Спечелете iPhone 13, Smartwatch Apple, телевизор Samsung и лаптоп Apple MacBook

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 20 ноември 2021

Как се участва:

С покупка от Emag на минимална стойност 25 лв и плащане с Visa карта.

Пълни правила:

Кампанията се провежда на цялата територия на България единствено чрез управляваните от
„Емаг интернешънъл“ ООД, ЕИК 203187055 („еМАГ“) сайт www.emag.bg, мобилната версия на този сайт и мобилното приложение на eMAG, наричани с общото наименование „Платформата“.
 
В Кампанията могат да участват лица (както физически лица на възраст над 18 г. към дата
19.11.2021, така и юридически лица, които са валидно съществуващи към дата 19.11.2021 г.), които имат регистриран профил в Платформата и отговарят на определението в т. 3.1 от Условията за ползване на Платформата: https://www.emag.bg/info/usloviza-za-polzvane?ref=footer_4_2 („Клиенти на еМАГ“), и които отговарят едновременно на всички условия за участие в Кампанията, а именно: 

(1). направили са поръчка от Платформата по време на Периода на Кампанията на стойност най-
малко 25 (двадесет и пет) лева  на продукти  и 

(2). са платили онлайн поръчката с дебитна или
кредитна карта Visa, издадена преди 19.11.2021 г. („банкова карта”). В Кампанията не могат да
участват служители на Организатора, както и техните съпрузи и роднини до 4-та съребрена линия.

В Кампанията участват всякакви продукти, предлагани на Платформата, с изключение на  
всички видове и марки бебешки храни и адаптирано мляко,  и които продукти могат да бъдат
платени с банкова карта Visa. Кампанията не се отнася за продукти, за които опцията за плащане
чрез банкова карта Visa не е активирана и съответно те могат да се платят само при доставка.  

Участието в Кампанията е обвързано с покупка в Периода на Кампанията (съответно поръчка на
Платформата) на продукти на минимална стойност от 25 (двадесет и пет) лева, които трябва да са платени с банкова карта Visa към момента на завършване на поръчката в Платформата.       

С извършване на онлайн плащане на Платформата с банкова карта Visa, отговарящо на
изискванията по този Правилник, клиентът на Платформата, приема и се съгласява с настоящия
правилник и условията за участие в Кампанията.
 
НАГРАДИ. УЧАСТИЕ В ТЕГЛЕНЕТО ЗА НАГРАДИ В КАМПАНИЯТА
 
еМАГ, по възложение на Организатора, ще изтегли на случаен принцип 6 (шест) броя участници
в Кампанията и 6 (шест) броя резервни участници.

Възложителят ще предостави на изтеглените участници в Кампанията следните награди:
• 2 (два) броя iPhone 13  
• 2 (два) броя Smartwatch Apple
• 1 (един) брой Телевизор Samsung
• 1 (един) брой лаптоп Apple MacBook
(всички награди заедно наричани по-долу „Наградите“, а всяка от тях – „Награда“).

Наградите се предоставят от Възложителя. Стойността на всяка една от наградите е над 100,00
(сто)  лева.  С  оглед  стойността  на  Наградата,  предвид  обстоятелството,  че  Възложителят  е
чуждестранно юридическо лице и съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите  лица  („ЗДДФЛ“),  доходът  от  предметната  награда  се  счита  за  облагаем,  като задължение за печелившите е сами да декларират и да внесат за своя сметка дължимия авансов данък в размер на 10% върху дохода (стойността) на наградата.

Нито една Награда не подлежи на замяна срещу пари или други продукти/стоки или права.

Всеки участник, който отговаря на условията, описани в настоящия правилник, участва в
тегленето с толкова на брой шансове, колкото броя отделни поръчки, всяка от които на минимална стойност от 25 (двадесет и пет) лева, е направил и е платил с банкова карта Visa в Периода на Кампанията.  

Участието в Кампанията и тегленето на печеливши за награди става посредством номерата на
направените поръчки на Платформата, които са платени с банкова карта Visa, отговаряща на
условията, описани по-горе. Всеки участник ще участва с толкова отделни поръчки на минимална стойност от 25 (двадесет и пет) лева, колкото е направил в Периода на Кампанията и които отговарят на условията й. Плащането на продукти на повече от един търговец в една поръчка не дава право на повече от едно участие.

еМАГ, по възлагане на Организатора, ще проведе тегленето на печелившите участници в срок
до 23.12.2021 г. чрез платформата https://www.randomwinners.com.  

Тегленето ще се извърши на случаен принцип до 23 декември 2021 г. въз основа на номерата
на поръчките на всички участници, съгласно правилата на настоящия Правилник. еМАГ няма да
предоставя  на  горепосочената  платформа  (https://www.randomwinners.com)  лични  данни  на
участниците, а само цифрите, с които е номерирал съответните поръчки.

Ако продуктите, закупени в поръчката, за която е получено право на участие в Кампанията,
бъдат върнати, частично или изцяло, или поръчката бъде анулирана, частично или изцяло, така че
остатъчната й стойност да падне под минималната стойност за участие в Кампанията, а именно 25
(двадесет и пет) лева, участникът няма да бъде допуснат за участие в тегленето на наградите.

До края на януари 2022 г. eMAG, по възлагане на Организатора, ще изпрати на всеки печеливш
участник, спечелил награда, и-мейл, с който да го информира, че е бил изтеглен като печеливш и
ще го уведоми за срока и начина, по който ще му изпрати съответно спечелената награда, както и
за стойността на спечелената награда.  
      
Печелившият участник, спечелил награда, трябва да изпрати и-мейл като отговор до еМАГ, с
който потвърждава желанието си да я получи и да предостави адрес за доставка и телефонен номер
за предоставяне на наградата. И-мейлът до еМАГ следва да бъде изпратен от същия електронен
адрес, с който печелившият участник, се е регистрирал в Платформата. Ако печелившият участник
не изпрати и-мейл до еМАГ в срок до 5 (пет) работни дни от датата на уведомяването му за
спечелената  награда,  то  Наградата  се  предоставя  на  първият  изтеглен  резервен  печеливш.
Правилото  по  предходното  изречение  се  прилага  до  изчерпване  на  изтеглените  резервни
печеливши и в случай, че и последният резервен печеливш не получи наградата, то същата остава
в полза на Възложителя.  

Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочения от тях адрес на
територията на Република България, чрез куриер. Няма да има възможност наградите да се
доставят на адрес извън Република България. Наградата може да бъде получена от  печелившия
участник. При отсъствие на печеливш участник, спечелил награда, на посочения от него адрес,
наградата се оставя в офис на куриерската компания в близост до адреса на печелившия участник,
откъдето последният може да я получи в рамките на 7 (седем) работни дни от уведомяването на
печелившия, че Наградата е оставена в този офис. В случай че в посочения срок Наградата не бъде
получена, то Наградата се предоставя на първият изтеглен резервен печеливш. Правилото по
предходното изречение се прилага до изчерпване на изтеглените резервни печеливши и в случай,
че и последният резервен печеливш не получи наградата, то същата остава в полза на Възложителя.  

eМАГ ще изпраща всички и-мейли до Участниците в настоящата Кампания до електронните им
пощи, използвани за регистрацията (създаването на акаунт в Платформата). 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара