СПЕЧЕЛИ една от 10 000 награди с B.yond

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 октомври 2021

Как се участва:

С покупка и изтриване на скреч карта.

Пълни правила:

Играта се организира и провежда в търговски обекти на територията на Република България, обазначени с рекламен плакат на Играта.

В настоящата Игра участват продуктите с търговска марка “B.yond” – оризов чипс или “B.yond” оризови бисквити.

Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение. Играта ще бъде обявена в уеб страницата на марката https://byondsnack.com/ и чрез рекламни плакати и други рекламни материали в търговските обекти.

Начин за провеждане на Играта

През периода на провеждане на Играта желаещите да участват в нея трябва дa закупят от някой от участващите търговски обекти, съгласно т. 2.3., поне един продукт с търговска марка “B.yond” оризов чипс или един продукт с търговска марка “B.yond”- оризови бисквити, да вземат скреч карта от касата в обекта и след изтриване на скреч зоната на картата веднага ще разберат дали печелят една от наградите, посочени в т. 6.1 по-долу.

Всеки участник има право на многократно участие в Играта. В случай че в една касова бележка е отразена покупката на повече от два продукта, участващи в Играта, участникът има право да получи брой скреч карти по т. 5.1, както следва:

– за всеки закупен продукт с търговска марка “B.yond” – оризов чипс или “B.yond” – оризови бисквити се предоставя по една скреч карта.

Служителят на каса в съответния търговски обект маркира касовата бележка, срещу която е/са даден/и съответният полагащ се брой скреч карти със знак „Х“ и/или негов подпис. Касова бележка, върху която е поставен подпис или знак „Х“, не може да бъде използвана повторно за получаване на нова/и скреч карта/и.

В случай че участникът изтегли печеливша скреч карта, той трябва да я запази с оглед получаването на наградата при условията на т. 6.2. от настоящите Правила.

За да спечелят награда по т. 6.1.1., 6.1.2. или 6.1.3., участниците в Играта трябва:

    да закупят от някой от участващите търговски обекти, съгласно т. 2.3., поне един продукт с търговска марка „B.yond” – оризов чипс или един продукт с търговска марка „B.yond”- оризови бисквити, участващи в Играта и посочени в т. 4.1.
    да представят на касата в обекта, в който са направили съответната покупка, касовата си бележка и да поискат своята/своите скреч карта/и;
    да изтрият скреч зоната на картата/ите и в случай че тя/те е/са печеливша/и, да я/ги предоставят на касиера, за да получат наградата/ите си при условията на т. 6.4.

Наградите в Играта са следните:

1. Зелена спортна чанта тип сак, брандирана с лого на „B.yond“ – общо 400 бр.
2. Пакет “B.yond” – оризов чипс – общо 4800 бр.
3. Пакет “B.yond” – оризови бисквити – общо 4800 бр.

Наградите в Играта са разпределени в търговските обекти, участващи в Играта и посочени в т. 2.3.

Наградите, показани в рекламните материали на Играта, са илюстративни и илюстрациите могат да се различават визиуално от реално предоставените награди.

Спечелилите награда по т. 6.1.1. или 6.1.2 или 6.1.3. получават наградата си веднага от търговския обект, от който са закупили продуктите и са изтеглили печеливша/и скреч карта/и срещу показване на печелившата/ите карта/и. Скреч картите срещу които вече са получени награди, се унищовават, перфорират или се обозначават по друг подходящ начин, с цел да не могат да бъдат използвани за последващо неправомерто получаване на награда.

В случай че картите и/или наградите по т. 6.1.1., 6.1.2. или 6.1.3. бъдат изчерпани преди края на Играта /30.11.2021 г./ в някой или във всички търговски обекти, участващи в Играта и изброени в т. 2.3, то тя (Играта) ще бъде прекратена от Организатора предсрочно за съответния обект/и, за което ще бъде публикувано съобщение на следната интернет страница: https://byondsnack.com/ В случай че след изтичане периода на Играта, т.е. след 30.11.2021 г. в участващите търговски обекти са останали неспечелени награди, същите ще бъдат върнати на Организатора.

Не се допуска подменянето на спечелени награди срещу паричната им равностойност, както и други замени.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара