Спечелете смартфони iPhone 12, кафеавтомати, телевизори, ваучери за пътуване от Tesy

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://promo.tesy.bg/winners

За участие в Кампанията се изисква закупуване на продукт, съгласно описаното в тези Раздел VІІ „Механизъм за участие в Кампанията“ на тези Общи условия.

Наградният фонд за целия Период на Кампанията включва следните предметни награди:

8 (осем) броя Смартфон Apple iPhone 12, 128 GB;
8 (осем) броя Кафеавтомат De’Longhi ECAM 23.460;
8 (осем) броя Телевизор LG 43UN73903LE;
16 (шестнайсет) броя ваучера от туристическа агенция на стойност 250 лв.;
112 (сто и дванайсет) броя чадъри с брандинг на търговската марка „TESY“,

наричани всеки поотделно по-нататък в настоящите Общи условия „Награда“.

Не се допуска замяна на Награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена Награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

Механизъм за участие в Кампанията.

Участникът следва да закупи през Периода на Кампанията минимум 1 (един) брой от участващите продукти изброени на сайта на кампанията от търговски обект и/или онлайн магазин, на Територията на Кампанията.

Участникът следва да достъпи интернет страницата: www.promo.tesy.bg и да въведе в нарочната форма изискваната информация: своите две имена (собствено и фамилно име), имейл адрес, телефонен номер, населеното място, в което е закупен продуктът, наименование на магазина /търговската верига, от който е закупен продуктът, номер на гаранционната карта, придружаваща закупения продукт (за повече информация защо и как обработваме вашите данни, вижте Вашите информационни права по GDPR). След въвеждане на изискваната информация Участникът следва да се съгласи с тези общи условия и с политиката за защита на личните данни и да натисне бутона „Регистрирай се“. След натискане на бутона „Регистрирай се“ Участникът ще получи потвърждение, както на интернет страницата: www.promo.tesy.bg,така и на посочения от него имейл адрес, потвърждаващ регистрацията на продукта, като това потвърждение съставлява потвърждението за участие в Кампанията. Един Участник има право на неограничен брой регистрации на интернет страницата: www.promo.tesy.bg като номерът на гаранционната карта, придружаваща закупения продукт, въведен при последваща регистрация, следва да се различава от въведените при предходните регистрации на същия Участник номера на гаранционни карти.

Чрез жребий на случаен принцип, ще бъдат определени имената на общо 152 участници, които печелят Награда. Тегленията на печелившите участници ще бъдат извършени както следва:

На 24.09.2021 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 19 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 01.10.2021 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 19 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 08.10.2021 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 19 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 15.10.2021 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 19 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 22.10.2021 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 19 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 29.10.2021 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 19 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 05.11.2021 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 19 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

На 15.11.2021 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на 19 броя печеливши участници, регистрирали се за участие в Кампанията през периода от началото на Периода на Кампанията до деня предхождащ деня на тегленето, включително.

Непосредствено след 21.11.2021 г. чрез жребий на случаен принцип ще бъдат определени имената на резервни победители, които ще имат право да получат Награда, ако печеливш в съответното теглене участник не е изпълнил посочените в т. 13 или т. 14 на тези Общи условия изисквания.

Имената на печелившите участници, както и първите три и последните три цифри на регистрираните от тях телефонни номера за контакт ще бъдат публикувани от Организатора на интернет страницата: www.promo.tesy.bg в деня, следващ деня на съответното теглене. Всеки от печелившите участници в Кампанията ще получи потвърждение от Организатора на посочения от него имейл адрес, че е спечелил Награда. Потвърждението от Организатора по предходното изречение ще съдържа хиперлинк към регистрационна форма, в която печелившият участник следва да попълни трите си имена, ЕГН, населено място, пощенски код, адрес за доставка на Наградата и телефон за връзка с Организатора не по-късно от 21.11.2021 г., включително. В случай, че печелившият участник не стори това или го стори, но извън посочения по-горе срок, същият губи правото си да получи Награда.

Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер, служител на Организатора или под-изпълнител на Организатора до 10 работни дни от датата на надлежно попълване на регистрационната форма по т. 13 от тези Общи условия. Наградата може да бъде получена само от спечелилия наградата Участник и след представяне на лична карта, оригинал на фискален бон, удостоверяващ закупуването на продукта, за който е издадена гаранционната карта, посочена в печелившата регистрация на Участника и регистрираната на интернет страницата: www.promo.tesy.bg номер на гаранционна карта, съответстваща изцяло на въведената по реда на т. 11, и след подписване на приемо-предавателен протокол за получаването ѝ. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия и само в случаите, в които наградата съставлява награда по т. 8.5 от тези Общи условия. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж.

Награди, непотърсени в срок до 21.11.2021 г., включително, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез жребий, между останалите участници в Кампанията.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично", вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Общите условия, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице с един и същ номер на гаранционна карта; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

Краен срок - 14 ноември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара