Спечелете iPhone SE, 3 ваучера по 150 лв и плажни кърпи Beachwear

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 септември 2021

Играта се провежда на територията на цялата страна. Покупките от всеки един търговски обект в страната, когато отговарят на условията на настоящите Правила, дават право на участие в Играта. Наградите могат да се получават само на територията на Република България. 

В Играта участват продукти с търговска марка “Desizo Monni“.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки: 

Стъпка 1 :
Да е закупил на церемониален костюм с търговска марка „Desizo Monni“ от търговски обект в страната;
Стъпка 2 :
Да изпрати, чрез формата в страницата своя най-любима снимка с костюма от своето събитие - сватба, бал, кръщене или друг повод, като впише своите две имена, повод на снимката и година (Пример: И.Иванов, Моята сватба 2021г). След изпращане на снимката, потребителя дава съгласие, снимката да бъде публикуване в предстояща секция „Доволни клиенти“, която ще бъде видима в сайта www.desizomonni.com 

При регистрация на интернет страницата на Играта участникът следва да попълни всички задължителни полета, а именно:
а) номер на мобилен телефонен;
б) две имена и събитие в което е участвал
в) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Промоционалната играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че е съгласен изпратените снимки да бъдат публикувани в секция “Доволни клиенти”

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни само към едно лице.

Наградите в Играта са:
МАЛКА НАГРАДА: Предметна награда, в размер на 95 лв. под формата на предметна награда – плажна кърпа от последната колекция на марката „Beachwear“. Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 5 плажни кърпи награди от по 95 лв. всяка.
ВТОРА НАГРАДА: Парична награда, в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева) под формата на подаръчен ваучер, който може да се използва в магазини Desizo Monni Milano. Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 3 подаръчни ваучера от по 150 лв.
ГОЛЯМА НАГРАДА: Предметна награна IPhone SE 

Уведомяваме Ви, че получаването на награда по т.6.1.1, по 6.1.2, по 6.1.3 подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда. 

Не се допуска замяната на спечелена предметна награда за паричната ѝ равностойност, нито други замени. 

Един участник има право да спечели една награда с едно коректно регистриране за периода на Играта.

Един участник има право да спечели само по една награда от вид за целия период на Играта.

На 01.09.2021 година, чрез публично софтуер, се теглят печелившите за всеки вид награди, измежду всички участници, успешно регистрирали се за участие в Играта до този момент и отговарящи на условията на Играта.

Когато печелившите участници са направили регистрацията си чрез сайта на Играта, същите ще бъдат известени чрез телефонно обаждане. В срок от 5 дни след обаждането, ще трябва да посочат: три имена, ЕГН, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 5 (пет) резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в посочения срок, както е описано в т.7.2.2, съответно в т.7.2.3; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в точки т.7.2.2, съответно в т.7.2.3 начин, с първия по ред резервен печеливш за съответното теглене, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т.7.2.2 или в т. 7.2.3 начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, точен адрес и телефон за връзка. 

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 45 дни след предоставяне на необходимата информация. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Не се допуска получаването на наградата от друго лице.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара