Спечелете 3 епилатора Braun SE9985 от dm и Always

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 10 ноември 2021

Наслаждавай се на целодневна защита от Always и си подари копринено гладка кожа!

Купи продукти Always на стойност 5 лв от магазини @dm_bulgaria, запази касовата бележка и участвай в нашия фотографски конкурс. 

Покажи ни как се наслаждаваш на всеки момент дори в онези дни от месеца. Качи стори в Instagram с хаштаг #AlwaysReady, отбележи @always.bulgaria , и участвай за 1 от 3 награди епилатор Braun. Не забравай да направиш профила си публичен!

В  Играта  участват всички продукти с марка  Always Platinum  (без значение от
размер или разфасовка), дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД и
предлагани в търговските обекти на „дм България“, наричани по-долу „Продукти“.
Върху  участващите  в  Играта  продукти  няма  изрично  обособено  обозначение,  че
участват в Играта.  За избягване на всякакво съмнение, участниците в Играта се считат
уведомени, че в Играта не участват други продукти освен горепосочените.   

Участниците  трябва  да  пазят  касовата  бележка  без  повреди  по  нея,  за  да
удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той
трябва да изпрати снимка от касовата бележка на и-мейл на Организатора за проверка,
както  и  да  покаже  оригинала  на  същата  на  куриера  при  доставка  на  наградата.
Оригинала на касовата бележка остава при участника.  
 
Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:
• Снимката трябва да е във формат .jpg или .png;
• Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат);
• Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на
валидирането й.
• Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да
показва еднозначно, че е за покупка на участващите в Играта продукти.
• На снимката трябва ясно да се виждат обектът на „дм България“, от който e
закупен  продуктът,  датата  и  стойността  на  покупката,  номерът  на  касовата
бележка.
 
Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са следните:
• 3  (три) бр. епилатора Braun  SE9985, всеки на стойност 369  лева (триста
шестдесет и девет лева) с ДДС.
*Посочените изображения на награди върху  рекламните материали на Играта са с
илюстративен характер.

След края на Играта, трима участници, чиито сторита са определени като топ три от
Instagram  под хаштага #AlwaysReady, ще бъдат избрани като печеливши.  Следващите
три изображения  или видео материала  под същия хаштаг, ще бъдат определени като
резервни  печеливши участници.  Всеки от резервните печеливши участници може да
замести предходния, при условие, че не може да се установи контакт с някой от
печелившите участници или по друга причина не може да получи награда, съгласно
условията на настоящите Правила.

Печелившите участници ще получат уведомително (поздравително) съобщение във
Instagram, изпратено от официалната Instagram страница на Always Bulgaria от страна на
Партньора, като ще бъдат информирани за потенциалната награда и че трябва да се
свържат с Организатора по телефон за всички подробности относно проверката и
получаването  на  наградата. Печелившите  участници ще  трябва  да  подадат
необходимите данни и снимка от касовата бележка в 7-дневен (седемдневен) срок
след получаване на съобщението във Instagram,  за да могат да бъдат верифицирани
като официални победители.  

Печелившите участници трябва да се свържат с Организатора,  за  да валидират
касовата бележка, да заявят валидни данни за доставка на наградата –  две имена,
телефон и точен адрес за доставка, както и да предоставят данни, необходими за
деклариране на наградата.  

Всеки участник е дължен да проверява редовно съобщенията във Instagram профила
си, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на
Играта. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни в
определения срок,  участието ще бъде обявено за невалидно,  той/ тя губи правото на
награда  и  Партньорът  ще  се  свърже  с  първия  резервен  участник  от  списъка  с
печеливши. Организаторът и Партньорът няма да носят допълнителна отговорност към
участника.  

Един участник може да получи само една от наградите посочени в член 7.1.  Един
участник може да участва в играта с една касова бележка само веднъж. Един участник
може да участва в Играта с неограничен брой касови бележки.  
 
Организаторът  не  носи  отговорност,  ако  спечелил  участник  е  пропуснал  да
забележи, че е печеливш в Играта и не е заявил получаване на наградата  в 7-дневния
(седемдневен)  срок за  потвърждение  или  не  е  предоставил  валидни  данни  за
доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при изписването им.

Печелившите  участници  получават  наградите  си само след  като  представят/
касовата бележка или предадат нейно копие на куриера  за закупените  продукти  с
марка Always от „дм България“. 

ОРГАНИЗАТОРЪТ  УМОЛЯВА  УЧАСТНИЦИТЕ  В  ИГРАТА  ДА  ПАЗЯТ  СТАРАТЕЛНО
КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ –  НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ИМЕТО НА ПРОДУКТА, СТОЙНОСТТА НА ПОКУПКАТА ИЛИ МАГАЗИНА, ОТ КОЙТО Е ЗАКУПЕН ПРОДУКТЪТ.
 
Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 (тридесет)
работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите
участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се
доставят на посочения от спечелилия участник  адрес само веднъж. При отсъствие на
печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции
относно  получаването  на  наградата в  рамките  на  10  работни  дни от  съответния
куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си
да  получи  наградата,  като  тя  ще  бъде  използвана  в  бъдещи  активности  на
Организатора. Разходите за куриер са за сметка на Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара