Спечелете пречистватели за въздух и ваучери по 100 лв. за Happy Days от Pampers и Kaufland

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 декември 2021

Как се участва:

С покупка на продукти Pampers Harmonie от Kaufland и изпращане на снимка на касовата бележка.

Пълни правила:

Защити чувствителната кожа на твоето бебе с пелените Pampers Harmoniе от първокласен памук и растителни съставки и участвай в играта на Pampers и @kauflandbulgaria! 

Купи пелени или пелени-гащички Pampers Harmonie от Kaufland, изпрати снимка на касовата бележка и закупения пакет пелени в Messenger на официалната Facebook страница на Pampers и участвай за 1 от 26 седмични награди – ваучер на стойност 100 лв за Happydays.bg или 1 от 3 месечни награди – пречиствател за въздух!

Играта се организира и провежда на територията на Република България във всички търговски обекти на Kaufland България.

Продуктите, участващи в Играта, са:  пелени Pampers Harmonie и пелени-гащички Pampers Harmonie (без  значение  от  размер  или  разфасовка), дистрибутирани  от „Проктър и Гембъл България” ЕООД и предлагани в търговските обекти на Kaufland България,  наричани по-долу „Продукти“.  Върху участващите в Играта продукти няма изрично  обособено  обозначение,  че  участват  в  Играта. За  избягване  на  всякакво съмнение, участниците в Играта се считат уведомени,  че в Играта не участват други продукти освен горепосочените.
 
Механизъм на играта: Купи пакет пелени Pampers Harmonie или пелени-гащички Pampers Harmonie на  минимална  стойност  от 5 лв  с  ДДС от  магазините  на Kaufland в периода 18.10.-31.12.2021 г. Изпрати ни снимка на касовата бележка и закупения  пакет  пелени  в  Messenger  на  официалната  Facebook  страница  на Pampers Bulgaria и  участвай за 1 от 3 месечни награди или 1 от 26 седмични награди  
 
Снимката следва да отговаря на следните критерии:
 
• Снимката трябва да е във формат .jpg или .png;
• Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат);
• Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на
валидирането й.
• Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да
показва еднозначно, че е за покупка на пакет от участващите в Играта продукти.
• На снимката трябва ясно да се виждат обектът на  Kaufland  България, от който e
закупен  продуктът,  датата  и  стойността  на  покупката,  номерът  на  касовата
бележка.
 
Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани
за  валидни  и  няма  да  участват  в  разпределянето  на  наградите.
 
Изпращането на доказателство за направената покупка може да се извърши само в
периода 18  октомври 2021  г. 00:00 часа –  31  декември  2021  г. 23:59 часа. Датата на
покупката на участващия в Играта продукт, посочен върху касовата бележка/фактурата,
също трябва да е в рамките на периода 18 октомври 2021 г. 00:00 часа –  31  декември
2021 г. 23:59 часа.  
 
Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са следните:
а) 3 (три) бр. пречистватели за въздух „Air purifier Samsung AX34R3020WW/EU“,
всеки  на  стойност  488,18  лева  (четиристотин  осемдесет  и  осем  лева  и
осемнадесет стотинки) с ДДС.
б) 26 (двадесет и шест) бр. ваучери за Happy Days (https://www.happydays.bg/),
всеки на стойност 100 (сто) лева без ДДС.
*Посочените изображения на награди върху  рекламните материали на Играта са с
илюстративен характер.

В началото на всеки следващ месец от Играта ще бъде изтеглян 1 (един) печеливш
участник, който ще спечели по 1 (един)  пречиствател за въздух „Air purifier Samsung
AX34R3020WW/EU“. Всяка  седмица  от  Играта  ще  бъдат изтегляни 2 (двама),  а
последната седмица  ще бъдат  изтеглени  6 (шест)  печеливши  участници, които ще
печелят по 1 (един) ваучер за Happy Days.  

Месечните награди ще бъдат разпределени в периода на Играта, както следва:
Период 1:  18.10.2021г. -  31.10.2021г. включително –  1 (един) пречиствател за въздух
„Air purifier Samsung AX34R3020WW/EU“  –  печелившият участник ще бъде изтеглен на
10.11.2021 г.  
Период 2:  01.11.2021г. -  30.11.2021г. включително –  1 (един) пречиствател за въздух
„Air purifier Samsung AX34R3020WW/EU“  –  печелившият участник ще бъде изтеглен на
08.12.2021 г.  
Период 3:  01.12.2021г. -  31.12.2021г. включително –  1 (един) пречиствател за въздух
„Air purifier Samsung AX34R3020WW/EU“  –  печелившият участник ще бъде изтеглен на
05.01.2022 г.  

Седмичните награди ще бъдат разпределени в периода на Играта, както следва:
Период 1: от 18.10. до 24.10.2021  г. включително –  2  (два) ваучера за Happy  Days  –
печелившите участници ще бъдат изтеглени на 27.10.2021 г.  
Период 2: от 25.10. до 31.10.2021  г. включително –  2  (два) ваучера за Happy  Days  –
печелившите участници ще бъдат изтеглени на 03.11.2021 г.  
Период 3: от 01.11  до 07.11.2021  г. включително –  2  (два) ваучера за Happy  Days  –
печелившите участници ще бъдат изтеглени на 10.11.2021 г.  
Период 4: от 08.11  до 14.11.2021  г. включително –  2  (два) ваучера за Happy  Days  –
печелившите участници ще бъдат изтеглени на 17.11.2021 г.  
Период 5: от 15.11. до 21.11.2021  г. включително –  2  (два) ваучера за Happy  Days  –
печелившите участници ще бъдат изтеглени на 24.11.2021 г.  
Период 6: от 22.11. до 28.11.2021  г. включително –  2  (два) ваучера за Happy  Days  –
печелившите участници ще бъдат изтеглени на 01.12.2021 г.  
Период 7: от 29.11. до 05.12.2021  г. включително –  2  (два) ваучера за Happy  Days  –
печелившите участници ще бъдат изтеглени на 08.12.2021 г.  
Период 8: от 06.12. до 12.12.2021  г. включително –  2  (два) ваучера за Happy  Days  –
печелившите участници ще бъдат изтеглени на 15.12.2021 г.  
Период 9: от 13.12. до 19.12.2021  г. включително –  2  (два) ваучера за Happy  Days  –
печелившите участници ще бъдат изтеглени на 22.12.2021 г.  
Период 10: от 20.12. до 26.12.2021  г. включително –  2  (два) ваучера за Happy  Days  –
печелившите участници ще бъдат изтеглени на 29.12.2021 г.  
Период 11: от 27.12. до 31.12.2021  г. включително –  6  (шест) ваучера за Happy  Days  –
печелившите участници ще бъдат изтеглени на 05.01.2022 г.  

Печелившите участници  ще бъдат  теглени от Организатора  в  началото на всеки
месец по един и всяка  седмица по двама,  а последната седмица шест,  както е
посочено  в  т.  8.1.  от  Правилата, по  предоставен  списък  на  участници  от  страна  на
Партньора, в присъствието на нотариус.

При тегленето на всяка награда  ще бъде  изтеглян и по един резервен победител.
Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при
условие, че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници или по
друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.
 
В рамките на 1 седмица след всяко теглене на печеливши участници, печелившите
участници ще  получат  уведомително  (поздравително)  съобщение  във  Facebook,
изпратено от официалната Facebook страница на Pampers от страна на Партньора, като
ще  бъдат  информирани  за  потенциалната  награда  и  че  трябва  да  се  свържат  с
Организатора по телефон за всички подробности относно проверката и получаването
на наградата.

Печелившите участници трябва да се свържат с Организатора,  за да валидират
касовата бележка,  да заявят валидни данни за доставка на наградата –  две имена,
телефон и точен адрес за доставка, както и да предоставят данни, необходими за
деклариране на наградата.  

 Всеки участник е дължен да проверява редовно съобщенията във Facebook профила
си, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на
Играта. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни в 7-
дневен (седемдневен) срок, считано от получаване на съобщението, че са победители,
участието  ще  бъде  обявено  за  невалидно, той/  тя  губи  правото  на  награда  и
Партньорът  ще  се  свърже  с  първия  резервен  участник  от  списъка  с  печеливши.
Организаторът и Партньорът няма да носят допълнителна отговорност към участника.  

Един участник може да получи само една от наградите посочени в член 7.1. Един
участник може да участва в играта с една касова бележка само веднъж. Един участник
може да участва в Играта с неограничен брой касови бележки, но не може да спечели
повече от 1 (една) награда.  Ако участник е регистрирал касовата си бележка и не е
спечелил награда от съответния период, в който е регистрирал бележката, той участва
и в следващите тегления за награда.
 
Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 (тридесет)
работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите
участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се
доставят на посочения от спечелилия участник  адрес само веднъж. При отсъствие на
печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции
относно  получаването  на  наградата в  рамките  на  10  работни  дни от  съответния
куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си
да  получи  наградата,  като  тя  ще  бъде  използвана  в  бъдещи  активности  на
Организатора. Разходите за куриер са за сметка на Организатора.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и
предоставена касова бележка. По изключение  е допустимо  приемането  на  копия на
касови  бележки, но само  при  представяне на  оригинал  за  сверяване. Допуска  се
наградата да бъде получена  на посочения адрес от лице, различно от печелившия
участник,  ако  същото  удостовери  писмено,  че  ще  получи  наградата  от  името  на
печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара