Спечелете 3 дрона, 3 екшън камери и ваучери за гориво на стойност 30 лв и 100 лв.

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 октомври 2021

В Играта имат право да участват само физически лица, които към датата на участието си в Играта са навършили 18-годишна възраст. Участието в Играта изисква ползване на мобилно устройство с мобилен интернет.

Участието в Играта не е обвързано с покупка.

За да участва в Играта, лице, което отговаря на условията по Раздел 4, трябва в Периода на провеждане да изпълни всички изброени по-долу условия:
        1. да предостави своя мобилен телефонен номер при поискване от страна на уебсайта на Играта, да предостави данни за местонахождението си по време на посещението на локациите по т. 5.8 и да декларира, че е съгласен и приема Правилата на Играта и
       2. да посети най-малко една от тридесетте локации по т. 5.8. подробно описани на уебсайта на Играта www.shell-travel.bg и при посещението да получи дигитален печат за съответната локация; Получаването на дигитален печат става по следния начин: Участникът посещава физически една от предложените от Shell локации и в момента на посещението, докато се намира в района на обекта, трябва да посети уебсайта на Играта www.shell-travel.bg, да разреши функцията за обозначаване на местоположението от специалния бутон в меню КАРТА, да предостави своя мобилен номер, да се съгласи с правилата на Играта, след което да потвърди чрез бутона в долната част на екрана За една локация един и същи участник може да получи само един дигитален печат.

С получаването на 1 дигитален печат Участникът автоматично се регистрира за участие във всички последващи седмични томболи за награди, описани в Раздел 6.1. от настоящите Правила, които се провеждат след датата на взимането на дигиталния печат. Един и същи участник има право да вземе 1 награда от седмична томбола.

    Седмичните томболи ще бъдат проведени на следните дати:
        Седмична томбола 1 ще се проведе на 30.08.2021г.;
        Седмична томбола 2 ще се проведе на 06.09.2021г.;
        Седмична томбола 3 ще се проведе на 13.09.2021г.;
        Седмична томбола 4 ще се проведе на 20.09.2021г.;
        Седмична томбола 5 ще се проведе на 27.09.2021г.;
        Седмична томбола 6 ще се проведе на 04.10.2021г.;
        Седмична томбола 7 ще се проведе на 11.10.2021г.;
        Седмична томбола 8 ще се проведе на 18.10.2021г.;
        Седмична томбола 9 ще се проведе на 25.10.2021г.;
        Седмична томбола 10 ще се проведе на 1.11.2021г.

Всички Участници, събрали 5 дигитални печата в Периода на провеждане, участват в томбола за наградите по т.6.2., която ще се проведе на 1.11.2021 г.

За всеки допълнително събрани 5 печата участникът получава допълнителен шанс в томболата за награди.

    5 дигитални талона – 1 участие в томболата за награди по т.6.2.
    10 дигитални талона – 2 участия в томболата за награди по т.6.2
    15 дигитални талона – 3 участия в томболата за награди по т.6.2
    20 дигитални талона - 4 участия в томболата за награди по т.6.2
    25 дигитални талона – 5 участия в томболата за награди по т.6.2
    30 дигитални талона - 6 участия в томболата за награди по т.6.2

Локациите, които участват в Играта, са следните:

    • ФИЛИПОПОЛСКАТА ГОЛЯМАТА БАЗИЛИКА
    • ХРИСТОВСКИ ВОДОПАД
    • КРЕПОСТ “СТЕНОС” ТРАЯНОВИ ВРАТА
    • ПОТОПЕНАТА ЦЪРКВА СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ
    • ГЛУХИТЕ КАМЪНИ
    • КОСТЕНСКИ ВОДОПАД
    • ДВОРЕЦ ВРАНА
    • БЕГЛИКТАШ
    • БЕЛИНТАШ
    • ПЕЩЕРА ОРЛОВА ЧУКА
    • ХОТНИШКИ ВОДОПАД (КАЯ БУНАР)
    • СКАЛНАТА АРКА НА СЕЛО ЪГЛЕН
    • МУЗЕЙ НА СОЛТА
    • СКАЛЕН ФЕНОМЕН РИТЛИТЕ
    • БОЖИЯТ МОСТ
    • КАМЕННИТЕ ГЪБИ
    • ПЛИОЦЕНСКИ ПАРК
    • ПАРК НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА "ДЕНДРАРИУМ"
    • НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПЛАНЕТУМ
    • АРКАТА В ТЮЛЕНОВО
    • ПАРК НА МИНИАТЮРИТЕ
    • АНТИЧЕН ГРАД НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ
    • СКАЛЕН МАНАСТИР - ХАН КРУМ
    • РУДНИК "ЦАР АСЕН"
    • ЗЕЛЕНОТО СИРЕНЕ в с. ЧЕРНИ ВИТ
    • ПЕЩЕРА ВЕНЕЦА
    • ВЪЖЕНИЯТ МОСТ
    • ДЯВОЛСКИЯТ МОСТ НА РЕКА АРДА
    • СТОБСКИ ПИРАМИДИ
    • ВЕКОВНИТЕ СЕКВОИ

Всяка седмица в томболата по т.5.3. ще бъдат изтеглени на случаен принцип по 10 участника, всеки един от които ще получи награда ваучер за гориво на стойност 30 (тридесет) лева. Общият брой седмични награди за целия Период на провеждане е 100 (сто) ваучера. Всеки един от ваучерите има срок на валидност до 28.02.2022 г. и може да се ползва за зареждане на гориво в търговските комплекси Shell в България. При зареждане с гориво на по-ниска стойност от тази на ваучера, потребителят няма право да получи разликата. При зареждане с гориво на по-висока стойност от тази на ваучера, потребителят дължи доплащане на разликата. Ваучерите не могат да се заменят с паричната им равностойност или с други предметни награди.

В томболата по т.5.4., която ще се проведе на 1.11. 2021 г. ще бъдат изтеглени на случаен принцип 36 (тридесет и шест) участници, които ще получат следните нагарди според реда на изтеглянето:
        1. три награди дрон Parrot Mambo Fly
        2. три награди екшън камери A+ CVS9, 4K, Wi-Fi, Водоустойчива
        3. тридесет награди ваучери за гориво на обща стойност 100 (сто) лева всяка – четири ваучера за гориво на стойност 25 (двадесет и пет) лева. Всеки един от ваучерите има срок на валидност до 28.02.2021 г. и може да се ползва за зареждане на гориво в търговските комплекси Shell в България. При зареждане с гориво на по-ниска стойност от тази на ваучера, потребителят няма право да получи разликата. При зареждане с гориво на по-висока стойност от тази на ваучера, потребителят дължи доплащане на разликата. Ваучерите не могат да се заменят с паричната им равностойност или с други предметни награди.

Най-напред се определят печелившите на наградата по т.6.3.1., след това – на наградата по т.6.3.2. и накрая по т. 6.3.3.

В рамките на Периода на провеждане един Участник има право да получи само една награда по т. 6.1 от седмична томбола и само една награда по т. 6.2. от финалната томбола.

Обявяване на печелившите участници

    Резултатите от томболите ще бъдат оповестени до 24 часа от провеждането на съответната томбола на уебсайта на Играта www.shell-travel.bg Печелившите ще бъдат обявени на www.shell-travel.bg, като последните 3 цифри от всеки мобилен номер (напр. 0888101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.
    В срок до края на деня, следващ датата на провеждане на томболата, Организаторът уведомява печелившите Участници за спечелената награда с SMS от кратък номеr 1917, изпратен на мобилния телефон на Участника, посочен в регистрационната форма за участие в Играта.
    Спечелилите участници се задължават, в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на провеждане на томболата, да се свържат с Организатора на телефон 0888422962 (на цена за разговора според тарифния план на абоната) и да предоставят необходимата информация за получаване на наградата: име, мобилен телефонен номер, място и адрес за доставка на наградата.
    Участник, спечелил награда, губи право да получи наградата си в случай, че не е предоставил необходимата информация в посочения срок, както и в случай, че е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни.
    Участниците в Играта се задължават да проверяват редовно мобилните си телефони за съобщения (SMS), както и да посещават уебсайта на Промоцията, за да се информират за резултатите от томболите. Организаторът не носи отговорност в случай, че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Наградите се доставят в срок до 30 (тридесет) дни след предоставяне на всички необходими данни от страна на печелившия участник за получаване на наградата. При получаване на наградата печелившият участник следва да удостовери пред служител или представител на Организатора самоличността си с документ за самоличност. За предаването на наградата се съставя и подписва протокол. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, тя може да бъде получена от упълномощено лице. За упълномощено се счита лице, което представи изрично пълномощно с нотариално удостоверяване на подписа. Получаването на наградата от упълномощено лице се вписва в приемо-предавателния протокол.

За сметка на Организатора са всички разноски по доставяне на наградата до мястото на получаването й.

За въпроси, свързани с настоящата Игрa, участниците могат да позвънят на номер 0888422962 (според тарифния план), всеки ден от 09:00 да 20:00 часа.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара