Спечелете Nespresso Pixie C61 кафемашини, коплекти с чаши и кафе продукти по избор

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 септември 2021

Участващи са всички изброени по-долу продукти с търговска марка COSTA („Участващи продукти“), разпространявани в Участващите обекти, а именно:

    200 гр. Коста мляно Колумбия 7
    200 гр. Коста мляно Сигничър Мидиъм 8
    200 гр. Коста мляно 100% Арабика 6
    200 гр. Коста мляно Сигничър Дарк 10
    200 гр. Коста мляно Безкофеиново 8
    500 гр. Коста Колумбия зърна
    0 кг. Коста Сигничър Мидиъм зърна
    0 кг. Коста 100% Арабика зърна
    0 кг. Коста Сигничър Дарк зърна
    16бр.Коста капсули Сигничър Бленд Еспресо
    16бр.Коста капсули Сигничър Бленд Капучино
    16бр.Коста капсули Сигничър Бленд Лате
    10бр. Коста капсули Колумбия Еспресо 5
    10бр.Коста капсули Сигничър Бленд Еспресо 7
    10бр.Коста капсули Брайт Бленд Еспресо 7
    10бр.Коста капсули Уарминг Бленд Еспресо 10

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

/Вид и брой награди/:

    Nespresso Pixie C61 кафемашина – 7 броя
    Комплект двустенни Costa чаши за еспресо 2бр. – 70 броя
    Costa coffee продукт по избор* – 700 броя

*изборът е между един от следните продукти: 200гр мляно кафе Costa Signature Blend Medium или 500гр кафе на зърна Costa  Signature Blend Medium, или Costa Signature Blend NESCAFE ® Dolce Gusto ® Machines Compatible Espresso Coffee Capsules, Short & Intense Espresso Flavour (16 капсули) или Costa Signature Blend NESCAFE ® Nespresso ® Machines Compatible Espresso Coffee Capsules, Short & Intense Espresso Flavour (10 капсули).

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Тук посочената награда Nespresso Pixie C61 кафемашина е с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения и да ги спазват.

В деня на реалното получаване на наградата Nespresso Pixie C61 кафемашина, печелившият следва да предостави касовата бележка/ бон, в която е отразено закушуването на Участващ продукт от Участващ обект, като номерът на касовата бележка/ бон и името на печелившите следва да съвпадат с посоченото в талона. При изпълнение на горното, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, освен посочените изисквания за представяне на информация и документи, печелившият трябва да представи и личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията, изпълнение на задължения на Организатора съгласно приложимото законодателство. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

Всеки потребител – физическо лице, отговарящо на условията по т.4.1. по-горе, който закупува някои от Участващите продукти от Участващ обект, в периода на промоционалната активност, подробно описани по-горе в тези правила, може да участва в промоцията „Купи продукт Costa coffee в Аванти, регистрирай се с талон с данни за контакт и номер на касова бележка в кутията на касова зона в магазина и участвай в томбола за една от 777 страхотни награди“, както следва:

След закупуване на продукт с търговска марка COSTA (Участващ продукт) в магазините на Аванти (от Участващ обект), потребителят следва да бъде попълни талон за участие, съдържащ две имена и телефон за връзка, както и номер на касов бон, издаден от Участващия обект. Пускането на талона в кутията на касова зона в участващия обект, дава право за участие в томбола за спечелване на една от описаните награди.

Участникът следва да запази касовата бележка/бон от който да е видна покупка на Участващ продукт от Участващ обект, с номер, посочен в талона. Представянето на касовата бележка/ бон на представител на Организатора е условие за получаване на награда.

С един касов бон/ бележка може да се спечели една награда.

Информацията, която се попълва в талона е следната

-   Номер на мобилен телефон (08x 1234567);
-   Две имена;
-    Номер на касова бележка, доказваща спазване на механизма за участие в промоцията

С попълване на талона се счита, че участниците декларират съгласие с тези Общи правила и с правилата за обработване на данни.

При непопълнени полета и липса на съгласие, или в случай, че участник не отговаря на условията по тези правила, в това число посочените в т.4.2., участието в промоцията и спечелване на награда не е възможно.

Печелившите имена ще бъдат изтеглени  на случаен принцип  от всички участници на 15.10.2021г.

Наградите в Промоцията ще бъдат връчени по следния начин:

Печелившите ще бъдат уведомени по телефон в 10-дневен срок от изтеглянето на томболата. Получаването на наградата се осъществява срещу представяне на лична карта и оформяне на съответен приемо-предавателен протокол.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

Във връзка с предходния параграф, в деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с подписване на протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма Еконт ЕООД, изпълнение на законови задължения на Организатора. Организаторът съхранява данните за срока изискуем от българското законодателство.

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неточни, сгрешени, непълни или нечетливи телефон за контакти, адрес за доставка на награди и/или име и/или номер на касова бележка.

Спечелил участник, който е предоставил грешен, нечетлив, непълен или неточен телефон и/или име и организаторът не е могъл да разчете или да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите, губи правото си на награда и Организаторът има право по своя преценка да я предостави на друг участник (изтеглен резервен печеливш, ако има такива), отговарящ на условията.

Представител на Организатора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях телефон, с цел да информира участника, че са изтеглени печелившите имена.

Представител на куриерска фирма Еконт ЕООД ще се свърже със спечелилите, за да  се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

Награди, които не са получени от победителя в рамките на един месец от датата на официалното приключване на Промоцията ще се считат за нежелани и победителят(ите) губят право да ги получат. На свой ред наградата може по преценка на Организатора да бъде предложена на резервен победител, ако има такива. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва декларация, съдържаща информация относно самоличността му (както е посочено по-горе) и удостоверяваща, че наградата му е връчена от представител на организатора. За да получи наградата, победителят трябва, заедно с декларацията, да представи личната карта за сверяване, като последната веднага му се връща. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара