Спечелете игрална конзола, ел. тротинетка, 1000 лв,ваучер за Steam и 2700 ваучера за Ozone.bg

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 17 октомври 2021

В Играта може да участва всяко физическо лице, над 18 години. В играта не могат да участват: служители или съдружници на Организатора, собственици и служители на търговски обекти, които търгуват с продуктите, участващи в играта, лицата заети в тегленето на наградите, както и служителите на дружества, свързани с подготовката и изпълнението на играта и сътрудничещи на Организатора, както и членове на техните семейства. 

Играта е обвързана с покупка и включва закупуване на продукти на марката “TIGER Energy Drink” с регистриране на касови бележки с натрупващи се суми. Участващи продукта са: TIGER CLASSIC 250ml, TIGER BLUE SCREEN 250ml, TIGER CLASSIC 500ml, TIGER CACTUS 500ml, TIGER RAPSBERRY 500ml, TIGER BUBBLE GUM 500ml. Продуктите, участващи в играта, не са обозначени със специална маркировка.

Продажбите на продуктите, участващи в играта, започват на 06.09.2021г – 17.10.2021 г. Продуктите могат да бъдат налични и продавани в търговската мрежа извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в играта.

Касовата бележка на продукта се приема за валидна, независимо от мястото, от което продуктът е закупен, стига да е на територията на Република България и на касовия бон ясно и недвусмислено се вижда обектът, от който е закупен продуктът, наличието на продукти TIGER Energy Drink и тяхната стойност.

В играта има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните условия

    да закупува продукти, участващи в играта посочени в III, т.1 в периода 06.09.2021г – 17.10.2021г., 23.59 ч., българско време.
    да регистрира номер и дата на касова бележка, съдържаща покупка на TIGER Energy Drink, с минимална стойност от 2 лв., на промоционалния сайт https://tigerpower.bg/kotdoidi, коeто доказва закупуването на продукти посочени в III, т.1. Регистрацията се извършва посредством попълване на регистрационна форма със следните данни: номер и дата на касовата бележка, собствено и фамилно име, имейл адрес и телефонен номер.

Играта се разделя на 6 периода и касовите бележки трябва да бъдат с дати в рамките на съответния период. Касови бележки, извън съответния периода се считат за невалидни.

Периодите са както следва:

        Първи период: 00:00 на 06.09.2021 г. до 23:59 на 12.09.2021 г., теглене на 13.09.2021 г.;
        Втори период: 00:00 на 13.09.2021 г. до 23:59 на 19.09.2021 г., теглене на 20.09.2021 г.;
        Трети период: 00:00 на 20.09.2021 г. до 23:59 на 26.09.2021 г., теглене на 27.09.2021 г.;
        Четвърти период: 00:00 на 27.09.2021 г. до 23:59 на 03.10.2021 г., теглене на 04.10.2021 г.;
        Пети период: 00:00 на 04.10.2021 г. до 23:59 на 10.10.2021 г., теглене на 11.10.2021 г.;
        Шести период: 00:00 на 11.10.2021 г. до 23:59 на 17.10.2021 г., теглене на 18.10.2021 г.

Пояснение: Ако се регистрира касова бележка с дата на покупката 06.09.2021 г. във втори период (00:00 на 13.09.2021 г. до 23:59 на 19.09.2021 г., теглене на 20.09.2021 г.), то тя е извън датите на съответния период и НЯМА да се зачете при тегленето в томболата на 20.09.2021 г.

Всеки участник има възможност да спечели до 5 малки награди (ваучер за онлайн магазина https://www.ozone.bg/ на стойност 10лв.) за целия период на играта, но не в един и същи период (в едно теглене).

Регистрация на 6 или повече касови бележки, на обща стойност над 12 лева, осигурява участие за една от петте големи награди, които ще бъдат изтеглени на 18.10.2021 г. Всеки участник има възможност да спечели 1 от големите награди за целия период на Играта.

Касовата бележка, донесла печалба от малка награда в играта (ваучер за онлайн магазина https://www.ozone.bg/ на стойност 10 лв.), не може да бъде изтеглена отново за спечелването на малка награда, НО остава валидна за натрупване на сумата от 12 (дванадесет) лева, необходима за участие на потребителя за една от големите награди.

С регистрацията на касовата бележка, участникът дава съгласието си за обработване на собствените си лични данни за целите на настоящата игра.

Всеки участник трябва да запази до края на играта касовите бележки, регистрирани на сайта на Играта https://tigerpower.bg/kotdoidi . Преди предоставяне на награда на спечелил участник, Изпълнителят или негов представител, ще изиска всички касови бележки, вписани от участника на сайта https://tigerpower.bg/kotdoidi, които спечелилият трябва да изпрати посредством електронна поща на адрес, посочен от Изпълнителя на Играта. В тези случаи предоставянето на касови бележки се счита за съществено условие за получаване на наградите във връзка с играта. Касова бележка се приема за валидна, независимо от мястото, от което продуктът е закупен, стига да е на територията на Република България и на касовия бон ясно и недвусмислено се вижда обектът, от който е закупен продуктът, наличието на продукти TIGER Energy Drink и тяхната стойност, която съответства на регистрираната такава. Оганизаторът запазва право да не осигури награда, ако условието за валидност не е спазено.

РЕГИСТРИРАНЕ НА КАСОВИ БЕЛЕЖКИ И УСЛОВИЯ.

    Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки, стига същите да отговарят на условията на настоящите Официални правила.
    Един и същ номер на касова бележка може да участва само веднъж.
    Всеки участник трябва да пази регистрираните касови бележки, за да докаже участие си в Играта и за да получи наградата си, ако е изтеглен като спечелил.
    За участие в теглене /томбола за спечелване на награди/ се изисква следната сума от регистрирани касови бележки:

a. МАЛКИ НАГРАДИ - ваучер за онлайн магазина https://www.ozone.bg/ на стойност 10 лв. – 2 лв.;

b. ГОЛЕМИ НАГРАДИ - 1бр. игрална конзола Nintendo Switch с чантичка за съхранение, протектор за екран и три игри, 1бр. електрическа тротинетка Xiaomi - Mi 1S EU с каска за тротинетка Urbis, 1000 български лева в брой, Ваучер за онлайн комуникационната платформа Steam на стойност 1000лв. 1бр. комплект геймърска периферия, състоящ се от мишка Razer Mamba, пад Firefly Hyperflux, клавиатура Razer BlackWidow V3 Pro, Yellow Switch и слушалки Razer Nari Ultimate – 12 лв.

НАГРАДЕН ФОНД.

Малки награди

    2700 бр. ваучери за онлайн магазинът https://www.ozone.bg/ на стойност 10лв. При употреба на ваучерите се спазват всички условия за поръчки на търговеца, които могат да бъдат открити на https://www.ozone.bg/terms/.

Големи награди

    1бр. игрална конзола Nintendo Switch с чантичка за съхранение, протектор за екран и три игри.
    1бр. електрическа тротинетка Xiaomi - Mi 1S EU с каска за тротинетка Urbis.
    1000 български лева в брой.
    Ваучер за онлайн комуникационната платформа Steam на стойност 1000лв. При употреба на ваучерите се спазват всички условия на търговеца, които могат да бъдат открити на https://store.steampowered.com/subscriber_agreement.
    1бр. комплект геймърска периферия, състоящ се от мишка Razer Mamba, пад Firefly Hyperflux, клавиатура Razer BlackWidow V3 Pro, Yellow Switch и слушалки Razer Nari Ultimate.

    Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.
    Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта и рекламните материали.
    Максималният брой големи награди, които всеки регистриран участник може да спечели във финалното теглене на 18.10.2021 г. е 1 награда.
    Максималният брой малки награди, които всеки регистриран участник може да спечели за целия период на играта е 5 ваучера, но не в един и същи период (в едно теглене).

ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИ.

    Наградите в Играта ще бъдат теглени на томболен принцип, чрез специализиран софтуер - https://www.random.org, измежду всички регистрирали се за участие и отговарящи на условията на настоящите правила. Ако броят регистрирани е по-малък от броя награди, съответните не се раздават.
    Тегленията на наградите, ще се провеждат в 6 периода, като всеки период се състои от 1 седмица, както следва:

    Първи период: 00:00 на 06.09.2021 г. до 23:59 на 12.09.2021 г., теглене на 13.09.2021 г. - 450 малки награди;
    Втори период: 00:00 на 13.09.2021 г. до 23:59 на 19.09.2021 г., теглене на 20.09.2021 г. - 450 малки награди;
    Трети период: 00:00 на 20.09.2021 г. до 23:59 на 26.09.2021 г., теглене на 27.09.2021 г. - 450 малки награди;
    Четвърти период: 00:00 на 27.09.2021 г. до 23:59 на 03.10.2021 г., теглене на 04.10.2021 г. - 450 малки награди;
    Пети период: 00:00 на 04.10.2021 г. до 23:59 на 10.10.2021 г., теглене на 11.10.2021 г. - 450 малки награди;
    Шести период: 00:00 на 11.10.2021 г. до 23:59 на 17.10.2021 г., теглене на 18.10.2021 г - 450 малки награди и всички участници, които ще спечелят големи награди.

    Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък, в размер на 10%, са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Изпълнителя.

    В настоящата игра, Изпълнителят ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.
    За тази цел всеки печеливш получава от Изпълнителя специално изработен приемо-предавателен протокол за целите на играта. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Изпълнителя протокола, чрез Куриера или лично.
    Изпълнителят включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.
    Изпълнителят не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

Обявяването на печелившите ще се извършва с публикуване на първото им име и първата буква от фамилията им в интернет страницата на Играта - https://tigerpower.bg/kotdoidi, в рамките на 7 календарни дни от датата на извършеното теглене.

Спечелилите малка награда ще бъдат информирани чрез електронна поща в рамките на 7 календарни дни от датата на извършеното теглене. За да бъдат спазени условията на настоящите официални правила на играта, спечелилият участник следва да предостави регистрираните за участие касови бележки за закупените продукти посочени в Раздел III, т.1 1, изпращайки ги по електронна поща на Изпълнителя на играта.

Спечелилите голяма награда ще бъдат информирани чрез електронна поща и телефонно обаждане, в рамките на 7 календарни дни от датата на извършеното теглене. За да бъдат спазени условията на настоящите официални правила на играта, спечелилият участник следва да предостави регистрираните за участие касови бележки за закупените продукти посочени в Раздел III, т.1 1, изпращайки ги по електронна поща на Изпълнителя на играта.

    Спечелилият малка награда участник, ще получи кода за ваучера си към OZONE.bg на електронната поща, с която е направил своята регистрация.

    При телефонното обаждане по горната точка, спечелилият голяма награда участник е необходимо да предостави на Изпълнителя точен адрес за доставка на наградата.
    За тегленето на големите награди, ще се организира онлайн събитие на Facebook страницата на TIGER Energy drinkhttps://www.facebook.com/TigerEnergyDrinkBG. Героят TIGERman ще завърти специално изработеното за целта колело, което на случен принцип, след завъртане, ще определи, кой от печелившите, каква голяма награда печели. Редът на завъртане на колелото и определяне на наградата на съответния печеливш, ще бъде редът, по който печелившите участници са били изтеглени в тегленето на 18.10.2021 г.

Доставка на наградите

    Спечелилият малка награда участник, ще получи кода за ваучера си към OZONE.bg на електронната поща, с която е направил своята регистрация, след като изпрати регистрираните касови бележки на Изпълнителя на играта, като необходимо условие за поучване на наградата.
    Ако спечелилият голяма награда участник не предостави необходимите данни за контакт, деклариране от страна на Организатора и доставка на наградата: три имена, ЕГН, точен адрес и мобилен телефон, не може да бъде намерен в срок до 1 (един) месец след края на играта и изтеглянето на печелившите, установи се, че не отговаря на условията за участие в Играта, въпреки опитите си Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни дни; или спечелилият откаже наградата си, губи правото да получи спечелената награда.
    Голямата награда се изпраща чрез куриерска фирма на посочения от печелившия адрес за доставка, в рамките на 30 календарни дни, след датата на теглене. Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9 до 18 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

    Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.
    Награда, която се е върнала при Организатора съгласно т. 3, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 (един) месец след изтеглянето на печелившите, като разходите за доставката на наградата в този случай се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.
    На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица. Куриерът има право да провери самоличността и възрастта на участника, като изиска да види личната карта на получателя на наградата.
    Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при два опита за доставка.
    Участникът трябва да запази регистрираните касовите бележки на закупените от него продукти и да ги предостави на куриера, като доказателство, че участието му в Играта е според правилата.
    Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара