Спечелете електрически скутери и спининг колела байкове от RiceUP! и Lidl

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Електрически скутер - Мирела Левкова
Електрически скутер - Стефан Стамов
Електрически скутер - Ренета Димитрова
Електрически скутер - Катя Воденичарова
Електрически скутер - Самуил Георгиев
Спининг колело - Пламен Добрев
Спининг колело - Емилия Русекова
Спининг колело - Вяра Антонова
Спининг колело - Евелин Тотев
Спининг колело - Дейзи Иса
Спининг колело - Николай Николов
Спининг колело - Никола Николов
Спининг колело - Деница Ганчева
Спининг колело - Добромир Йовчев
Спининг колело - Мирослав Михайлов

Играта се провежда на национално ниво във всички търговски обекти на хранителна верига ЛИДЛ на територията на Република България.

В Играта участват продукти под марката RiceUP!, както следва: RiceUP! Brown Rice Bar Caramel; RiceUP! Brown Rice Bar Orange; RiceUP! Brown Rice Bar Dark Chocolate; RiceUP! Brown Rice Bar Milk Chocolate; RiceUP! Brown Rice Bar White Chocolate, които се намират в търговските обекти на хранителна верига ЛИДЛ на територията на Република България.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 15 броя награди: 5 броя електрически скутери и 10 броя спининг колела байкове.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойността или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите са предметни. Предоставяне на техния паричен еквивалент е недопустимо

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Участието в играта е обвързано с покупката на продукти RiceUP! Шоколадови барчета от търговските обекти на хранителна верига ЛИДЛ на територията на Република България.

Всеки, който желае да участва в Играта и отговаря на условията за участие, трябва да закупи от обект ЛИДЛ посочените по-горе в правилата продукти RiceUP! на стойност минимум 21 лв., за да участва в играта за възможностда спечелването на Електрически скутер, или минимум 8 лв. за да участва в играта за възможност за спечелването на спининг колело.

Потребителят, направил необходимата покупка, въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефонен номер и снимка на касовите бележки на интернет адрес: www.game.rice-up.zone („Сайта на Играта“)

След това участникът прилага касовите бележки от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от касовите бележки, като задължително и прикрепя снимка на касовите бележки. Снимките на касовите бележки трябва да са добре четими, в тази част, в която е посочен продуктът. Те ще служат като доказателство за направената покупка. Касовите бележки, могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Регистрации могат да се правят както на физически получени касови бележки на каса в ЛИДЛ , така и на отразени дигитални касови бележки в приложението LIDL Plus. Номерът, предназначен за регистрация, е 21 символен, като на физическите касови бележки започва с буквите (УНП:), а за касовите бележки през дигиталното приложение LIDL Plus e (USN:)

Един участник може да регистрира повече от една касова бележка, за да достигне необходимата сума за участие.

С една касова бележка може да се участва само в една регистрация на сайта на Играта www.game.rice-up.zone за възможност за спечелване само на едната от двете награди – електрически скутер или спининг.

Участието в играта се случва след направена необходима регистрация на онлайн Сайта на играта www.game.rice-up.zone. Като всеки потребител може да направи избор дали да направи регистрацията на сайта.

Едната регистрационна форма ще позволява регистрация на касови бележки на стойност 21 лв – и регистрираните участници в нея ще имат възможност да участват за спечелване на Електрически скутер. Другата регистрационна форма ще позволява регистрация на касови бележки на стойност 8 лв и регистрираните в тази форма ще имат възможност да участват за спечелването на Спининг колело.

Регистрацията на всички касови бележки до достигането на минималната сума за участие се прави наведнъж.

Един потребител има право на неограничен брой участия с различни касови бележки, отговарящи на условията на Играта.

Победителите ще могат да получават наградата си срещу показване на регистраните касови бележки.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 08.09.2021г.) ще бъде извършено теглене чрез специализираната платформа www.random.org на случаен принцип в присъствието на нотариус, след което ще следва процедура за валидиране на печелившите и тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени общо 15 /петнадесет/, (с допълнително още 8 /осем/, резерви) печеливши. Като от тях 5, пет, ще бъдат изтеглени за Електрическия скутер (с 3 ,три, резерви) и 10 (десет), ще бъдат изтеглени за Спининг колелото (с 5, пет, резерви).

Резервните участници, се теглят, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите и/или същите не са спазили настоящите правила.

Печелившите ще бъдат публикувани на 21.09.2021 г., вторник, на сайта www.game.rice-up.zone

Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта.
Печелившите се уведомяват по имейла, от който е извършена регистрацията в сайта на игратa www.game.rice-up.zone

Печелившият и Организаторът провеждат кореспонденция във връзка с получаването на наградата посредством предоставения при регистрация имейл адрес от участника. Печелившият трябва да предостави физически адрес и телефон за връзка на Организатора, за да му бъде изпратена съответно наградата.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на печелившите и изпращане на уведомлението по ал. 5 от настоящия член /което настъпи по-късно/, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва /по реда на тяхното изтегляне/.

Наградите ще бъдат предоставени на куриер не по-късно от 10 (десет) дни от получаване на данните за доставка от страна на печелившите. Доставката е за сметка на Организаторите.

При неточен физически адрес и в случай, че куриерът е направил три поредни опита за доставка и печелившият не отговаря на посочения адрес, правото на наградата се присъжда на следващата изтеглена резерва.

Краен срок - 8 септември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара