Спечелете 50 подаръчни комплекта от ракия Кайлъшка

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Михаил Иванов Ненов
Ивайло Митков Кътов
Светла Кънова
Златина Митева
Красимир Савов Попов
Антония Маринополска
Красимира Димитрова
Георги Димитров Джумайов
Петър Аймалиев
Евелина Виденова
Ивайло Веселинов Василев
Мария Куртева
Йосиф Баев
Татяна Красимирова Любенова
Стайко Стефанов Колчев
Венета Петкова
Елена камбурова
Христо Стоянов Господарски
Росица Панайотова
Елица Недева Костадинова
Костадин Тупчиев
Ивелина Живкова Кръстева
БИСЕРКА КРАСИМИРОВА УШЕВА
Елена Секулова
Димана Ванева Георгиева
Щиляна Димова Берберова
Елена Куюмджиева
Екатерина Ковачева
Илиян Петров Христов
Лилия Ганева
Генка Чардакова
Петър Кирилов Петров
Боряна Кирилова Халваджиева
Ралица Любенова Симеонова
Димитрина Димитрова
Екатерина Енева Шерин
Йоана Колева
Пламен Дочев
Антон Тодоров Гасеров
Росица Етова
Ивелина Дандаринова
пламен иванов беев
Елена Толева
Светла Петрова
Меглена КОЛАКСЪЗОВА
Никола Ивайлов Калчев
Дечко Лукаев Милев
Камен Петров
Стоянка Франгова
Борислава Митрушева

Считано от 12.10.2021 г. на специалната уебстраница потребителите ще имат възможност да се
включат в Кампанията като се регистрират чрез личните си име, имейл, телефон  и попълване на
текстово поле обвързано с условие на Кампанията.

За да участва за награда всеки участник трябва:
- Да се регистрира, предоставяйки своите:
o Имена;
o Имейл;
o Телефонен номер;
o Историяра на своя род/фамилия;
- Да попълни заявка за участие във формата за кандидатстване, предоставяйки следната
коректно попълнена информация, като за валидна кандидатура се счита тази с коректно
попълнени всички полета.
o Да посочи - Обща фамилия на рода;
o Да разкаже по оригинален начин -  в свободен текст обяснение за произхора на
неговия род/фамилия.  

При завършена регистрация към Кампанията:
- Само частта със историята на всеки регистриран потребител ще бъде видима в секция
“Участници“.

Организаторът си запазва правото да премахне от секция „Участници“ всяка история, която е
написана провокативно, цинично и не етически коректно.  

Участниците в Кампанията „ПРЕДАВАЙ ТРАДИЦИИТЕ. ЗАПАЗИ РОДОВАТА ПАМЕТ” участват за общо 50 (петдесет) броя награди, както следва:
- 50  (петдесет)  подаръчни комплекта, съставени от бутилка Кайлъшка, комплект чаши за
ракия, персонализирано писмо и персонализирана кутия.

Печелившите участници за 50-те награди се определят чрез специализиран софтуер за теглене на
награди, определящ на случаен принцип, като във това теглене се определят 50 печеливши,:
- Дата  на теглене  на печелившите:  22.11.2021 г. и  дата на обявяване на печелившите:
23.11.2021 г.

Всяка заявка, отговаряща на условията може да спечели само един брой награда за периода на
Кампанията.

Печелившите участници ще получават известие на e-mail-а, който са посочили/използвали при
регистрацията си, със съобщение, че са сред печелившите, като ще получат информация за  вида
награда, както и указание как ще бъде предоставена наградата.

Спечелилият участник следва да върне отговор на уведомителния e-mail  с потвърждение на
данните  си  за  доставка  на  наградата в  срок  от 10  (десет) дни  от  датата  на  получаване  на
уведомителния e-mail по т. 2, като предостави трите си имена, актуален телефон за връзка, точен
адрес за доставка.

Наградите се получават само лично от участника, след представяне на документ за самоличност,
удостоверяващ възрастта на участника, предвид изискванията на настоящите Правила. 

Наградите ще бъдат предоставяни безплатно на печелившите участници. Преди самата доставка служител на Организатора ще се свърже с печелившия участник чрез обаждане на телефонния номер, който е посочен за връзка. Крайната дата за получаване на наградата е до 30 (календарни) дни, считано от датата на предоставяне на данните за доставка.

В случай, че участникът не бъде открит на адреса в предварително уговореното време между
него и куриера, то наградата се връща в офис на куриерската фирма. Наградата ще бъде достъпна в офис на куриерите в рамките на два дни след първото посещение на адреса. Ако печелившият не отиде да вземе наградата си в рамките на тези два дни, то той губи правото си да  я получи.
Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при
подаден от участника неточен или погрешен адрес, както и в случай, че участникът не отговаря на някое от Условията в Промоцията. 

Краен срок - 21 ноември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара