Спечелете смарт часовници Samsung и ваучери по 100 лв. от Fashion Days

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 септември 2021

Кампанията се провежда във всички търговски обекти и онлайн магазини, осъществяващи търговска дейност на територията на България (наричани по-долу за краткост „Търговски обекти”), които предлагат продукти с марка Discreet, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България“ ЕООД или „Орбико България“ ЕООД.

След приключването на Кампанията, участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност и няма по-нататъшни задължения спрямо клиенти, които са с убеждението, че Кампанията все още продължава. Организаторът потвърждава, че Кампанията започва на 05.07.2021 г. и приключва на 30.09.2021 г., независимо дали преди и/ или след посочения период рекламни материали за Кампанията могат да бъдат открити в Търговските обекти до окончателното им отстраняване.

В Кампанията участват всички продукти с марка Discreet, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД или „Орбико България“ ЕООД, независимо от вида и стойността им.

В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на участие в Кампанията, пребивава на територията на Република България и отговаря на условията, посочени в член 6 (наричано по-долу за краткост „участник”).

Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Кампанията, но като използва различни номера на касови бележки или фактури (от различни покупки на Discreet) и по този начин може да увеличи шансовете си за спечелване на награда. Всяка отделна касова бележка/фактура може да участва само веднъж.

За да участва в Кампанията е необходимо участникът:
(а) да закупи един или повече продукти с марка Discreet на минимална обща стойност 4 лв. (четири лева) в периода на осъществяване на Кампанията;
(б) да регистрира покупката си с изпращане на SMS на номер 108003 с текст “XXXXXXXXXX ХХ.ХХ.ХХХХ ХХ:ХХ“, където “XXXXXXXXXX” обозначава номера на касовата бележка /фискалния бон или фактурата от покупката, “ХХ.ХХ.ХХХХ” обозначава датата на покупка, и “ХХ:ХХ“ обозначава часът на покупка (примерно:123456789 01.06.2021 12:00). SMS съобщението до 108003 е безплатно за участника.

Участниците трябва да пазят касовата бележка/фактурата без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, когато касовата бележка/фактурата бъде поискана от него, той трябва да предостави снимка и оригинал на касовата бележка/фактурата, чийто номер е изпратил по време на SMS регистрацията. На касовата бележка/фактурата трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез SMS, дата и час на покупката, които трябва да се в периода на Кампанията, както и името на закупените продукти с марка Discreet.

Ако изпращането на съобщението е успешно, участникът ще получи SMS за потвърждение за своето участие. В случай че изпращането на съобщението е неуспешно, участникът ще получи обратно SMS съобщение, че номерът на касовата бележка/фактурата вече е бил използван или че е изпратен в неправилен формат, последван от номер на центъра за контакти на Организатора 0898 622 041, където участниците ще могат да получат информация за Кампанията всеки работен ден от 09:00 до 18:00 ч. освен в празнични и неработни дни. Точният номер на касовата бележка/фактурата, който е изпратен успешно чрез SMS участва, освен ако преди това не е бил използван в Кампанията.

В случай на спечелване на награда участникът трябва да предостави лични данни на Организатора с цел получаване на награда.

Един участник с регистрация на една касова бележка/фактура може да получи само една награда (една седмична или една месечна награда).

Участник, който не спазва настоящиятите Официални правила или не отговаря на условията на Кампанията, ще бъде дисквалифициран без допълнително уведомяване, като губи правото на спечелената награда, в случай че е имал право на такава. Всякакви действия, с които се цели вероятността за спечелване на награда от Кампанията да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/или противоречащи на тези, предвидени в настоящите Официални правила, са забранени. При установяване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Възложителят и Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния участник/ съответните участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

Ако в резултат от участието в Кампанията бъдат засегнати права и законови интереси на трети лица, Възложителя, Организатора или Търговските обекти кадето се провежда Кампанията, или разпоредбите на закона, този участник носи цялата отговорност за всички причинени им преки и непосредствени вреди и пропуснати ползи.

Наградите, които ще бъдат раздадени, са общо:

(a) месечни награди: общо 6 (шест) броя смарт часовника SAMSUNG GALAXY WATCH ACTIVE 2 R830Z 40 MM, 1.2 " PINK, всеки от които на стойност 375лв. с ДДС.

(б) седмични награди: общо 39 (тридесет и девет) ваучери от Fashion Days на стойност 100 лв. с ДДС с валидност от 1 година.

Наградите се доставят само на територията на Република България.

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество към описаното по-горе.

Не се допуска замяна на предметните награди с тяхната парична равностойност или друг предмет.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

Наградите ще бъдат предоставени само ако участникът и участието му/ѝ отговарят на условията на настоящите Официални правила.

Тегленето на печелившите се организира от Организатора и ще бъде под контрол на SMS доставчика: ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД, ЕИК 131384920, с адрес на управление: гр. София 1463, Площад България №1, етаж 7, Административна сграда НДК.

Наградите посочени в чл. 6 ал. 1(а) ще бъдат изтеглени на случаен принцип на месечна база, чрез специализиран софтуер в присъствието на тричленна комисия в седалището на SMS доставчика, посочен в член 7 ал. 1., както следва:
- 6.8.2021 - 3 ваучери Fashion Days, 2 смарт часовника
- 3.9.2021 - 3 ваучери Fashion Days, 2 смарт часовника
- 1.10.2021 - 3 ваучери Fashion Days, 2 смарт часовника

Наградите посочени в чл. 6 ал. 1(б) ще бъдат изтеглени на случаен принцип на седмична база, чрез специализиран софтуер в присъствието на тричленна комисия в седалище на SMS доставчика посочен в член 7 ал. 1., както следва:
- 9.7.2021 - 3 ваучери Fashion Days
- 16.7.2021 - 3 ваучери Fashion Days
- 23.7.2021 - 3 ваучери Fashion Days
- 30.7.2021 - 3 ваучери Fashion Days
- 6.8.2021 - 3 ваучери Fashion Days
- 13.8.2021 - 3 ваучери Fashion Days
- 20.8.2021 - 3 ваучери Fashion Days
- 27.8.2021 - 3 ваучери Fashion Days
- 3.9.2021 - 3 ваучери Fashion Days
- 10.9.2021 - 3 ваучери Fashion Days
- 17.9.2021 - 3 ваучери Fashion Days
- 24.9.2021 - 3 ваучери Fashion Days
- 1.10.2021 - 3 ваучери Fashion Days

След края на кампанията, на последното теглене, ще бъдат изтеглени и 40 резервни участника за седмични награди и 10 резервни участника за месечни награди, в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници за доставка на наградите или някой от спечелилите откаже да получи наградата си.

Участие в тегленето на наградите ще имат всички лица, отговарящи на посочените по-горе условия.

Всички печеливши ще получат уведомителен (поздравителен) SMS за спечелване на награда на номера, от който са се регистрирали в Кампанията, като ще бъдат информирани за потенциалната награда и че контактният център ще се свърже с тях по телефона за всички подробности относно проверката и получаването на наградата. От момента на тегленето те стават потенциални печеливши на наградата и ще трябва да подадат необходимите данни и касовата бележка/фактурата в рамките на една седмица след получаване на SMS съобщението, за да могат да бъдат верифицирани като официални победители.

Всеки участник е дължен да проверява редовно телефонните обаждания / SMS съобщения на мобилния си телефон, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на Кампанията. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни в рамките на една седмица от момента на изпращане на съобщението, по някаква причина, за която Организаторът не е и няма да носи отговорност, той/ тя губи правото на награда и същата се прехвърля към първата изтеглена резерва. Организаторът няма да носи допълнителна отговорност към участника.

Печелившият ще трябва да представи документ за самоличност, както и снимка от касовата бележка/фактурата, изпратена за участие в Кампанията, в която се посочва закупуването на продукти с марка Discreet. Приемането на наградата може да бъде осъществено от друго лице, но само след предоставяне на изрично пълномощно за това, заверено от нотариус. При предаване на наградата печелившият е длъжен да подпише разписка за получаване на наградата и да представи оригиналната касова бележка/фактура.

Доставката на наградите се организира от Организатора. Наградите ще бъдат доставени в рамките на 30 дни след тегленето, по директна поща, до адрес, посочен от участника и за сметка на Възложителя.

ЛИНК за участие

2 Коментари

  1. Линка който сте споделили,е за играта на Ядки Гривас. :)

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Мерси, редактирахме го, той и без това не е много полезен тъй като се участва със sms :)

      Изтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара