52s 5G 128GB Black
▪ 2 бр. х SAMSUNG Galaxy Watch4 46mm Classic BT Black
▪ 2 бр. х SAMSUNG Galaxy Watch4 40mm LTE Gold
▪ 1 бр. х SAMSUNG Galaxy Buds Pro Black
▪ 2 бр. х SAMSUNG Galaxy Fit 2 Red
o За Участници с номера на предплатени услуги:  
▪ 1 бр. х SAMSUNG Galaxy A52s 5G 128GB Black
▪ 1 бр. х SAMSUNG Galaxy Watch4 46mm Classic BT Black
▪ 1 бр. х SAMSUNG Galaxy Watch4 40mm LTE Gold
▪ 2 бр. х SAMSUNG Galaxy Buds Pro Black
▪ 3 бр. х SAMSUNG Galaxy Fit 2 Red
 
Преди възползване от всяко едно Предложение, в Приложението може да бъде намерена основна
информация  за  него,  включително:  срок  на  валидност  на  Предложението,  размер  на
отстъпката/офертата, ограничения при използването на Предложението, как и къде може да бъде
използвано Предложението и др.  
 
Участник може да достъпва Кампанията в приложението MyTelenor, колкото пъти на ден пожелае, но в рамките на календарен ден може да играе и вземе Предложение и да го сподели с близък само веднъж в рамките на същия ден. Участник може да заяви желание да се възползва от или сподели повече от едно Предложение за периода на Кампанията.
 
При вход на Участник на екран от Кампанията в даден ден и заявено желание да се възползва от
Предложение, което му се пада в същия ден, следващата възможност за заявяване на желание да се възползва от друго Предложение е след 00:01 часа и в рамките на следващия календарен ден.  
 
Освен гореописаното разпределение на Предложения в Кампанията, Участник може да достъпва
„Специална игра“ за още Предложения след всяко свое пето участие в Кампанията, отчетено с брояч на екран на Кампанията.  
Участниците в „Специална игра“, които не спечелят Предложение от гореизброените, предвидени за „Специална игра“, са автоматично включени в томбола за спечелването на предметни награди като тегленето на победители (и резерви) в томболата, която се провежда според условията, описани в раздел VII от настоящите Правила и условия, ще се проведе в рамките на  14  (четиринадесет) календарни дни от дата 31.12.2021 г. и не по-късно от 14.01.2022 г. Тегленето на печелившите ще се извърши на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6, в присъствието на представители на Организатора. За всяка една награда от томболата, предвидена според условията, описани в раздел VII от настоящите Правила и условия, един от Участниците в томболата ще бъде изтеглен като печеливш и трима от Участниците ще бъдат изтеглени като резерви. Организаторът уведомява Участниците, спечелили награда от томболата, с
лично съобщение във входящите им кутии в приложението MyTelenor и лично по телефона от
представител на Организатора, за да се уточнят детайлите по доставката на спечелената награда от томболата в удобно време за спечелилия Участник. Печелившият Участник следва да предостави следната информация на служителя от Центъра за обслужване на клиенти на Теленор:
• Потвърди, че отговаря на всички условия за участие, посочени в настоящите Правила;
• Предостави на Организатора имена по документ за самоличност и посочи адрес на територията на
България, където да получи спечелената награда. В случай на не навършено пълнолетие, Участникът
следва да уведоми Организатора за този факт, с оглед необходимостта от подписването на Приемо-предавателен  протокол  за  получената  награда  от  негов  настойник/попечител.  Доставката  на наградата се извършва за сметка на Организатора.
 
В  случай  че  спечелилият  награда  от  томболата  в  „Специална  игра“  Участник  не  отговори  на обаждането от Центъра за обслужване на клиенти в рамките на три обаждания и  съответно не
потвърди информацията по предходния параграф, същият губи правото си на награда. В тези случаи Организаторът пристъпва към уведомяване на съответните резерви по реда на тяхното изтегляне и съответно се следва описаната в предходните параграфи  на настоящия раздел процедура, за всяка една от резервите.
 
При получаване на наградата от томболата от лице под 18 години е необходимо присъствието на
родител/настойник/попечител. Награда от томболата се получава с приемо-предавателен протокол. 

При получаване на наградата си Участникът следва да попълни приемо-предавателен протокол за предоставената награда в 2 екземпляра –  един за Участника и един за Организатора. В случай че спечелилият наградата Участник е непълнолетен, протоколът се попълва от негов родител, съответно настойник/ попечител.
 
Печеливш Участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е посочил за получаване на наградата си, или с когото представител на „Теленор България“ ЕАД не е успял да се свърже съгласно посоченото в тези правила, губи правото си да получи наградата. Участник губи
правата си върху награда от томболата, ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията,
посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията.

Всеки Участник, влязъл в Приложението може да заяви желание да се възползва еднократно от
дадено Предложение, като натисне активен бутон,  който го насочва към следващата стъпка за
приемане на Предложението за деня, на която стъпка са посочени  пълните условия за ползване,
независимо дали Предложението е предоставено от Теленор или Партньор на Теленор, включен в настоящата Кампания.  Всеки Участник в Кампанията може да заяви желание да се възползва от Предложението  за деня в срок до 23:59 ч. на съответния ден, в противен случай потребителят губи тази възможност. Теленор си запазва правото да ограничи достъпа до Предложение от даден
Партньор  в  Кампанията за  всички  потребители  на  Приложението,  в  случай  че  от  конкретното Предложение са се възползвали над  100 000  Участника. Същите правила за информираност за Предложенията в Кампанията се прилагат и ако Участникът реши да сподели дадено Предложение със свой близък с посочване на коректен негов мобилен номер от мрежата на Теленор. 

Достъпът до „Специална игра“ се осигурява автоматично след отчетено пето участие в Кампанията. Участникът следва да играе в „Специална игра“ в рамките на същия календарен ден като стъпка от механизъма на Кампанията, тъй като в  противен случай, при следващо участие,  броячът  за участия няма да отчете последващи негови  участия за достигането на повторно отключване на достъп до „Специална игра“.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара