Спечелете 3 5G смарт телефона и ваучери по 100, 50 и 30 лв.

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://bestin.tlnr.bg/weekly-winners

В Кампанията могат да вземат участие лица, клиенти на Теленор по абонаментни планове за мобилни услуги (страни по договор за предоставяне на мобилни услуги от Теленор), които изпълнят условията, предвидени в настоящите правила, имат инсталирано и актуализирано до последна версия мобилното приложение MyTelenor и имат регистрация в него (наричани за краткост „Участник/ци“). В случай, че титуляр на регистрирания MSISDN в мобилното приложение MyTelenor е юридическо лице, ще се счита, че участва физическото лице – ползвател на номера. В Кампанията не могат да вземат участие абонати на Теленор, които ползват план „Интернет по мярка“, „Интернет за дома“ според сключен договор с Оператора. В Кампанията могат да участват служители на Теленор, но те няма да участват в разпределянето на наградите

За да участва в Кампанията, Участник, който е инсталирал и обновил мобилното приложение MyTelenor Bulgaria до последна версия, както и има регистрация в него, и се намира в Република България, трябва да влезне в Приложението и да провери за банер или бутон (препратка) с послание на Кампанията в раздел „Актуално“. След като избере и натисне банера/бутона на Кампанията, Участникът бива насочен към екран от електронна игра за смартфони – 5G Speed keys (наричана за краткост „Играта“), която е обвързана със събиране на точки. След като Участникът достъпи играта, получава автоматично генерирано потребителско име за играта. Ако желае то да бъде променено, Участникът може да го смени в меню настройки на своя профил, еднократно за периода на кампанията преди първата игра. Името ще се използва за индивидуализиране на Участника в играта и чрез него той ще се визуализира в класирането й. Администратор ще анализира използваните имена на Участниците в играта, като Теленор запазва правото си да изтрие участието в играта на всеки, който ползва имена, съдържащи нецензурни думи или изрази, непристоен или груб език.

Механизъм на Играта: чрез Играта Участникът има възможност да свири на виртуално пиано, като чрез натискане на клавишите на това виртуалното пианото се събират точки. Сборът от тези точки формира точките на всеки един Участник в седмичните и финалната класация на Играта, като повече информация е посочена в Раздели VI, VII и VIII от настоящите правила. Колкото повече точки събира Участникът, толкова повече се увеличава скоростта на играта. Играта има 3 нива: всяко ниво се определя с наименованията 3G, 4G, 5G съответно за първо, второ и трето ниво на трудност на Играта. Наименованията са илюстрации за постигнатото от Участника ниво в играта и не е реален измерител за интернет скоростта използвана от Участника. Критериите за получаване и събиране на точки в играта са еднакви за всички Участници.

СЕДМИЧНА КЛАСАЦИЯ В КАМПАНИЯТА И НАГРАДИ

Играта има седмични класации, през всяка календарна седмица от периода на Кампанията, базирани на събраните точки от всеки Участник в рамките на една седмица – понеделник от 00:01 часа (с изключение на Седмица 1) до неделя 23:59 часа. Седмиците от Играта са както следва:

    Седмица 1: от 09:00 ч. на 11.10.2021 г. до 23:59 ч. на 17.10.2021.
    Седмица 2: от 00:00 ч. на 18.10.2021г. до 23:59 ч. на 24.10.2021 г.
    Седмица 3: от 00:00 ч. на 25.10.2021 г. до 23:59 ч. на 31.10.2021 г.
    Седмица 4: от 00:00 ч. на 1.11.2021 г. до 23:59ч. на 7.11.2021 г.
    Седмица 5: от 00:00 ч. на 8.11.2021г. до 23:59 ч. на 14.11.2021г.
    Седмица 6: от 00:00 ч. на 15.11.2021г. до 23:59 ч. на 21.11.2021г.

Във всяка седмична класация ще се визуализират трите Участника, които са събрали най-много точки. Визуализирането им е на база въведеното потребителско име при влизането в Играта.

Награди от седмичните класации на тримата Участници, събрали най-много точки в Играта, са както следва, от първо към трето място по брой точки:

    1 брой ваучер на стойност 100 лв., който може да се използва еднократно само при покупка на устройство от онлайн магазина на Теленор, намиращ се на адрес www.telenor.bg;
    1 брой ваучер на стойност 50 лв., който може да се използва еднократно само при покупка на устройство от онлайн магазина на Теленор, намиращ се на адрес www.telenor.bg;
    1 брой ваучер на стойност 30 лв., който може да се използва еднократно само при покупка на устройство от онлайн магазина на Теленор, намиращ се на адрес www.telenor.bg;

Участниците, които са спечелили някоя от седмичните награди ще бъдат уведомявани със съобщение изпратено до входящата им кутия в приложението MyTelenor Bulgaria. Уведомяването на печелившите участници ще бъде извършвано до третия работен ден след всяка седмична класация. В съобщението участникът ще открие уникален код, който представлява неговият ваучер за отстъпка.

Условия за ползване на ваучер, валиден в онлайн магазина на www.telenor.bg, получен по Кампанията:

    Валидността на ваучерите за покупка в онлайн магазина на www.telenor.bg, спечелени в Играта е до 28.02.2022 г.
    Стойността на ваучера е валидна за всяко устройство от асортимента на онлайн магазина на www.telenor.bg, стига стойността на избраното устройство да не е по-ниска от стойността на ваучера.
    Ваучерът не може да бъде използван в комбинация с други отстъпки и кампании. Не може да бъде използван за плащане на сметки. Важи само при покупка на устройство с плащане в брой (не важи при вземане на разсрочено плащане).
    Ваучерът трябва да бъде използван еднократно.
    Печеливш Участник губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията.

КЛАСАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА НА КАМПАНИЯТА И ГОЛЕМИ НАГРАДИ

Всеки участник в кампанията, участвал поне веднъж в играта автоматично участва в томбола за три големи награди от Кампанията. Участие се счита за всяко присъствие в Играта с действие натискане на клавиши на виртуалното пиано за повече 15 секунди 5G Speed keys. Наградите в томболата са както следва:

    1 брой 5G смарт телефон „XIAOMI Redmi Note 10 5G 128GB”
    1 брой 5G смарт телефон “Realme 8 5G 64GB Dual”
    1 брой 5G смарт телефон “NOKIA G50 5G 128GB Dual”

Тегленето на победителите и резервите, които са изпълнили условията за участие, посочени по-горе, ще се извърши до три работни дни след края на периода на Играта (до 24.11.2021 г) на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6, в присъствието на представители на Организатора. В жребия ще бъдат изтеглени 3 печеливши и 3 резерви.

Печелившите участници от томболата ще бъдат уведомени чрез съобщение в приложението MyTelenor Bulgaria до три работни дни след жребия (до 27.11.2021 г). В съобщението ще бъде поискан адрес за доставка на наградата, както и три имена. В срок от 2 седмици след изтегляне на победителите, Организаторът е длъжен да изпрати наградата по куриер на подадените от печелившите адрес.

В случай че спечелилият наградата Участник не предостави информацията по предходния параграф до 5 работни дни след уведомлението, изпратено чрез съобщение в приложението MyTelenor Bulgaria, същият губи правото си на награда. В тези случаи Организаторът пристъпва към уведомяване на съответните резерви по реда на тяхното изтегляне и съответно се следва описаната в предходните параграфи на настоящия раздел процедура, за всяка една от резервите.

При получаване на наградата, печелившият трябва да представи на куриера при доставката документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на неговата самоличност. Документът за удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира от страна на куриера на доставката. Освен лично, наградата може да бъде получена и от трето лице с целесъобразно за получаване на наградата нотариално заверено пълномощно. При получаване на наградата си, участникът следва да попълни приемо-предавателен протокол за предоставената награда в 2 екземпляра – един за Участника и един за Организатора. В случай че спечелилият наградата участник е непълнолетен, протоколът се попълва от негов родител, съответно настойник/ попечител. Печеливш Участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е посочил за получаване на наградата си или представител на „Теленор България“ ЕАД не е успял да се свърже с него съгласно посоченото в тези правила, губи правото си да получи награда. Печеливш Участник губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията.

Печеливш Участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е посочил за получаване на наградата си или представител на „Теленор България“ ЕАД не е успял да се свърже с него съгласно посоченото в тези правила, губи правото си да получи награда. Печеливш Участник губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията.

Краен срок - 21 ноември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара