Спечелете конзола Xbox Series S, телевизор Philips, 100 giftcards, абонаменти за Storytel и A1 XploreTVGO

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 януари 2022

Как се участва:

С покупка за поне 10 лв. чрез Edenred Mastercard GiftCard.

Пълни правила:

МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

1. В периода на Кампанията да направи поне една трансакция на минимална стойност от 10 (десет) лева чрез своята  Edenred Mastercard GiftCard в Периода на Кампанията.

2. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promo.edenred.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер, сериен номер на притежаваната Edenred Mastercard GiftCard.

Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай, че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията.

Попълването на формата за регистрация може да се извърши само в периода  1 декември 2021г., 00:00 часа –31 януари 2022 г., 23:59 часа.  Извършването натрансакцията на минимална стойност от 10 (десет) лева чрез притежаваната Идънред подаръчна карта също трябва да е в рамките на периода 1 декември 2021г., 00:00 часа –31 януари 2022 г.., 23:59 часа.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайтаwww.promo.edenred.bg.

За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 202 (двеста и два) броя награди, както следва:

· 100 бр. EdenredMastercardGift Cards, всяка заредена с 50 лв.
· 50 бр. тримесечни абонамента за A1 XploreTVGO мобилна телевизия
· 50 бр. тримесечни абонамента за Storytel
· 1 бр. телевизор PHILIPS 50PUS7505 UHD LED SMART TV, 50"
· 1 бр. Xbox Series S конзола

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.

Всички участници, отговарящи на условията по т. 4.1 през Периода на Кампанията, ще бъдат включени в тегленето на гореописаните награди.

Описаните в 5.1. награди ще бъдат разпределени за теглене на различни дати. Видът и броят на наградите, както и датата на тяхното теглене, са установени в графика на т. 6.2. Тегленията на наградите ще се извършва на случаен принцип с помощта на специално разработен софтуер.

Всеки участник има право да участва само веднъж в тегленето на наградите, независимо от броя на притежаваните карти и броя на  трансакции, които е извършил/а през Периода на Кампанията. Повечето извършени трансакции през Периода на Кампанията не повишават броя на участията в тегленията на награди на съответния участник.

Трансакциите, тяхната минимална стойност и моментът на извършването им се проверяват служебно от служител на „Идънред България“ АД.

Печелившите ще бъдат обявявани 2 (два) дни след датата, на която се теглят наградите, в съответствие с графика, описан в т. 6.2.

График на тегления:

06.01.2022 г. /четвъртък/
    
20 бр. Edenred Mastercard гифт карти; 10 бр. Абонамент за А1 XploreTVGO; 10 бр. Aбонамент за Storytel

13.01.2022 г. /четвъртък/

20 бр. Edenred Mastercard гифт карти; 10 бр. Абонамент за А1 XploreTVGO; 10 бр. Aбонамент за Storytel

20.01.2022 г. /четвъртък/
    
20 бр. Edenred Mastercard гифт карти; 10 бр. Абонамент за А1 XploreTVGO; 10 бр. Aбонамент за Storytel

27.01.2022 г. /четвъртък/
    
20 бр. Edenred Mastercard гифт карти; 10 бр. Абонамент за А1 XploreTVGO; 10 бр. Aбонамент за Storytel

03.02.2022 г. /четвъртък/

20 бр. Edenred Mastercard гифт карти; 10 бр. Абонамент за А1 XploreTVGO; 10 бр. Aбонамент за Storytel;

1 бр. Смарт телевизор Philips 50"

1 бр. Xbox Series S конзола

*В случай че за съответното теглене няма достатъчен брой регистрирани трансакции, останалите награди ще се прехвърлят за следващото теглене и т.н.

За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници.

 Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

В случай че в края на кампанията са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.

Печелившите участници ще бъдат публикувани на промо сайта на Кампанията – www.promo.edenred.bg

С волеизявление за участие в Кампанията и съгласяване с настоящите Общи Условия, участникът се счита за информиран, че името, фамилията и част от телефонния му номер ще бъдат публикувани на гореописания сайт на кампанията – www.promo.edenred.bg в случай, че е изтеглен в качеството си на печеливш.

Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от обявяването на печелившите за конкретното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.

Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ.

В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да получи наградата си. В този случай Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.

Първият резервен печеливш участник следва да бъде потърсен по телефона от представител на Организатора три пъти в рамките на три последователни часа, в периода между 09:00 и 18:00 часа, до 3 (три) работни дни след изтичането на 5-дневния срок за свързване с печелившия участник, описан в чл. 7.3. В случай че печелившият резервен участник не бъде открит, се преминава към следващия резервен печеливш участник и т.н. до изчерпване на резервните печеливши.

Наградите се изпращат до спечелилия участник по куриер в срок до 14 работни дни (при отсъствие на независими от Организатора причини за забавяне), след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден пощенски адрес на територията на страната. На същия адрес ще бъде изпратена и съответната спечелена награда. Разходите, свързани с получаването на съответната награда, са за сметка на Възложителя на кампанията.

Получаването на наградата се извършва само лично от спечелилия участник.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат всички парични награди, както и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организаторa или подизпълнителя следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за всички парични награди и предметни награди (над 100 лева) в декларация по чл.73. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара