Спечелете 8 видео бебефона Motorola Comfort60 от Pampers и Kaufland

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 октомври 2021

В периода от 01.09 до 31.10.2021 г. купи по свой избор поне един пакет пелени-гащи Pampers Night Pants, независимо от размера и разфасовката, oт който и да е от търговските обекти на Kaufland България. Не забравяй да запазиш касовата бележка от направената покупка.

Изпрати от собствения си Facebook профил снимка на касовата бележка за покупка на участващ в Играта продукт на Pampers чрез съобщение във Facebook Messenger на официалната Facebook страница на Pampers Bulgariа (https://www.facebook.com/pampersbulgaria/).

Наградите, за които участваш: 8 видео бебефона „Motorola Comfort60 Connect Digital + Wi-Fi, HD, Двупосочна комуникация, Термометър“
 
Награди ще бъдат изтеглени на случаен принцип на седмична база, както следва:

    09.09.2021 - 1 бебефон „Motorola Comfort60“
    17.09.2021 - 1 бебефон „Motorola Comfort60“
    27.09.2021 - 1 бебефон „Motorola Comfort60“
    04.10.2021 - 1 бебефон „Motorola Comfort60“
    11.10.2021 - 1 бебефон „Motorola Comfort60“
    19.10.2021 - 1 бебефон „Motorola Comfort60“
    27.10.2021 - 1 бебефон „Motorola Comfort60“
    01.11.2021 - 1 бебефон „Motorola Comfort60“

Играта се организира и провежда на територията на Република България във всички търговски
обекти на Kaufland България.
 
Продуктите,  участващи  в  Играта,  са: пелени-гащички  Pampers Night Pants (без значение от размер или разфасовка), наричани по-долу „Продукти“. Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение, че участват в Играта.  За избягване на всякакво съмнение, участниците в Играта се считат уведомени,  че в Играта не участват други продукти освен горепосочените.
 
Участието в Играта е  обвързано със закупуване на един  пакет  или повече от горепосочените Продукти. Покупката следва да е направена през периода на Играта - това се установява от датата на касовата бележка. В случай че касовата бележка е с дата, предхождаща началото на играта, участието с нея ще е невалидно и няма да отговаря на настоящите Правила.

За  да  участва  в Играта за  спечелване на една от  наградите  по  точка  7.1. от настоящите Правила, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки: Стъпка 1: Да закупи поне 1  (един) пакет пелени-гащи Pampers Night Pants, независимо от размера и разфасовката, oт който и да е от търговските обекти на Kaufland България, през периода на Играта и да запази касовата бележка от направената от него покупка.
 
Стъпка 2: Да изпрати от собствения си Facebook профил снимка на касовата бележка за покупка  на  участващ  в  Играта продукт  на  Pampers чрез  съобщение  във  Facebook Messenger на  официалната  Facebook страница  на  Pampers Bulgariа (https://www.facebook.com/pampersbulgaria/).
 
Снимката следва да отговаря на следните критерии:
 
• Снимката трябва да е във формат .jpg или .png;
• Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат);
• Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на
валидирането й.
• Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да
показва еднозначно, че е за покупка на пакет от участващите в Играта продукти.
• На снимката трябва ясно да се виждат обектът на  Kaufland  България, от който e
закупен  продуктът,  датата  и  стойността  на  покупката,  номерът  на  касовата
бележка.

Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани
за  валидни  и  няма  да  участват  в  разпределянето  на  наградите.
 
Изпращането на доказателство за направената покупка може да се извърши само в
периода 1  септември 2021  г. 00:00 часа –  31  октомври  2021  г. 23:59 часа. Датата на
покупката на участващия в Играта продукт, посочен върху касовата бележка/фактурата,
също трябва да е в рамките на периода 1  септември 2021  г. 00:00 часа –  31  октомври
2021 г. 23:59 часа.  
 
Един участник може да спечели с една касова бележка само  1  (един) бебефон.
Един участник може да участва в играта с една касова бележка само веднъж. Един
участник може да участва в Играта с неограничен брой касови бележки. Ако участник е
регистрирал касовата си бележка и не е спечелил награда от съответната седмица, в
която е регистрирал бележката, той участва и в следващите тегления за награда.
 
Печелившите  участници трябва да отговорят на личното съобщение (с което са
уведомени, че са спечелили) на официалната Facebook страница на Pampers България,
за да заявят валидни данни за доставка на наградата  –  две  имена, телефон и точен
адрес за доставка (само на територията на Република България), да предоставят данни,
необходими за деклариране на наградата,  както и да валидират касовата  бележка,
която трябва да пазят представят/ касовата бележка или да предадат нейно копие на
куриера,  за да получат наградата си. Ако печелившите не посочат валидни данни за
доставка в 7-дневен (седемдневен) срок, считано от получаване на съобщението, че са
победители,   чрез  съобщение  във  Facebook Messenger до  Facebook страницата  на
Pampers Bulgaria, губят правото си да получат наградата.  
 
Организаторът  не  носи  отговорност,  ако  спечелил  участник  е  пропуснал  да
забележи, че е печеливш в Играта и не е заявил получаване на наградата  в 7-дневния
(седемдневен)  срок за  потвърждение  или  не  е  предоставил  валидни  данни  за
доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при изписването им.
 
Печелившите  участници  получават  наградите  си само след  като  представят/
касовата бележка или предадат нейно копие на куриера  а за закупения  продукт  на
Pampers от Kaufland България   

ОРГАНИЗАТОРЪТ  УМОЛЯВА  УЧАСТНИЦИТЕ  В  ИГРАТА  ДА  ПАЗЯТ  СТАРАТЕЛНО
КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ –  НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ИМЕТО НА ПРОДУКТА, СТОЙНОСТТА НА ПОКУПКАТА ИЛИ МАГАЗИНА, ОТ КОЙТО Е ЗАКУПЕН ПРОДУКТЪТ.
 
Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 (тридесет)
работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите
участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се
доставят на посочения от спечелилия участник  адрес само веднъж. При отсъствие на
печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции
относно  получаването  на  наградата в  рамките  на  10  работни  дни от  съответния
куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си
да  получи  наградата,  като  тя  ще  бъде  използвана  в  бъдещи  активности  на
Организатора. Разходите за куриер са за сметка на Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара