Спечелете смартфони iPhone 12, смартчасовници Apple Watch Series 6 и слушалки AirPods 2


 

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://ekopromo.eu/#winners

Право на участие в Играта имат лицата, които отговарят на следните изисквания: физически лица, навършили 18-годишна възраст.

В Играта нямат право да участват:

a. служители на Организатора, както и членове на техните семейства;
b. клиенти, използващи Fleet карти при покупката на гориво.

За да се включи в Играта, всеки участник, отговарящ на условията по раздел IV, в рамките на Периода на Играта трябва:

a. да зареди 30 (тридесет) или повече литра гориво (без значение от неговия вид), на една касова бележка, от която и да е бензиностанция ЕКО на територията на страната.

b. да посети Лендинг страницата и в регистрационна форма да попълни в предвидените за тази цел задължителни полета: име и фамилия, дата на раждане, населено място по актуален адрес на участника, e-mail адрес, телефон за връзка, номер на касовата бележка, количеството закупено гориво (което не може да бъде по-малко от 30 литра), дата на закупуване на горивото, номер на обекта от който е закупено горивото (в случай че в касовата бележка липсва номер на обект, в празното поле следва да се попълнят четири нули – 0000), както и да потвърди, че се съгласява с Официалните правила на Играта и Уведомлението за обработване на лични данни на участниците в Играта.

c. Да потвърди своето участие с избиране на опцията „Регистрирай“.

Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето име по документ за самоличност, което следва да удостовери с представяне за справка на документ за самоличност, в случай че спечели награда от Играта.

В рамките на Периода на Играта всеки участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, както и че всеки участник може да спечели само една награда от Играта. За всяко участие е необходима отделна касова бележка и отделно попълване на регистрационната форма.

Всички опити за участие след определения Период на Играта са невалидни.

Общият брой на наградите в Играта е 108, както следва:

а. 18 награди, всяка от които представлява смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 128 GB Pacific Blue;

b. 30 награди, всяка от които представлява смартчасовник Apple Watch Series 6 (PRODUCT) RED, 40 mm;

c. 60 награди, всяка от които представлява чифт слушалки AirPods 2-nd Generation with Charging Case.

Всеки понеделник в рамките на шест последователни седмици след първата седмица от Периода на Играта, , 18 участници, изпълнили условията на Играта, ще бъдат изтегляни на случаен принцип, чрез електронен жребий, в присъствието на комисия от представители на Организатора. При всяко теглене първите 3 изтеглени участници ще спечелят по един смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 128 GB Pacific Blue, следващите 5 изтеглени участници ще спечелят по един смартчасовник Apple Watch Series 6 (PRODUCT) RED, 40 mm, а последните 10 изтеглени участници ще спечелят по един чифт слушалки AirPods 2-nd Generation with Charging Case.

Всеки участник, при съобразяване на реда и условията посочени в Официалните правила, за целия Период на Играта може да спечели само 1 (една) награда от общия брой награди, независимо от броя участия.

След изтегляне на печеливш участник Организаторът извършва проверка дали същият отговаря на поставените в настоящите Официални правила условия. В случай че даден печеливш участник не отговаря на условията за получаване на наградите, не му се предоставя награда, като за печеливш се счита следващият изтеглен за печеливш участник, отговарящ на условията.

При дадено съгласие, имената на печелившите участници, посоченото от тях населено място по актуален адрес и спечелената награда ще бъдат публикувани на Лендинг страницата на Организатора, както и на официалната Facebook страница на Организатора.

Всеки печеливш участник ще бъде уведомен, че е спечелил съответната награда на e-mail адреса и/или телефона за връзка, посочени от него в регистрационната форма.

За участници, които са посочили гр. София като населено място по актуален адрес, получаването на наградите ще се осъществява на адреса на управление на Организатора – гр. София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9. За участници, които са посочили друго населено място по актуален адрес в България, получаването на наградите ще се осъществява в бензиностанции на Организатора в съответното (или най-близко възможно) населено място. На посочените телефон за връзка и/или e-mail адрес, печелившият участник ще получи при необходимост допълнителна информация за това, как, от къде и по какъв начин ще може да получи спечелената награда.

Печелившият участник има право да получи спечелената награда само след предварително подписан приемно – предавателен протокол и след като представи за справка документ за самоличност и касовата бележка, с която е участвал и е спечелил в Играта.

Получаването на наградата не може да бъде прехвърляно на друго лице.

Не се допуска размяна на награда за пари и други алтернативи.

За всеки 18 определени печеливши участници, допълнително ще бъдат изтеглени и 3 резерви по реда, предвиден в т. 1 от този Раздел. В случай че печеливш участник бъде дисквалифициран или поради други обстоятелства, предвидени в Официалните правила, не може да получиспечелената награда, наградата ще се присъди на негова резерва, определена според реда на изтеглянето.  

Краен срок - 20 септември 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара