Спечелете съдомиялна, пералня, парогенератори и мултикукъри в кампанията на Fairy и METRO

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 29 септември 2021

УЧАСТНИК е всяко юридическо лице и пълнолетно физическо лице, с местоживеене в Република България, притежаващо валидна клиентска карта на Метро, предоставяща право на пазаруване в магазините на Метро, коeто направи покупка на поне една МЕТРО единица от Участващ обект (съгласно дефиницията по-долу) и поне един от закупените продукти е продукт с марка Ariel, Lenor и Fairy, на минимална стойност 10 лева с ДДС, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД, и регистрира покупката си на www.metro.bg/pg-game.
В Промоцията нямат право да участват служителите на Организаторите, както и на рекламните агенции, които участват в организацията и провеждането на Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“, с изключение на клиентите по доставка („Участващи обекти“).

В периода на провеждане на Промоцията, всяко лице, коeто направи покупка, от който и да е Участващ обект, на една МЕТРО единица марка Ariel, Lenor и Fairy на минимална стойност 10 лева, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД има възможност да участва в томбола за спечелване на една от посочените награди, подробно описани в Раздел V от настоящите правила. Всеки клиент може да се регистрира на www.metro.bg/pg-game, като въведе своите име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, клиентски номер и номер на фактурата, удостоверяващ покупката на продукт/и марка Ariel, Lenor и Fairy, на минимална стойност 10 лева, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД. За участие в Промоцията се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Промоцията, личните му данни да бъдат обработвани от Метро за целите на Промоцията. Участникът отговаря за верността и коректността на предоставените от него данни.
Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, като всяка покупка на поне една МЕТРО единица от продукт с марка Ariel, Lenor и Fairy , на минимална стойност 10 лева, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД се счита за едно участие. Една фактура може да бъде регистрирана само един път и само от един участник. Повторни регистрации на фактура няма да бъдат зачетени за валидно участие.

Всяко лице, което правомерно участва в Промоцията, участва в теглене за следните награди:

    5 (пет) броя Multicooker Bosch MUC11W12, 940 W
    5 (пет) броя парогенератора Tefal SV8030E0 Express Anti-Calc, 2800 W
    1 (един) брой пералня Bosch WAN28160BY, 8 kg,
    1 (един) брой миялна машина Bosch SMS4HTW33E

Наградите се доставят само на територията на Република България.

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество към описаното по-горе.

Гореописаната награда е със стойност над 100 лв. и печелившият се определя чрез теглене на жребий от вътрешна комисия.

Тегленето на Наградите ще се проведе не по-късно от 10.10.2021. от комисия, съставена от представители на Организатора.като печелившите Участници („Печеливш“) ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол и публикувани на www.metro.bg/pg-game, който ще се съхранява в централния офис на Метро за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъде изтеглени 12 Печеливши, както и 12 резервни Участници.

Всички Печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им на www.metro.bg/pg-game до 7 дни след изтеглянето им. В случай, че Печелившите откажат получаването на Наградата или не бъде открити на предоставените данни за контакт в период от 3 (три) седмици от деня на теглене на Наградата, тя ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на Наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на Участника, или упълномощено от него лице. Метро може да изиска от законния представител на Печелившия, или упълномощеното от него лице да потвърдят тяхната самоличност, чрез представяне на необходимите документи.

Организаторите и лицата, свързани с провеждането на Промоцията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени при ползване на Наградата. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, Организаторите могат по взаимно съгласие да прекратят Промоцията.
Наградата ще бъде получена на място в обект на Метро срещу попълнен и подписан от Печелившия Приемо-предавателен протокол за получаване на Наградата. Печелившият ще бъде информиран на предоставените от него контакти при издаване на МЕТРО карта кога и от кой обект на Метро може да получи Наградата си.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара