Спечелете 2 почивки на остров Санторини и 10 ваучера по 100 евро за Wizz Air

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Почивка за двама на остров Санторини:
Владимир Василев Бояджиев
Николай Тодоров Колев

Ваучер за 100 евро за самолетни билети с Wizz Air до дестинация по избор:
Манол Димов Манолов
Румен Христов Митев
Невена Христева Каймакамова
Никола Маринов Стефанов
Младен Йоникиев Петрунов
Надежда Георгиева Йовкова
Силвия Тодорова Господинова
Даниела Минева Великова
Силвия Иванова Пухтова
Адриан Георгиев Атанасов
Костадин Николов Димитров
Божидара Иванова Стаева
Калинка Матеева Димитрова
Димитър Георгиев Митев
Валя Тодорова Кирякова
Ваня Димитрова Миткова
Добромир Йорданов Костадинов
Юрий Петков Тонев
Юлия Кирилова Сотирова
Петя Руменова Миланова

Калимера, Санторини

Печели награди с DSK-Wizz Air - почивка на острова или ваучери за самолетни билети
Как да участваш?

    Регистрирай се еднократно, като попълниш регистрационната форма:
    Плащай всяка покупка със своята кредитна карта Wizz Air от Банка ДСК в периода 12.07 – 08.08.2021 г.
    Всеки три плащания в рамките на две седмици ти дават право на едно участие в томболата за награди. Колкото повече използваш своята Wizz Air, толкова шансът ти да бъдеш изтеглен се увеличава.

На всеки две седмица раздаваме страхотни награди:

    1 бр. почивка за двама на остров Санторини, с включени самолетни билети, трансфери, 4 нощувки със закуска в петзвезден хотел
    10 ваучера за самолетни билети с авиокомпания Wizz Air до дестинация по избор, всеки на стойност 100 евро

В Кампанията има право да участва всяко физическо лице, кoeто изпълнява следните условия („Участник”):

● спазва сроковете и условията на настоящите Правила;

● навършилo е 18 години преди 12 юли 2021 г.;

● има кредитна карта DSK-Wizz Air от Банка ДСК, издадена преди 12.07.2021 година

● в периода на кампанията се е регистрирало за участие на специално създадената за целта форма на сайта на Банка ДСК на следния адрес: https://dskbank.bg/specheli-s-dsk-wizzair

● в някой от 2-та двуседмични периода на кампанията (от 12.07. – 25.07.2021 г.; 26.07 - 08.08.2021 г.) е извършило поне три транзакции на ПОС при търговец с кредитна карта DSK-Wizz Air на Банка ДСК. За валидни се считат плащания, направени чрез ПОС – терминал в търговски обекти в България, чужбина или през интернет. От участие в настоящата кампанията се изключват транзакции в Интернет сайтове за залагания и за захранване на микросметки, както и транзакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти.

Управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Кампанията.

Картодържатели с кредитни карти, издадени по сметки на юридически лица нямат право да участват в кампанията.

В периода на кампанията всеки участник трябва да се регистрира еднократно на адрес: www.dskbank.bg/specheli-s-dsk-wizzairчрез въвеждане на следните данни:

- Име, презиме и фамилия;
- Телефонен номер;
- ЕГН или клиентски номер в Банка ДСК.

С регистрацията за участие в Кампанията, съответното лице придобива качеството на участник в Кампанията („Участник“).

Кампанията се организира в 2 (два) двуседмични периода:

● 12.07 – 25.07.2021 г.
● 26.07 – 08.08.2021 г.

Всеки три трансакции на ПОС при търговец с кредитна карта DSK-Wizz Air на физическо лице на Банка ДСК, извършена в рамките на един двуседмичен период на кампанията, дава шанс на Участника да спечели награда.

Всеки три извършени трансакции дават право на едно участие в тегленето за двуседмичния период, в който са извършени трансакциите, т.е. три трансакции дават право на едно участие, шест трансакции дават право на две участия и т.н.

Трансакции, направени през даден двуседмичен период, участват в тегленията на награди само за съответния двуседмичен период и не участват в тегленията за награди за следващия двуседмичен период.

Всеки Участник може да участва в двуседмичните тегления неограничен брой пъти, стига да извърши съответният брой трансакции със своята кредитна карта DSK-Wizz Air.

Всеки Участник може да спечели награда само веднъж в рамките на кампанията.

Няма изискване за минимален паричен размер на трансакция.

В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от Участник (като например регистрирането на едно и също име и един и същи телефонен номер; изписването на имената на участника с букви на кирилица и латиница; множество регистрации на едно и също име в рамките на дадена седмица с различни телефони и др.), Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Кампанията и/или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите официални правила на Кампанията, както и че има навършени 18 години, които потвърждения стават чрез поставяне на отметка в съответните квадратчета. В случай че описаните отметки не бъдат поставени, то регистрацията не може да бъде завършена, съответно лицето не може да бъде регистрирано като Участник в Кампанията.

Всеки две седмици през периода на Кампанията, общо 4 (четири седмици), се теглят по 11 (единадесет) награди, общо 22 (двадесет и две) награди, разпределени по следния начин:

Голяма двуседмична награда:

1 (един) бр. ваучер от ДСК Турс за почивка за двама на остров Санторини, Гърция с включени самолетни билети София-Санторини-София с авиокомпания Wizz Air, 10 кг. чекиран багаж, трансфер летище-хотел-летище и 4 нощувки с включени закуски в хотел Tzekos Villas 4* или подобен, на стойност до 2000 евро, общо 2 (два) броя за целия период на кампанията

Малка двуседмична награда:

10 (десет) бр. ваучера за самолетни билети с авиокомпания Wizz Air на стойност 100 евро, общо 20 (двадесет) броя за целия период на кампанията

Наградите не могат да бъдат заменяни срещу паричен еквивалент.

Печелившите ще бъдат определяни на случаен принцип чрез специализиран софтуер. В сряда, считано от втората седмица след началото на Кампанията (т.е. от 28 юли 2020 г.) включително, ще се теглят наградите за предходните две седмици. При всяко теглене ще се определя съответният брой печеливши и три резерви за всяка награда.

Датите за тегленията на награди са, както следва:

● 28.07.2021 г. – за транзакциите, извършени в периода 12.07 – 25.07.2021 г.,
● 11.08.2021 г. – за транзакциите, извършени в периода 26.07 – 08.08.2021 г.

Участникът, който спечели награда, ще бъде информиран за това на телефонния номер, който е предоставил за регистрация в кампанията.

Организаторът има правото в рамките на 5 работни дни от изтеглянето на печелившия участник да извърши до 5 опита за връзка с него.

Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник в рамките на 5 опита за връзка, наградата ще бъде връчена на резервен победител по същата процедура.

Печеливш участник в София получава наградата си в ЦУ на Банка ДСК на ул. Георги Бенковски № 5 в срок до 15 дни след уведомяването му.

Печеливш участник в страната получава наградата си в избран от него офис на Банка ДСК. Ако победителят не посочи офис на Банка ДСК за получаване на наградата си в рамките на 5 дни, считано от датата на обаждането от Организатора, наградата му ще бъде анулирана и тя ще бъде получена от резервен победител по същата процедура. Всички награди ще бъдат изпратени към избраните офиси на Банка ДСК за получаване от печелившите участници в срок до 5 дни след уточняване на офиса. Печелившият участник трябва да посети избрания от него офис на Банка ДСК и да получи наградата си в срок до 20 дни след уточняване на офиса.

Организаторът не носи отговорност в случаи, в които печелившият участник предостави неверни или чужди данни или не може да се идентифицира с нужния документ за самоличност, за да получи наградата си.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), наградата попада над необлагаемия законен праг от 100.00 лв. Наградите подлежат на облагане с окончателен данък по реда чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ, който ще бъде деклариран и внесен от Банка ДСК АД и за нейна сметка.

Информация за Кампанията може да бъде получена на имейл call_center@dskbank.bg или чрез обаждане на телефон 0700 10 375/*2375 (Цена на обаждането според индивидуалния Ви тарифен план).  

Краен срок - 8 август 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара