Спечелете 20 ваучера по 800 лв. за почивка и 200 сладки селекции от Своге

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.svogeshokoladi.bg/promo/winners

Промоцията (Играта) продължава от 01.07.2021 г. до 31.07.2021 г. и бива разделена на периоди.

Периодите на промоцията (Играта) са както следва:
        Първи период – 01.07.2021 – 07.07.2021 г. включително
        Втори период – 08.07.2021 – 15.07.2021 г. включително
        Трети период – 16.07.2021 – 23.07.2021 г. включително
        Четвърти период – 24.07.2021 – 31.07.2021 г. включително

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

Продукти, участващи в Промоцията: шоколади Своге, бонбони Сезони и десерти Република, независимо от вида и грамажа.

Механизъм на Промоцията /Играта/:

Стъпка 1: Купи шоколади Своге, бонбони Сезони и десерти Република, независимо от вида и грамажа на обща стойност минимум 4 лв. Необходимо условие е закупуването шоколади Своге, бонбони Сезони и/или десерти Република на общата стойност от не по-малко от 4 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка или една фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.

Стъпка 2: Регистрирай стойността и номера от касовата бележка на интернет страницата  www.svogeshokoladi.bg/promo

При регистрацията участникът трябва:
        да въведе номера на касовата бележка или 10 цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        да въведе общата сума от закупените шоколади Своге, бонбони Сезони и/или десерти Република или общата сумата с ДДС от фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        да отбележи, че не е робот
        да въведе мобилен номер
        да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.svogeshokoladi.bg/promo

При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да завършат регистрацията си.

Награди:

    Седмична награда – сладка Своге селекция - 200 бр. за периода на Играта, по 50 бр. седмично, наричана за краткост по-долу „седмична награда“
    Всеки пакет сладка Своге селекция включва: 2 бр. Своге фин млечен 90 г; 2 бр. Своге фин млечен с лешник 90 г; 2 бр. Своге фин лешник и стафиди 90 г; 2 бр. Своге натурален с лешници 90 г; 2 бр. Своге Натурален 90 г; 2 бр. Своге екстра какао портокал 90 г; 2 бр. Своге екстра какао 65% 80 г; 2 бр. Своге аериран бял 80 г; 2 бр. Своге аериран млечен 80 г; 2 бр. Своге аериран екстра какао 80 г; 1 бр. Сезони Ягода 160 г; 1 бр. Сезони Ванилия 160 г; 1 бр. Република Какао 30 г; 1 бр. Република Кокос 30 г; 1 бр. Република Фъстък 40 г; 2 бр. Своге екстра какао 40.5 г; 2 бр. Своге екстра какао портокал 40.5 г; 2 бр. Своге Млечен 40.5 г.

    Голяма награда – ваучер за почивка на стойност 800 лв. – 20 бр. за периода на Играта, наричана за краткост по-долу „голяма награда“

    За участие в тегленето за седмични награди e необходимо потребител да регистрира 1 касова бележка. Тегленето се извършва в края на всеки период на Играта, описани подробно в т. II, a датите за тегленe на победители са описани подробно в т. XI.

    За участие в тегленето за голяма, потребител е необходимо да регистрира 2 касови бележки, и с тях да не е спечелена седмична награда. Тегленето се извършва след края на активността на 02.08.2021 г.

    След успешна регистрация на една касова бележа, участникът влиза в тегленията за седмична награда. Печелившите касови бележки за седмични награди не участват в следващите тегления или в натрупването им за голямата награда. Всяка регистрирана непечеливша бележка автоматично участва в следващите седмични тегления, както и в тегленето за голяма награда.

    С регистрацията на поне две касови бележки, и в случай, че с тях не е спечелена седмична награда, участникът влиза в тегленията за голяма награда.

    Един участник може да направи максимум 8 регистрации на касови бележки в рамките на всеки един период от Промоцията (Играта).

    Един участник може да направи максимум 32 регистрации на касови бележки за целия период на Промоцията (Играта).

    Например:
        1. Ако участник е регистрирал 8 касови бележки (максимумът за всеки един периода на Промоцията) и не е спечелил седмична награда с някоя от тях, то той участва с 4 регистрации в тегленето за голяма награда и с 8 регистрации в следващото теглене за седмична награда.
        2. Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелил седмична награда, то той е необходимо да регистрира още 1 касова бележка, за да участва в тегленето за голяма награда.

Теглене на наградите

    Тегленето на наградите ще се извършва от специално разработен за нуждите на Промоцията софтуер, които автоматично и на случаен принцип ще изтегля съответния брой печеливши участници измежду всички направили нужните регистрации за съответната награда.

    Седмични награди – сладки Своге селекции – общо 200 броя за периода на Промоцията (Игратa). Тегленето на наградите ще се извършва на произволен принцип, сред всички участници, до 24 часа след края на всеки период чрез специално разработен за целта софтуер. В един период са предвидени за спечелване 50 броя седмични награди. Всички печеливши касови бележки не участват в следващи тегления.

    Печелившите ще бъдат обявени до 48 часа след края на всеки период на www.svogeshokoladi.bg/promo, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.svogeshokoladi.bg/promo

   Датите, на които трябва да бъдат изтеглени печелившите за седмични награди, са следните:
        За първи период – печелившите се теглят на 08.07.2021 г.
        За втори период – печелившите се теглят на 16.07.2021 г.
        За трети период – печелившите се теглят на 24.07.2021 г.
        За четвърти период – печелившите се теглят на 02.08.2021 г.

    Големи награди – ваучер за почивка на стойност 800 лв. - общо 20 броя за периода на Промоцията (Играта). Тегленето на големите награди ще се извърши след края на Промоцията (Играта) на 02.08.2021 г., сред всички участници, регистрирали минимум 2 касови бележки, които не са били печеливши за седмична награда по време на периода на активността.

    Тегленето на печелившите участници на голямата награда ще се извърши след края на Промоцията чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени до 48 часа на www.svogeshokoladi.bg/promo, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.svogeshokoladi.bg/promo.

    Датата, на която ще бъдат изтеглени печелившите за голяма награда, е 02.08.2021 г.

    Участниците, спечелили ваучер за почивка на стойност 800 лв. ще получат специален ваучер, чрез който могат да използват наградата спрямо съответните условия:
    Ваучерът е валиден за периода – от 01.08.2021 г. до 01.08.2022 г.;
    Ваучерът не може да бъде осребрен за паричната му стойност;
    Ваучерът може да се използва само веднъж;
    За да използвате този ваучер, трябва да използвате вашия персонален код при покупка на сайта www.newwave.bg, както и при резервация на телефон 070019913 или на имейл адрес reservations@newwave.bg.
    Ваучерът е поименен и не може да се използва от трети лица;
    В случай че ваучерът не бъде използван до изтичане срока на валидност, неговата стойност не се възстановява и приносителят губи правото на използване.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423069 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите голямата награда да предоставят презиме и ЕГН като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

При първоначалната регистрация на потребител, Организаторът ще изисква валидиране на телефонния номер на участника и за да завърши успешно той своята регистрация, ще получи 6-цифрен код с SMS, като SMS-ът ще бъде изпратен на този телефонен номер, който потребителят е въвел при попълване на регистрационната форма. При проблем с получаването на кода, потребителят може да се обади на 0888423069 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната).

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда, независимо от вида й.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на куриера на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените шоколади Своге, бонбони Сезони и/или десерти Република. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ Е ИМЕНАТА НА ПРОДУКТИТЕ ДА ПРИСЪСТВАТ КАТО ЗАКУПЕН АРТИКУЛ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

    Допускат се и регистрации на фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребител е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Раздаване на наградите:

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставена печеливша касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Краен срок - 31 юли 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара