Спечелете 6 електрически грила Tefal® Optigrill® от Maggi и Kaufland

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

1. 0889961xxx (487719)
2. 0894396xxx (248325)
3. 0898736xxx (35383)
4. 0893742xxx (204319)
5. 0889578xxx (381828)
6. 0877201xxx (433679)

Играта се провежда в магазините на търговска верига „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти под марката MAGGI®, предлагани на територията на България.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 6 (шест) броя електрически грила за дома Tefal® Optigrill®

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи по свой избор  от участващите продукти MAGGI®  от магазини Kaufland, на стойност минимум 5.50 лева (пет лева и петдесет стотинки) в един фискален бон.

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail) телефон и номер на фискален бон/ове, снимка на фискалния бон на интернет адрес: www.nestle.bg/PerfectGrill („Сайта на Играта“) и приеме правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

С един и същ фискален бон може да бъде спечелена само една награда в Играта с продукти MAGGI, провеждаща се в периода от 27.09.2021 г. до 10.10.2021 г

Приложете касовия бон със закупените продукти.

След това участникът въвежда номера на фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, като задължително прикрепя снимка на фискалният/те бон/ове. Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалният/те бон/ове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност от 5.50 лева, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалният/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 10.10.2021 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 6 (шест) печеливши и 3 (трима) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на 15.10.2021 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/PerfectGrill.

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и имейл адрес и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на наградата, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

    представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;
    представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;
    попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Краен срок - 10 октомври 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара