Спечелете грилове Tefal GC241D38 и дъски за рязане от Hellmann’s

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 юни 2021

В Промоцията участват всички налични видове продукти с марка Hellmann’s.

Наградите в Промоцията са 2 (два) вида, както следва:
- Награда вид 1: Грил Tefal GC241D38 със стойност 99.58 лв. без ДДС. Ще бъдат
предоставени 10 броя награди вид 1.
- Награда вид 2: Дъска за рязане със стойност 31 лв. без ДДС. Ще бъдат
предоставени 100 броя награди вид 2.

Всички награди са закупени от името и за сметка на Възложителя. Стойността на всяка
награда не трябва да надвишава 100 пъти стойността на покупката.

Снимките на наградите в Промоцията, изобразени на всички рекламни материали, са с
илюстративна цел.

Механизъм на Промоцията чрез SMS регистрация на код
За да се регистрира за участие в Промоцията, всеки участник трябва да изпълни следните
условия:
- Да закупи 2 продукта с марка Hellmann’s
- Да регистрира кода от касовата бележка за покупката на продукта, чрез безплатен
SMS на номер 108006 и да я запази.

С един SMS може да бъде регистриран кодът само от една кaсова бележка. Респективно
кодът от една касова бележка може да бъде регистриран от участник само веднъж.
В зависимост от броя на регистрираните кодове от касови бележки, един участник в
Промоцията може да участва за различни по вид награди, упоменати в раздел 6 от
Официалните Правила.

Един участник може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, доколкото всяка от
покупките, удостоверени с касова бележка, отговаря на условията на Промоцията.
Един участник може да спечели само една награда от вид за целия период.

За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да регистрира кода
от касовата бележка с безплатен SMS на номер 108006.
А) Всеки участник, който е регистрирал касова бележка/и, съобразно условията на
Промоцията, участва в тегленето на наградите.
Б) След регистриране на касовия бон, участникът ще получи обратен SMS, на посочения
от него телефонен номер с информация дали печели награда и кой от двата вида
награди.
В) Един и същ код от касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.
Г) Всеки участник трябва да пази касовата бележка с регистрирания код, за да докаже
участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.
Д) Един участник може да участва повече от веднъж като регистрира номерата на
различни касови бележки, които отговарят на условията на Промоцията.
Ж) Регистрация чрез sms ще се счита за невалидна и участникът няма да бъде
регистриран като такъв в разпределението за наградите в следните случаи:
- Ако sms регистрацията съдържа повече от един уникален номер на касова
бележка;
- Ако sms регистрацията не съдържа код на касовата бележка;
- Ако sms регистрацията съдържа код на касова бележка, който вече е бил
регистриран;
- Ако регистрацията с sms е изпратена след изтичане срока на Промоцията или
преди нейното начало. В случаите, когато има забавяне от страна на мобилния
оператор, Организаторът не носи отговорност за забавянето.
- Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на стартиране на
Промоцията.

Във връзка с Промоцията, Организаторът сключва „Рамков договор за техническо
изпълнение и поддръжка на промоционални кампании“ с “ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД,
ЕИК 131384920

Тегленето на всички награди става чрез софтуер, на моментен принцип, от страна на
„ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД. Участникът разбира веднага на момента след изпращане
на sms-а с кода от касовата бележка на номер 108006 дали печели награда, какъв вид или
не печели, чрез обратен sms.

В края на Промоционалния период за всяка награда ще бъдат изтеглени 40 резервни
участници, в случай на дисквалифицирани участници, които не отговарят на условията на
Промоцията.

В срок до 5 (пет) работни дни след всяко теглене, с печелившите участници ще бъде
осъществена връзка по телефона от страна на Организатора за валидиране на участието
им и за доуточняване на детайлите по доставката на наградата. По телефона няма да
бъдат събирани лични данни.

За да бъде валидиран като печеливш участник, победителят трябва да изпрати по имейл
на адрес promo@bplusred.com в срок до 5 (пет) работни дни след телефонния разговор
следната информация:
- писмено съгласие, че приема настоящите условия и предоставя свои лични данни, като
изрично се съгласява личните му/и данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани
по електронен път oт Възложителя, Организатора и “Тера Комюникейшънс” АД, в случай,
че това е необходимо за предоставянето и ползването на услугите по Промоцията.
- снимка или сканирано копие на печелившия касов бон, с който се е регистрирал за
участие в Промоцията, в който да се вижда ясно сумата и името на закупения продукт.
- три имена, телефон, дата на раждане, информация за постоянен адрес, както и за
валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република
България.

В случай, че до 5 (пет) работни дни след осъществения телефонен разговор печелившият
участник не изпрати исканата информация или в случай, че тя е непълна, участникът се
дисквалифицира и няма да получи спечелената награда.
Софтуерът на Промоцията е програмиран така, че след като един участник е валидиран
като печеливш за един вид награда, телефонният му номер няма как повторно да участва
или да спечели още награди от същия вид.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора за негова сметка до победителите чрез
куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на
Република България.

Доставките ще бъдат осъществени в рамките на 45 (четиридесет и пет) работни дни,
считано от датата, на която победителят е изпратил пълен адрес за доставка и след като
са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат
осъществявани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа. Спечелилият участник удостоверява
получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят
отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес в
рамките на 5 (пет) календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при
подаден непълен или грешен адрес; ако адресът е извън територията на Република
България; или в случаите, когато печелившият не може да бъде открит на адреса и на
телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или разменяни за паричната им равностойност,
нито да променят характеристиките и параметрите им. Снимките на наградите,
изобразени върху рекламните материали, са илюстративни.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара