Спечелете 5 почивки в Златоград и 300 автентични раници от Zatecky Hus

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://zateckypromo.bg/winners

В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за Организатора или Изпълнителя, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

В Играта участват следните продукти Zatecky Hus независимо откъде са закупени:
1     Zatecky Hus стъклена бутилка за еднократна употреба     0,33 л.
2     Zatecky Hus кен за еднократна употреба     0,5 л.
3     Zatecky Hus кен мултипак 4х0,5     4х0,5
4     Zatecky Hus пластмасова бутилка за еднократна употреба     1 л.
5     Zatecky Hus наливна бира     0,33 л./ 0,5 л.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1:

Стъпка 1.1. Да закупи минимум 2 продукта Zatecky Hus (независимо от разфасовката) от хранителен магазин, супермаркет, хипермаркет и др. Необходимо условие е закупуването на минимум 2 продукта Zatecky Hus да бъде вписано на ЕДНА касова бележка. Касовата бележка следва да съдържа марката Zatecky Hus на закупените продукти. За избягване на съмнение в играта няма да бъдат приемани за участие касови бележки, чрез които не е възможно да се докаже каква марка продукти са закупени.

Стъпка 1.2. Да закупи минимум две наливни бири Zatecky Hus или две стъклени бутилки бира Zatecky Hus от питейно заведение или заведение за хранене (ресторант, бар, механа и др.), срещу които ще получи скреч – карта от служител в заведението. Да регистрира кода от скреч- картата на интернет страницата https://www.zateckypromo.bg/.

Стъпка 2 : При първоначална регистрация участникът ще получи еднократен уникален код чрез SMS на посочения от него номер. Кодът следва да бъде въведен в полето за регистрация с цел верифициране на телефонния номер.

Стъпка 3 : Да регистрира стойността, номера от касовата бележка, броя закупени продукти Zatecky Hus и общата сума с ДДС на интернет страницата https://www.zateckypromo.bg/.

При регистрацията участникът трябва:
- да въведе номера на касовата бележка ;
- да въведе общата сума от закупените Zatecky Hus продукти с ДДС;

Или

- да въведе кода от скреч – картата
- да въведе мобилен номер;
- да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://www.zateckypromo.bg/.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове и скреч - карти подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани противоречия съответният касов бон или скреч карта се счита за невалиден.

За целия период на Играта всички заинтересувани могат да задават въпроси по Играта на тел. 0882618989 (според тарифния план на абоната)

Наградите в Играта са:

    300 броя автентични раници - Участникът трябва да регистрира поне 1 (един) касов бон с минимум две закупени опаковки бира Zatecky , или един код от скреч – карта, за да има 1 валидно участие в томболата заедна от 300 броя раници . Наградата се печели в момента на регистрация.

    5 почивки за двама в гр. Златоград за фестивал „Скариада“ – Участникът трябва да регистрира поне 4 ( четири ) касови бона, с минимум по две закупени опаковки бира Zatecky Hus (общият брой закупени опаковки бира трябва да е поне 8 ), за да има 1 валидно участие в томболата за голямата наград а почивка за двама в гр. Златоград. Участникът може да има и 1 валидно участие и чрез регистрация на минимум 4 кода от 4 скреч – карти. Печелившите ще бъдат изтеглени в рамките на 5 (пет) дни след края на играта За избягване на съмнение не се допуска участие чрез комбинация от касови бележки и кодове от скреч карти (например 1 касов бон и 3 кода от скреч - карти).

Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 305 /триста и пет/ броя награди. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

За информация на участниците, наградите автентични раници са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Спечелите почивка в гр. Златоград следва да попълнят протокол с данни за подаване на Данъчна декларация от страна на организатора, тъй като наградата е на стойност над облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Теглене на печелившите:

Разпределението на награди автентична раница ще се извършва на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено и равномерно разпределяне на наградите на база регистрации в Промоцията.

Наградите почивка за двама в гр. Златоград ще бъдат изтеглени след края на играта чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер измежду всички участници регистрирали успешно минимум 4 (четири) касови бележки с минимум две закупени опаковки бира Zatecky Hus (общият брой закупени опаковки бира трябва да е поне 8) или четири кода от скреч - карти

Един участник може да направи максимум 20 регистрации на ден. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията.

Един касов бон, както и един код от скреч - карта може да бъде регистриран само един път и чрез само една персонална регистрация на един потребител. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден .

Участниците, спечелили награда, ще бъдат известени чрез sms на посочения от тях мобилен номер. В sms-а ще им бъде предоставен телефон номер, на който трябва да се обадят в срок до 5 (пет) дни, след като са известени, че печелят награда, за да предоставят данни за доставка (три имена и адрес). Ако спечелилият не се обади в този срок, ще бъде потърсен по телефона еднократно и ако не бъде открит, наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

Награда автентична раница се предоставя след изпълнение на условията по т. 6.3.4. В допълнение, в рамките на седмица преди доставката представител на организатора ще се свърже с печелившия участник, за да уточни точния адрес и ден за получаване на наградата. 6.3.6. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 30 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.3.4 и т. 6.3.5 по-горе. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на лична карта и касовия бон/касовите бонове, скреч-карта/скреч-карти с който/които участникът е спечелил наградата.

Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда нужната информация или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват. Решението принадлежи изцяло и само на Организатора и е обвързващо за участниците. В тези случаи участникът няма право да получи наградата.

Краен срок - 15 септември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара