Спечелете билети за Spice Мusic Fest и още 28 000 награди от Бургаско

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 юли 2021

Участвайте като закупите минимум 2 броя от участващите опаковки, наричани по-долу „Участващи опаковки“:

- Бургаско стъклена бутилка 0.5 л;
- Бургаско кен 0.5 л.;

1. Ключодържател – 26 000 бр.
2 Шапка – 2 000 бр.
3 Билети Spice Мusic Fest – 10 бр.

Общо 28 010 бр. награди за периода на промоцията.

За да участвате в Промоцията, купете минимум 2 броя Участваща опаковка, получете веднага скреч карта на касата или информация в участващите обекти. Изтъркайте скреч картата и вижте дали печелите веднага Бургаско шапка или Бургаско ключодържател. Ако не печелите Бургаско шапка или Бургаско ключодържател, на скреч картата ще има изписан уникален код. Можете да съберете и да регистрирате 3 кода на www.burgasko.bg/promo, и да участвате в томбола за билет за Spice Music Fest 2021. Всеки 3 уникални кода дават по един допълнителен шанс за печалба.

При регистриране уникални кодове за участие в томбола за билет за Spice Music Fest 2021 на www.burgasko.bg/promo участникът въвежда валиден телефонен номер. Телефонният номер служи за уникален идентификатор, който позволява в рамите на промоцията да се запазва броя на вече регистрираните уникални кодове от всеки участник, както и за уведомяване на участника при спечелване на награда. В томболата за награди всеки участник участва с всички свои регистрирани до момента непечеливши кодове.

Тегленето на печелившите с награда билет за Spice Music Fest 2021 ще се извърши до 3 (три) дни след края на Промоцията чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, който ще определи 10 (десет) печеливши участника измежду всички успешно регистрирали минимум 3 (три) кода в периода на Промоцията.8.3. Един участник може да спечели само по една награда билет за Spice Music Fest 2021 за периода на Промоцията.

Всеки участник може да регистрира до максимум 15 уникални кода за денонощие и неограничен брой уникални кодове за периода на промоцията.

Единният идентификатор на всеки участник е въведеният при регистрацията за участие реален и действащ мобилен номер. Участникът трябва да въведе валиден, реален и действащ собствен мобилен номер. Един участник има право да участва само с един мобилен номер.

Всички спечелили участници ще бъдат публикувани на сайта на промоцията (www.burgasko.bg/promo) след тяхното теглене както и известени чрез SMS на мобилния номер, въведен при регистрация. Спечелилите участници ще трябва да позвънят на 0888422962 в 10-дневен срок от получаване на съобщението чрез SMS, за да подадат валидни данни за доставка на наградата (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). В случай че в рамките на посочения срок от 10-дни, спечелилият не се свърже с организатора и/или откаже да получи наградата си, същият губи правото си да получи наградата. В такъв случай Организаторът има право да реализира допълнително теглене за въпросната/ните награда/и измежду всички участници, отговарящи на условията в т. 8.1. и 9.1. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщенията по настоящата т.8.6, съответно не се е свързал с организатора по други причини.

Участниците трябва да запазят като доказателство скреч картите с печелившите кодове. На скреч картите трябва ясно да се виждат кодовете. За да получи наградата, спечелилият участник е длъжен да предостави печелившите скреч карти на куриера при доставка на наградата.

За да бъде получена спечелена награда, участникът трябва в упоменатия в т.8.6 срок след като е известен, че е спечелил, да се обади на телефона на Промоцията 0888422962, за да предостави данни за доставка (три имена, адрес и телефон), като за целта на точното счетоводно и данъчно отчитане на наградите със стойност над 100 лева е необходимо спечелилият участник да предостави и ЕГН. В рамките на 60 работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена безплатно с куриер на предоставения адрес. Ако участникът не може да бъде открит на посочения от него адрес, спечелената награда може да бъде взета лично в 30-дневен срок от склад/офис на организатора след предварителна уговорка по телефона на промоцията (0888422962) и за сметка на участника.

В случай че спечелилият участник не бъде открит на посочения от него адрес, съответно не получи наградата си от склад/офис на организатора съгласно реда и сроковете, уговорени по-горе, участникът губи правата си върху наградата.

Наградата се предоставя на участници, които имат право на участие в Промоцията и само срещу подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и предоставяне на печелившите кодове. Ако участникът не отговаря на условията за участие, посочени в т.4 по-горе, награда не му се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т. 4.1. тук по-горе с представянето на документ за самоличност.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара