Спечелете 20 ваучера по 100 лв. за магазини CONTRABANDA

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Diana Slavova - 08.08.2021
Тотка Петрова - 08.08.2021
Димитър Делибалтов - 08.08.2021
Нели Маринчева - 08.08.2021
Кристиян Борисов - 08.08.2021
Милко Генов - 01.08.2021
Галина Клишева - 01.08.2021
Мартин Димов - 01.08.2021
Валентина Христова - 01.08.2021
Жоро Фасулев - 01.08.2021
Николай Генчев - 26.07.2021
Гина Косева - 26.07.2021
Adelina Mihailova - 26.07.2021
Антония Делчева - 26.07.2021
Снежана Петрова - 26.07.2021
Даниела Петрова - 19.07.2021
Гергана Христова - 19.07.2021
Елена Цонева - 19.07.2021
Елин Генов - 19.07.2021
Даниел Чампоев - 19.07.2021

Период на Промоцията: 13.07. - 8.08.2021 г. включително или до изчерпване на количествата на участващите в промоцията продукти. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

Продукти, участващи в Промоцията: CHIO Снакс -  Чио Снакс 80г сирене (CHIO Tubes), Чио Снакс 80г пица (CHIO bikers), Чио Снакс 60г пиле (CHIO FRIED CHICKEN).

Механизъм на Промоцията:

Стъпка 1: За да участва в Играта, лицето, имащо право да участва трябва да се регистрира на уеб страницата на промоцията:  www.chio.bg/herogame. За да се регистрира (да създаде свой индивидуален профил в www.chio.bg/herogame), лицето, имащо право да участва трябва да въведе име, фамилия, валиден имейл и телефонен номер, парола за достъп,  както и да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласно с настоящите Официални правила на Промоциятa.  На посочения при регистрацията имейл адрес лицето ще получи писмо      от Организатора за потвърждение на успешна регистрация

Стъпка 2: Да закупи поне един продукт CHIO Снакс -  CHIO Снакс -  Чио Снакс 80г сирене (CHIO Tubes), Чио Снакс 80г пица (CHIO bikers) или Чио Снакс 60г пиле (CHIO FRIED CHICKEN) в периода на Промоцията.

Стъпка 3: Да регистрира номера на касовата бележка от закупения продукт на интернет страницата www.chio.bg/herogame. При регистрацията е необходимо участникът:
        да въведе номера на касовата бележка и дата от нея;
        да потвърди чрез чек-бокс, че ще запази касовата бележка;
        да отбележи чрез чек-бокс, че не е робот.

Награди:

Наградите, които ще бъдат раздадени в рамките на промоцията са:

20 броя ваучери на стойност 100 лв. за продукти от магазини CONTRABANDA. Ваучерът може да се използва еднократно на място в магазините на CONTRABANDA или при онлайн пазаруване от техния уеб сайт. При избор на артикул/и (продукт/и), чиято стойност е по-малка от 100 лв., разликата до 100 лева не се дължи от страна на Организатора или магазини  CONTRABANDA. Ваучерите са валидни до 31.12.2021г.

Разпределението на наградите ще се извърши на произволен принцип и по предварително заложен в електронна система за теглене на награди алгоритъм за разпределянето им, като се тегли измежду всички регистрации на касови бележки, регистрирани до датата, предхождаща датата на съответното теглене на награди в Промоцията.

Тегленето на наградите в Промоцията е както следва:  

    На 19.07.2021г. се теглят:
        5 броя ваучери на стойност 100 лв. за магазини CONTRABANDA.
    На 26.07.2021г. се теглят:
        5 броя ваучери на стойност 100 лв. за магазини CONTRABANDA.
    На 2.08.2021г. се теглят:
        5 броя ваучери на стойност 100 лв. за магазини CONTRABANDA.
    На 9.08.2021г. се теглят:
        5 броя ваучери на стойност 100 лв. за магазини CONTRABANDA.

Печелившите участници ще бъдат обявени на уеб сайта  www.chio.bg/herogame до 24 часа от момента на изтегляне на наградите. Печелившите участници ще бъдат публикувани в страница Печеливши, като Организаторът си запазва правото да публикува две имена на печелившите (лично и фамилно). Всеки печеливш участник бива уведомен за спечелената награда и чрез официален имейл, изпратен на имейл адреса, с който участникът се е регистрирал. В уведомителния имейл печелившият участникът ще бъде помолен да изпрати снимка или сканиран оригинал на печелившата касова бележка, а при липса на наименованието на продукта на касовата бележка и снимка на опаковката на закупения продукт.

Един участник може да спечели само една награда за целия период на Промоцията. Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. ваучер на стойност 100 лв. за магазини CONTRABANDA от Промоцията, независимо от броя на регистрираните касови бележки.

Идентификатори на всеки участник са регистрирани реален и действащ мобилен номер, както и реален и действащ имейл адрес. Участникът  трябва да въведе валидни, реални, действащи и кореспондиращи мобилен номер и имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер и имейл адрес.

Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелването на награда с лично съобщение до посочения от тях имейл адрес. За да бъде валидиран, печелившият участник трябва да изпрати по имейл снимка или сканиран оригинал на печелившата касова бележка, а при липса на наименованието на продукта на касовата бележка и снимка на опаковката на закупения продукт. От изпратената снимка или сканиран оригинал на касовата бележка следва да се виждат ясно датата на касовата бележка, сумата и името на закупения/те продукт/и, участващи в Промоцията. Ако на касовата бележка липсва наименованието на закупения продукт, спечелилият участник трябва да предостави и снимка на опаковката/празната опаковка на закупения продукт. Ако печеливш участник не изпрати информацията в 5-дневен срок от получаването на електронното съобщение, с което е уведомен за спечелената награда, същият губи правото си да получи наградата. Непотвърдените в срок награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на Организатора, свързани със същата марка.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на награда от Промоцията и/или е пропуснал да изпрати снимка на касовата бележка/опаковката, не е сторил това в 5-дневния срок от получаването на електронното съобщение или не е предоставил валиден, реален и действащ адрес и/или е допуснал/направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Една касова бележка може да бъде използвана за верификация само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

Печелившите участници получават по имейл наградите си (Електронна форма на ваучер на стойност 100 лева) след изпращане на касовата бележка за закупения продукт CHIO снакс, за верификация на посочения имейл. Ако на касовата бележка липсва наименованието на закупения продукт, спечелилият участник трябва да предостави и снимка на празната опаковка на закупения продукт. Един участник може да направи максимум 10 регистрации на касови бележки в рамките на денонощие. Един участник може да направи максимум 50 регистрации на касови бележки за целия период на Промоцията. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

ОРГАНИЗАТОРЪТ МОЛИ  УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОМОЦИЯТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ПО НАЧИН, КОЙТО ДА ОСИГУРИ СЪХРАНЯВАНЕТО НА НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ, както и да пазят опаковката от закупения продукт, в случай, че наименованието му не присъства на касовата бележка. НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СНИМКИ ИЛИ СКАНИРАНИ ОРИГИНАЛИ НА  ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА – НАИМЕНОВАНИЕТО НА ЗАКУПЕНИЯ ПРОДУКТ CHIO СНАКС, УЧАСТВАЩ В ПРОМОЦИЯТА  И НЕГОВАТА СТОЙНОСТ, КАКТО И НОМЕРА И ДАТАТА НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА!

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” /вместо участниците/ и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на Промоцията, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение по смисъла на настоящите правила включва действия, целящи нерегламентираното: а) извършване на повече от посочения максимален брой регистрации от едно физическо лице; б) използване на техники и/или технологии, които изменят елемента на личното и индивидуално участие на съответното физическо лице в Промоцията; в) всяко друго действие, което по какъвто и да е начин променя механизма за участие в Промоцията или увеличава шансовете за печалба на конкретен участник в отклонение от описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалифициране на участник е изцяло на Организатора. Организаторът не дължи обяснение относно начините за квалифициране на дадено действие като опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на Промоцията. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите участници, както и при доставка на наградите.

Наградите ще бъдат изпратени по имейл до всеки печеливш участник в срок от 15 работни дни след изпращането на снимка на касовата бележка и опаковка от продукта (в случай, че на касовата бележка не е изписано наименованието на продукта, участващ в промоцията).

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.   

Краен срок - 8 август 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара