Спечелете 90 000 чаши от студен чай Fuzetea

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 10 септември 2021

Промоцията  се организира и провежда на територията на Република България, в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията.

 „Участващи опаковки” са всички вкусове на Fuzetea студен чай, в опаковки от 500 мл и 1.5 Л. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните: Fuzetea чашa в 1 дизайн.

Общ брой награди: 90 000 броя чаши.

За да вземат участие в Промоцията, участниците в промоцията трябва да закупят 2 продукта от участващите опаковки, посочени в ЧАСТ 6, наведнъж. При покупка на 2 продукта наведнъж, от участващите опаковки, в произволна комбинация, от участващ в промоцията обект, участникът получава 1 скреч карта, на място от същия търговския обект, в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

- „ЧАША” – потребителят има право да получи един брой чаша, описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;

- „ОПИТАЙ ПАК “ – потребителят не печели награда;

Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата, респективно до изчерпване на количествата скреч карти в съответния участващ търговски обект.

Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч..

Наградите ще бъдат раздавани срещу покупка от участника на 2 продукта Fuzetea студен чай от участващите опаковки, в произволна комбинация, наведнъж, от участващ обект и изтеглене на скреч карта с надпис „ЧАША”.

Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с  т. 2.3.  на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара