Спечелете електрически четки за зъби и подаръчни комплекти от Oral-B

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

@anamiya20
@asimeonova1983
@donburbon_
@ianna90vd
@ililaniliev
@kalchev32
@m.mehlemova
@mariya.hadjiiska
@radoslavgeorgievv
@v_mihaillov38
@baklavi4ka
@bebebebebebe87
@biservarban
@desis_9
@dessislavaatanasova
@diandzili1
@dimi_trova3
@doksito
@emiliqdineva
@galya8523
@ginka.kirova
@gotgon1
@gruncharova_miglena
@kreart_folk
@mihail_yordanov74
@nikinik796
@nikola.and.nikol
@petqq_g
@rusinow__
@zheliazkovazlatina

Кажи ни какво те кара да се усмихваш и може да спечелиш награди🎁! 

Разбери как да участваш за 10х електрически четки за зъби от серията Genius X или 20х подаръчни комплекта продукти Oral-B по-долу:

1️⃣Купи продукт на Oral-B от магазините на @kauflandbulgaria на стойност 5 лв. с ДДС в периода 18.10-14.11.2021 г.
2️⃣Запази касовата бележка
3️⃣Последвай нашата IG страница и сподели в коментар под поста "Какво те кара да се усмихваш?"😊

Играта се организира и провежда на територията на Република България във всички търговски
обекти на Kaufland България.
 
След  приключването на  Играта,  участващите  продукти  губят  качеството  си на такива и Организаторът не носи отговорност и няма по-нататъшни задължения спрямо клиенти,  които  са  с  убеждението,  че  Играта  все  още  продължава. Организаторът потвърждава,  че  Играта започва  на  18.10.2021  г.  и  приключва  на  14.11.2021  г.,  независимо дали преди и/ или след посочения период рекламни материали за Играта, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване.
 
В  Играта  участват всички продукти с марка Oral-B    (без значение от размер или разфасовка), дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД и предлагани в търговските  обекти  на  Kaufland  България,  наричани  по-долу  „Продукти“. Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение, че участват в Играта. За избягване на всякакво съмнение, участниците в Играта се считат уведомени, че в Играта не участват други продукти освен горепосочените.  
 
Механизъм на играта: Купи  наведнъж един или повече продукти с марка Oral-B  на минимална обща стойност 5  лв. с ДДС  от магазините на Kaufland в периода 18.10.-14.11.2021  г.  и  запази  касовата  бележка.  Харесай  страницата  на @oralb.bulgaria  в Instagram,  сподели  в коментар под брандирания пост  „Какво те кара да се усмихваш“ и  участвай за 1 от 30 награди   

Участието  в  Играта  е обвързано  със  закупуване  на  един или  повече  от горепосочените Продукти. Покупката следва да е направена през периода на Играта - това се установява от датата на касовата бележка. В случай че касовата бележка е с дата, предхождаща началото на играта, участието с нея ще е невалидно и няма да отговаря на настоящите Правила.

За  да  участва  в Играта за  спечелване на една от  наградите  по  точка  7.1. от настоящите Правила, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:
Стъпка 1: Да закупи наведнъж един или повече продукти с марка Oral-B, независимо от
размера  и  разфасовката, на  минимална  обща  стойност  5 лв.  с  ДДС, oт  някои  от
търговските обекти на Kaufland България, през периода на Играта и да запази касовата
бележка от направената от него покупка.  
 
Стъпка  2: Да хареса  страницата  на  @oralb.bulgaria в  Instagram
(https://www.instagram.com/oralb.bulgaria/)  и да сподели в коментар под брандирания
пост „Какво те кара да се усмихваш“.
 
Участниците  трябва  да  пазят  касовата  бележка  без  повреди  по  нея,  за  да
удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той
трябва да изпрати снимка от касовата бележка на и-мейл на Организатора за проверка,
както  и  да  покаже  оригинала  на  същата  на  куриера  при  доставка  на  наградата.
Оригинала на касовата бележка остава при участника.  
 
Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:
• Снимката трябва да е във формат .jpg или .png;
• Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат);
• Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на
валидирането й.
• Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да
показва еднозначно, че е за покупка на участващите в Играта продукти.
• На снимката трябва ясно да се виждат обектът на Kaufland  България, от който e
закупен  продуктът,  датата  и  стойността  на  покупката,  номерът  на  касовата
бележка.
 
Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани
за  валидни  и  няма  да  участват  в  разпределянето  на  наградите.
 
Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са следните:
 
а) 10 (десет) бр. електрически четки за зъби Oral-B Genius X, всяка на стойност
299 лева (двеста деветдесет и девет) с ДДС.
б) 20 (двадесет) бр. подаръчни комплекта с продукти Oral-B, всеки на стойност
19,17 лева (деветнадесет лева и седемнадесет стотинки) с ДДС.
*Посочените изображения на награди върху  рекламните материали на Играта са с
илюстративен характер.  

Възложителят предоставя всички награди на Организатора единствено за целите
на Играта.
 
Тегленето  на  печелившите  участници  се  осъществява  от  Организатора  до  14
работни дни  след края на Играта, по предоставен списък на участници от страна на
Партньоря, и ще бъде проведено в присъствието на  нотариус. Ще бъдат изтеглени 30
печеливши участници и 30  резервни. Всеки от резервните печеливши участници може
да замести предходния изтеглен, при условие, че не може да се установи контакт с
някой от печелившите участници или по друга причина не може да получи награда,
съгласно условията на настоящите Правила.

Същия ден след тегленето, печелившите участници ще получат уведомително
(поздравително)  съобщение  във  Instagram, изпратено  от  официалната  Instagram
страница на Oral-B  Bulgaria  от страна на Партньора, като ще бъдат информирани за
потенциалната награда и че трябва да се свържат с Организатора по телефон за всички
подробности  относно  проверката  и  получаването  на  наградата.  От  момента  на
тегленето те стават потенциални печеливши  на наградата и ще трябва да подадат
необходимите данни и снимка от касовата бележка в 7-дневен (седемдневен) срок
след получаване на съобщението във Instagram,  за да могат да бъдат верифицирани
като официални победители.  

Печелившите участници трябва да се свържат с Организатора,  за  да валидират
касовата бележка, да заявят валидни данни за доставка на наградата –  две имена,
телефон и точен адрес за доставка, както и да предоставят данни, необходими за
деклариране на наградата.  

Всеки участник е дължен да проверява редовно съобщенията във Instagram профила
си, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на
Играта. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни в
определения срок,  участието ще бъде обявено за невалидно,  той/ тя губи правото на
награда  и  Партньорът  ще  се  свърже  с  първия  резервен  участник  от  списъка  с
печеливши. Организаторът и Партньорът няма да носят допълнителна отговорност към
участника.  

В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени
награди,  допълнителни  резервни  участници  няма  да  бъдат  теглени  и  оставащите
награди няма да бъдат раздавани.  Непотвърдените/непотърсените награди ще бъдат
използвани в бъдещи активности на марката.
 
Един участник може да получи само една от наградите посочени в член 7.1.  Един
участник може да участва в играта с една касова бележка само веднъж. Един участник
може да участва в Играта с неограничен брой касови бележки.  
 
Организаторът  не  носи  отговорност,  ако  спечелил  участник  е  пропуснал  да
забележи, че е печеливш в Играта и не е заявил получаване на наградата  в 7-дневния
(седемдневен)  срок за  потвърждение  или  не  е  предоставил  валидни  данни  за
доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при изписването им.

Печелившите  участници  получават  наградите  си само след  като  представят/
касовата бележка или предадат нейно копие на куриера  за закупените  продукти  на
Oral-B от Kaufland България   

ОРГАНИЗАТОРЪТ  УМОЛЯВА  УЧАСТНИЦИТЕ  В  ИГРАТА  ДА  ПАЗЯТ  СТАРАТЕЛНО
КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ
–  НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА
КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ИМЕТО НА ПРОДУКТА, СТОЙНОСТТА НА ПОКУПКАТА, ДАТАТА
НА ПОКУПКАТА ИЛИ МАГАЗИНЪТ, ОТ КОЙТО Е ЗАКУПЕН ПРОДУКТЪТ.
 
Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 (тридесет)
работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите
участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се
доставят на посочения от спечелилия участник  адрес само веднъж. При отсъствие на
печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции
относно  получаването  на  наградата в  рамките  на  10  работни  дни от  съответния
куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си
да  получи  наградата,  като  тя  ще  бъде  използвана  в  бъдещи  активности  на
Организатора. Разходите за куриер са за сметка на Организатора. 

Краен срок - 14 ноември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара