Спечелете 200 броя подаръчни комплекта Coccolino

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://sites-bg.fashiondays.com/coccolino-winners/

За да участват в Кампанията, участниците трябва по време на Кампанията в периода да са регистрирали поръчка на Платформата „Fashion Days” на стойност на включените в поръчката артикули, предлагани на Платформата Fashion Days, най-малко 20 лв. с ДДС (преди прилагане на такса за доставка, такса за обработване на плащане при доставка или други такси съгласно ОУ на Платформата „Fashion Days”), и да са осъществили успешно плащане на същата към датата на осъществяване на тегленето на наградите в Кампанията. В кампанията участват поръчки, включващи които и да е от предлаганите на Платформата “Fashion Days” артикули в посочения период, независимо дали тези артикули участват в друга текуща кампания на Платформата “Fashion Days” или не.

Един участник може да участва в Кампанията с повече от една поръчка, която отговаря на условията на настощия Правилник.

Участието в Кампанията е обвързано със задължение за покупка на стока или услуга от платформата на ФД съгласно условията на настоящия Правилник.

Всеки участник, взел валидно участие съгласно настоящите правила, участва в тегленето за разпределяне на наградата съгласно Раздел 6 по-долу.

Един участник може да спечели повече от една награди в Кампанията.

Наградите в Кампанията, предлагани от Организатора, са описани в уводната част на настоящия Правилник и представляват 200 броя подаръчни комплекта Coccolino (всеки комплект включва омекотител Coccolino Intense, течен перилен препарат Coccolino CARE, плюшено мече Coccolino).

Печелившите участници ще бъдат уведомени от ФД за спечелената награда на 09.07.2021 г. чрез обявяване публично на адрес: https://sites-bg.fashiondays.com/coccolino на номерата на спечелилите поръчки. В рамките на 1 работен ден след обявяването на спечелилите, ФД от името на Организатора ще се свърже с тях чрез съобщение по имейл адреса, свързан с акаунта на участниците на Платформата fashiondays.bg. Чрез така посочения имейл на всеки спечелил участник ще бъде помолен да предсотави съгласието си за това въпросният електронен адрес, телефонният номер и имената, с които се е регистрирал в Платформата Fashion Days да бъдат предоставени на Организатора. В случай, че такова съгласие не бъде получено в рамките на 7 работни дни, печелившият ще загуби правото да получи Награда, а ФД ще изтегли друг печеливш и ще му прати същото съобщение. След получаване на съгласие от страна на съответния печелевиш ФД ще предостави имената, телефоните и електронните адреси на печелившите на Организатора, който ще се свърже с печелившите по и-мейл и /или телефон с тях, за да може те да му предоставят адрес, на който да им бъде изпратена спечелената награда. В случай че до една седмица (7 календарни дни) от деня, в който Организаторът се свърже със спечелилия участник, последният не предостави адрес за доставка на спечелената награда, участникът губи правото си да я получи.

В случай, че стойността на спечелените непарични награди надхвърля приложимите съгласно закона стойности, за които се изисква начисляване на данък, в имейла, с който ФД се свърза със спечелилите участници, ФД ще изиска от спечелилите участници три имена / търговско наименование, ЕГН /ЕИК, които ще предостави със съгласието на печелившия на Организатор. Предоставянето на тези данни от всеки спечелил участник, ще бъде единствено и само за целите на предоставяне на наградите на спечелилия Участник, и, в случай, че това се налага, за целите на счетоводното и данъчно отчитане при спечелване на непарични награди съгласно приложимото законодателство. В случай, че за Организатора съществуват или бъдат наложени и други законови задължения за отчитане на предоставените съгласно Кампанията награди, Оргнизаторът си запазва правото да изиска от спечелилия Участник и други данни, в изискуемия от закона вид и обем. Отказът от предоставяне на тези данни ще доведе до невъзможност за спечелилия участник да получи наградата си, като тя ще бъде предоставена на друг участник.

Организаторът ще изпрати Наградите по куриер в рамките на 20 работни дни след получаване на адрес, предоставен от съответния печеливш, на който те да бъдат доставени.

В случай, че печелившият участник доброволно върне наградата, стойността й няма как да бъде заменяна и нейната стойност няма да бъде възстановявана/изплащана/предоставяна на печелившия.

Печелившият няма право да иска наградата или част от нея да му бъде изплатена в брой и/или разменяна и/или заменяна с паричната й равностойност.

Получаването на наградата няма да е свързано с допълнителни разходи за доставка и транспорт за печелившия.

Организаторът възлага на ФД да извърши тегленето на печелившите, което ще бъде проведено на 08.07.2021 г. чрез платформата https://www.miniwebtool.com/random-picker/.

Тегленето ще се извърши на база на номерата на реализирани поръчки, отговарящи на условията на настоящия Правилник, в периода на Кампанията, с които участниците участват в настоящата игра. Номерът на поръчката представлява уникален идентификационен код, който системата на Fashion Days дава автоматично на всички осъществени чрез нея поръчки, и който е на разположение на потребителя, осъществил такава поръчка, в клиентския профил на потребителя, секция „Моите поръчки“, както и в потвърдителните съобщения по имейл за успешно осъществена поръчка. ФД няма да предоставя данни за участниците на горепосочената платформа, а само номерата на поръчките на участниците. В случай, че по време на тегленето, като печеливша бъде изтеглена поръчка, която не отговаря на изискванията на чл. 3 и 4 от настоящия Правилник, същата ще бъде дисквалифицирана като печеливша и на нейно място ще бъде изтеглен нов печеливш номер на поръчка, който ще бъде обявен като печеливш.

Краен срок - 7 юли 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара