Спечелете всяка седмица Apple iPhone 12

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 9 януари 2022

Как се участва:

С изтегляне и влизане в мобилното приложение RaiMobile.

Пълни правила:

Имаш много причини да използваш RaiMobile – правиш преводи за секунди, плащаш битовите сметки лесно и удобно, следиш всички свои банкови продукти и услуги. А сега ти даваме и още един повод да влезеш в мобилното си банкиране. Всеки понеделник в периода до 10-и януари ще изтегляме по един късметлия, който ще спечели iPhone 12.

Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице, което отговаря на следните условия:
• е дееспособно (е пълнолетно и не е поставено под пълно или ограничено запрещение);
• има местоживеене (настоящ адрес) на територията на Република България;
• е клиент на Райфайзенбанк (България) ЕАД;
• има валидна регистрация за услугата на Райфайзенбанк (България) ЕАД за онлайн банкиране
„Райфайзен ОНЛАЙН“;
• в периода на участие има достъп до мобилно устройство с операционна система iOS или Android и свалено приложение „RaiMobile“.

Участие в Играта могат да вземат, както настоящи клиенти на Банката, така и физически лица, които са станали клиенти на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД в рамките на Периода на участие в Играта по т.2.1.

Регистрацията за участие в Играта се извършва посредством вход в мобилното приложение
„RaiMobile“ през Периода на участие в Играта. В случай че клиентът няма инсталирано мобилното приложение „RaiMobile“, за да участва в Играта, същият следва първо да го свали от следните адреси:
https://apps.apple.com/bg/app/raimobile/id665124334,
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raiffeisen.online.mobile&hl=en или
https://appgallery.huawei.com/#/app/C101554451?appId=C101554451&source=appshare&subsource=C101554451&locale=bg_BG * и да го инсталира на мобилното си устройство.

Всеки клиент, който достъпи ( влезе в) приложението “RaiMobile” поне веднъж през периода на Играта, автоматично бива регистриран за участие в Играта и ако отговаря на условията по т.4.1. придобива качеството „участник“. Достатъчно е да бъде осъществен еднократен вход в приложението “RaiMobile” през един от етапите на Играта, посочени в т.5.2.1. по-долу, за да бъде регистриран клиентът за участие в Играта за съответния етап/седмица, ако същият отговаря и на условията по т.4.1. Повече на брой влизания в приложението “RaiMobile” не водят до последващи допълнителни регистрации за съответния етап, респ. не увеличават шанса на клиента за спечелване на награда през съответната седмица на Играта. Ако клиентът не желае да бъде регистриран за участие в Играта, той може да заяви своя отказ, като попълни своите данни във формата за отказ, публикувана на сайта на банката на следния адрес:
http://www.rbb.bg/bg/individualni-klienti/produkti-uslugi/bankirane/mobilno-bankirane-raimobile/

Регистрацията за участие в Играта чрез вход в мобилното приложение „RaiMobile“ важи за
конкретната седмица, в която е осъществен входът, а не за целия срок на Играта и гарантира, че
Участникът получава право на едно участие в конкретна томбола за теглене на награди.

Играта се провежда на 8 етапа - всеки етап продължава една календарна седмица, като печелившите участници ще бъдат изтегляни всяка седмица на датите, описани по-долу в т. 5.2.1.

Печелившите Участници се определят на случаен принцип чрез томболи, които ще бъдат проведени в присъствието на нотариус, както следва:
Томбола 1: на 22.11.2021 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение “RaiMobile” в периода 15.11.2021 – 21.11.2021;
Томбола 2: на 29.11.2021 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение “RaiMobile” в периода 22.11.2021 – 28.11.2021;
Томбола 3: на 06.12.2021 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение “RaiMobile” в периода 29.11.2021 – 05.12.2021;
Томбола 4: на 13.12.2021 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение “RaiMobile” в периода 06.12.2021 – 12.12.2021;
Томбола 5: на 20.12.2021 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение “RaiMobile” в периода 13.12.2021 – 19.12.2021;
Томбола 6: на 29.12.2021г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение “RaiMobile” в периода 20.12.2020 – 26.12.2021;
Томбола 7: на 04.01.2022 г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение “RaiMobile” в периода 27.12.2021 – 02.01.2022;
Томбола 8: на 10.01.2022г. за всички участници, които са влезли в мобилното приложение “RaiMobile” в периода 03.01.2022 – 09.01.2022;

Наградите в Играта са следните:
Томбола 1: на 22.11.2021 г. – iPhone 12
Томбола 2: на 29.11.2021 г. – iPhone 12
Томбола 3: на 06.12.2021 г. – iPhone 12
Томбола 4: на 13.12.2021 г. – iPhone 12
Томбола 5: на 20.12.2021 г. – iPhone 12
Томбола 6: на 29.12.2021 г. – iPhone 12
Томбола 7: на 04.01.2022 г. – iPhone 12
Томбола 8: на 10.01.2022 г. – iPhone 12

В края на всеки етап/седмица в периода на Играта ще бъде раздадена по 1 (една) седмична награда или общо 8 (осем) броя награди, като чрез 8 (осем) томболи ще се определят 8 (осем) различни печеливши участници според условията на т. 5.2.1 и 8 (осем) резерви при условията на т. 7.7.

Всеки Участник, за когото са налице условията, описани в ЧАСТ 4 и 5 от настоящите Общи условия, участва в томболата с уникалния си клиентски идентификационен номер.

Един Участник може да спечели само една награда в Периода на участие в Играта. Ако на случаен принцип се изтегли идентификационен номер на клиент, който е печеливш Участник и е получил награда в предходна томбола, проведена в рамките на настоящата Игра, то този Участник няма право да получи втора награда или да замени първоначално получената награда с наградата, спечелена в последващата томбола. В този случай се изтегля нов печеливш Участник и резерва съгласно условията по-долу.

Награда от Играта не може да бъде заменяна с друга и не се изплаща в паричен еквивалент на
печелившия Участник, на резервата или посочени от тях трети лица.

Тегленето на наградите ще се извършва автоматично чрез специализиран софтуер, който ще разбърка уникалните клиентски идентификационни номера на Участниците и на случаен принцип за целия период на Играта ще бъдат избрани 16 (шестнадесет) клиентски идентификационни номера, в присъствието на нотариус, който удостоверява случайността на избора и изтеглените номера.

Тегленията ще бъдат извършени измежду всички уникални идентификационни номера на всички
Участници, при спазване условието по т 5.2.1. и т.7.3 по-горе по отношение на печелившите Участници и т.7.7 от настоящите Общи условия по отношение на резервните печеливши Участници.

Всяка седмица/етап от периода на Играта ще бъде изтеглян клиентски идентификационен номер на 1 печеливш Участник и на 1 резервен печеливш Участник. Всеки от резервните печеливши Участници по тази точка може да замести титулярния печеливш Участник, при условие, че същият не може да бъде открит, не отговаря на критериите за участие, е изтеглен повторно, откаже се да получи наградата или по други причини не може да получи наградата.

В срок от 5 работни дни, считано от датата на изтегляне на печелившите участници за всяка седмица съгласно т. 5.2.1 от настоящите Общи условия, Райфайзенбанк (България) ЕАД ще се свърже с печелившия Участник на телефонния номер, който е посочен за контакт при регистрацията за услугата „Райфайзен ОНЛАЙН“. Ако печелившия Участник не може да бъде открит след три неуспешни опита, на посочените от него телефони за контакт в искането за регистрация за услугата „Райфайзен ОНЛАЙН“, Райфайзенбанк (България) ЕАД има право да прекрати опитите си да се свърже с него и да предостави наградата на резервния печеливш, определен в тегленето през съответната седмица.

При уведомяване на Участник, че е спечелил награда от Играта, същият следва да предостави
информация за удобен за него офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, от който да получи съответната награда. Срокът за доставка на наградата до офис на Банката е 10 работни дни, считано от датата, на която спечелилият Участник е бил уведомен в телефонен разговор. След успешна доставка на наградата до избрания от печелившия Участник офис на банката, служител от офиса ще се свърже с Участника, за да го информира, че може да получи наградата. Печелившият Участник следва да се яви лично в офиса и да получи наградата си в срок от 30 календарни дни, считано от датата, на която е бил уведомен, че наградата е пристигнала в съответния офис.

Наградата се получава в избран от печелившия участник офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД в присъствието на служител на банката, който идентифицира печелившия с документ за самоличност.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара