Спечелете електрически автомобил BMW i3

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 15 декември 2021

Плащай мобилно с Mastercard бързо, удобно и сигурно поне 15 пъти в един от двата етапа на кампанията до 15 декември и може да спечелиш електрическо BMW.

Колкото повече плащания направиш, толкова по-голям е шансът ти за награда.

Кампанията се провежда в два етапа:

Първи етап: 15.10 – 15.11.2021 г., включително;
Втори етап: 16.11 – 15.12.2021 г., включително.

Право на участие има всеки картодържател, с карта издадена преди началото на кампанията, който е извършил поне 15 плащания в един от двата етапа на кампанията в търговски обект/и на място чрез мобилен портфейл.

Томболата ще бъде проведена на 22.12.2021 г.

За целите на тези Правила:

Карта – валидна дебитна или кредитна карта Mastercard, издадена преди 15.10.2021 г. от банка или  друг доставчик на платежни услуги, находящи се на територията на Република България

КАРТОДЪРЖАТЕЛ се нарича всяко физическо или юридическо лице, което е притежател на мобилен портфейл - мобилно приложение и регистрирана/токенизирана в него или в Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit, валидна Mastercard карта, издадена преди 15.10.2021 г., или виртуална/токенизирана дебитна или кредитна карта Mastercard, издадена преди 15.10.2021 г., във връзка с които е създадена виртуална картова сметка, поддържани от банка или друг доставчик на платежни услуги, находящи се на територията на Република България.

ПЛАТЕЖНА ИНСТИТУЦИЯ е всяка българска банка или  друг доставчик на платежни услуги, по смисъла на Закона за кредитните институции, Закона за платежните услуги и платежните системи или други нормативни актове, която поддържа мобилен портфейл и/или е имплементирала възможност за токенизиране/ползване на карти в платежни приложения като Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit.  . Това са:

Райфайзенбанк (RaiPay и Apple Pay)
Банка ДСК (Google Pay, Apple Pay и DSK Smart)
Уникредит Булбанк (Bulbank Mobile и Apple Pay)
Първа инвестиционна банка Fibank (My Fibank, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit)
MyFin (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit)
Phyre (Apple Pay, Google Pay от Пейнетикс)
A1 Wallet (Apple Pay, Google Pay от Пейнетикс)
B@CB Pay на Българо Aмериканска Кредитна Банка (Apple Pay, Google Pay от Пейнетикс)
Pay by Vivacom (Apple Pay, Google Pay от Пейнетикс)
iCard Digital Wallet (Apple Pay)
Tранскард (Apple Pay и Google Pay)
Бяла Карта/Easy Payment Services (Apple Pay)
Централна Кооперативна Банка (Apple Pay, Google Pay)
Обединена Българска Банка (Apple Pay и Google Pay)
Пощенска банка Юробанк (One Wallet, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit)

Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо или юридическо лице, което е притежател на мобилен портфейл - мобилно приложение, в което e токенизирана/регистрирана валидна Mastercard карта или виртуална карта Mastercard, издадени преди 15.10.2021 г., във връзка с които е създадена виртуална картова сметка, поддържани Финансова институция находящи се на територията на Република България.

В Промоционалната кампания могат да участват лица, навършили 18 години.

Участието в Промоционалната кампания е обвързано с извършване на поне 15 плащания по време на един от двата етапа, посочени в чл.4.1., от страна на Издател Картодържател, в търговски обект на място, чрез карта регистрирана в мобилен портфейл.

Mastercard има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоционалната кампания, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоционалната кампания.

В промоционалната кампания участва всеки Картодържател, който е извършил най-малко 15 плащания по време на един от етапите от Кампанията, в търговски обект/и на място чрез мобилен портфейл. Извършването на минимум 15 плащания по време на всеки от етапите на Кампанията не е задължително условие за за изтегляне като печеливш, но увеличава шансовете на участника за спечелване на награда.

При спазване на условията по 6.1, участникът автоматично участва в теглене  за спечелване на награда в Кампанията.

Колкото повече покупки се реализират при условията на настоящите Правила, толкова по-големи са шансовете на съответния Участник да бъде изтеглен като Печеливш. В края на всеки от етапите автоматично се генерират  списъци с потребители, отговарящи на изискванията по чл.6.1. След края на втория етап от Кампанията, списъците се обединяват, с което участниците изпълнили изискванията за участие и за двата периода получават по-голям шанс за спечелване на награда от тегленето.

В края на кампанията, Агенцията тегли печелившия.

Печелившият се тегли на база на криптирана информация, предоставена от Финансовата институция, чрез специализиран софтуер.

След изтеглянето на Печелившия, Агенцията изпраща искане към отделните финансови институции и/или банки, поддържащи мобилните портфейли относно имената, телефон за връзка и e-mail на печелившия картодържател. Финансовите институции и/или банките, в качеството си на Администратор на лични данни, предоставят на Агенцията горепосочената информация за контакт.

Агенцията, в качеството си на администратор на наградите и Организатор, се свързва с победителя, относно условията за получаване на наградите.

Наградата в Промоционалната кампания се предоставя от Mastercard.

Наградата в Промоционалната кампания е една на брой.

Наградата предсталява:

Електрическо превозно средство - BMW i3

Печелившият участник ще бъде изтеглен след приключване на Кампанията чрез специализиран софтуер пред нотариус. За избягване на съмнение, датата на тегленето на наградата ще бъде: 22.12.2021. При тегленето на наградите ще бъдат изтеглени 3 резервни участници.

В срок до 14 работни дни след тегленето имената на печелившия се публикуват на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/mobile. Организаторът няма ангажимент да публикува резервните изтеглени участници.

В срок до 5 работни дни, считано от публикуването на печелившия участник по реда на чл.7.3., Агенцията се свързва с Печелившия участник посредством електронна поща.

Печелившият следва да потвърди по електронна поща до Агенцията в отговор на уведомителното писмо, получаването на наградата си в срок до 10 календарни дни след получаване на известието.

Получаването на наградите се уточнява допълнително с Агенцията в срок до три месеца след изтегляне на Печелившия.

Печелившият участник следва да попълни и подпише декларация за получаване на наградата, като представи своите три имена, ЕГН, постоянен адрес по лична карта и телефон за връзка.

Ако Печелившият не бъде открит от Агенцията, откаже да получи наградата, не потвърди, че желае да я получи в срок до 10 календарни дни след уведомяването за спечелената награда, не окаже необходимото съдействие по смисъла на настоящите Правила във връзка с придобиване на наградата, вкл. по чл. 7.7, Участникът губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервен участник, съгласно реда на тяхното изтегляне, който ще бъде уведомен съгласно описаното по-горе.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица предметни награди на стойност над 100.00 лева се облагат с т. нар. окончателен данък. Данъкът се декларира от Печелившия.

Агенцията от името на и за сметка на Mastercard внася за своя сметка данък общ доход, дължим от Печелившия. Печелившият, получил предметна награда, има ангажимент за деклариране на получения доход.

Подаването на годишната данъчна декларация от страна на Печелившия се реализира в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара