Спечелете фотоапарати, ваучери за Orange Center и за Fashion Days от Coca-Cola

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 23 декември 2021

Как се участва:

С регистрация кодове от Coca-Cola продукти в специално приложение.

Пълни правила:

Купи бутилка от 500ML Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta Портокал, Sprite с промоционални етикети и капачка COCA-COLA APP и регистрирай 10-символния код под капачката на COCA-COLA APP (Coca-Cola Мобилно Приложение) и играй за награди.

„Участващи опаковки" са всички пластмасови бутилки от 500ML Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta Портокал, Sprite с промоционални етикети и капачка COCA-COLA APP.

Наградите, които ще бъдат раздадени  в рамките на Промоцията, са следните:

1. х30 бр. – албум и фотоапарат за моментни снимки с пазарна стойност към 03.11.2021г.  – 275.00 лв.

2. х300 бр. – ваучер за Orange Center, на стойност 30 лв, с валидност до 31.01.2022г.

3. x300 бр. – ваучер за Fashion days, от които 200 броя на стойност 10 лв. и 100 броя на стойност 20 лв, с валидност до 31.01.2022г.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати съответните данъци за същата.  За тази цел печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (имена, ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на рекламната агенция и на куриерската фирма, извършваща доставката на наградата. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Закупете бутилка 500ML от Участващите опаковки. Под капачката ще откриете:

· уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук  https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия код/кодове и gems (диаманти), където се изискват такива, съгласно тези правила на играта, публикувани в COCA-COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.
Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

· E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.
· Държава. Задължително е Участникът да избере държава.
· Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.
· Минималната възраст за участие в промоцията е 16г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове (и gems (диаманти), където се изискват такива за участие за съответна награда) и избора на награда, за която да играе в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на промоцията.

Виртуална валута и как се използва:

Потребителите на Coca-Cola App могат да събират виртуална Coca-Cola валута, която ще срещнат в приложението под наименованието: COINS (монети) & GEMS (диаманти) във своя виртуален портфейл. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "Coca-Cola валута" и "валута" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има смисъл единствено за целите и в рамките на настоящата промоция, приложението и останалите игри, които се провеждат в него.

Всяка бутилка от 500ML Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta Портокал, Sprite има уникален код под капачката. С въвеждането на всеки код в приложението Coca-Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 COIN. 1 код = 1 COIN (монета).

В приложението можете да натрупвате и диаманти:

·       При новосъздаден профил, получаваш 50 gems (диаманти).
·       При всеки like/харесване на снимка, която си споделил, получаваш 10 gems (диаманти).
·       За всяко споделяне на съдържанието от другите потребители получаваш 50 gems (диаманти).
·       Friends Multiplying: добави приятелите си и всеки техен like/харесване, ти дава 20 gems (диаманти), всеки път, в който споделят съдържанието ти получаваш 100 gems (диаманти).
·       Всяко участие в интерактивна игра „Играй и печели“ можеш да събираш gems (диаманти).

С натрупването на определен брой монети и диаманти във своя портфейл, потребителят може да "закупи" участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

· За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1., Участникът трябва да е регистрирал 3 кода от участващите опаковки (равняващ се на 3 coins/монети) и да е събрал 500 gems/диаманти (точки, трупащи се при взаимодействие със съдържание в приложението), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 30 бр. – албум и фотоапарат за моментни снимки; След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в  томболата за големите награди описани в т. 7.1.

· За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.2., Участникът трябва да е регистрирал 1 код от участващите опаковки (равняващи се на 1 coin/монетa), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 300 бр. ваучери, на стойност 30 лв, за Orange Center; След което участникът автоматично разбира дали печели наградата, за която е участвал описана в т. 7.2.

· За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.3., Участникът трябва да е регистрирал 1 код от участващите опаковки (равняващи се на 1 coin/монетa), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 300 бр. ваучери за Fashion days, от които 200 броя на стойност 10лв. и 100 броя на стойност 20лв; След което участникът автоматично разбира дали печели наградата, за която е участвал описана в т. 7.3.

Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове, но един код, coins/ монети и  gems/ диамани могат да се регистрират/използват само веднъж. Един потребител може да спечели до 1 брой награда по т.7.1., до 2 бр. награди по т.7.2. и до 3 бр. т.7.3. за периода на промоцията, независимо колко кода/ gems е регистрирал за участие за съответна награда. Наградите по т. 7.2. не могат да се кумулират – за една покупка на продукт в полето и валидността на ваучера по т.7.2., може да се използва само един ваучер.  

С цел равномерно разпределение на наградите по т.7.1. (албум и фотоапарат за моментни снимки) през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени за теглене  всяка седмица за периода на промоцията, като в 6 от седмиците ще бъдат теглени по 4 бройки, а в 1 от седмиците (третото седмично теглено от началото на промоцията) ще бъдат изтеглени 6 бройки.

Тегленето на награди по точка 7.1. ще бъде извършвано по следния начин:

· Всяка седмица в понеделник ще бъде теглени съответен брой награди сред регистрираните участници за тази награда през предходната календарна седмица, описана в точка 7.1., като печелившите ще бъдат информирани в рамките на една седмица след тегленето.

Ако потребителят спечели, той ще бъде уведомен със съобщение в мобилното приложение COCA-COLA APP. Участниците трябва да имат 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в промоцията.

Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

· Участникът получава съобщение/нотификация в приложението COCA-COLA APP, че печели награда

· При спечелване на награда от точка 7.1. печелившият ще бъде помолен да предостави на e-mail:    coca-cola-app@locals.bg  своите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на наградата.

o   Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.4.

o   Печелившият ще има срок до 30.01.2022 г. след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организатора няма задължение да предостави награда.

· При спечелване на награда от точка 7.2.&7.3 печелившият получава уникален цифров код, с който може да се възползва до 31.01.2022 от ваучер на стойност 30 лева от Orange Center или ваучер на стойност 10 или 20 лева от Fashion days.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара