Спечелете 11 броя Gazooka 3.0T газова BBQ скара

Играта е приключила!

Печеливши:

2503440559
1309486997
1106652670
1508500916
1022631106
2502344419
1308961031
1309490120
2203411117
1208507953
2502344578

Ела в МЕТРО от 10.06 до 23.06.2021 г., купи един стек продукти на Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite, в разфасовка 1L, 1.5L или 2L, и влез в томбола с твоята МЕТРО карта за 1 от 11 газови BBQ скари Gazooka 3.0T!

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО”, с изключение на покупките, направени при условия на Доставка („Участващи обекти“).

В периода на провеждане на Промоцията, право на участие в промоцията има всяко лице, коeто направи покупка, от който и да е Участващ обект, на една МЕТРО единица (стек) от продукт с марка Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite, в опаковки от 1L, 1.5L или 2L., и регистрира фактурата си на metro.bg/Coca-Cola за участие в теглене за награда, подробна описана в Раздел V от настоящите правила. Всеки клиент може да се регистрира на https://www.metro.bg/Coca-Cola, като въведе своите име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, клиентски номер и номер на фактурата, удостоверяващ покупката на продукт/и с марка Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite, в опаковки от 1L, 1.5L или 2L. За избягване на всякакви съмнения за участие в Промоцията се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Промоцията, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Промоцията.Участникът отговаря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, като всяка покупка следва да е поне една МЕТРО единица от продукт с марка Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite, в опаковки от 1L, 1.5L или 2L.като това се счита за едно участие. Една фактура може да бъде регистрирана само един път и само от един участник. Повторни регистрации на фактура няма да бъдат зачетени за валидно участие.

Всяко лице, което правомерно участва в Промоцията, участва в теглене за следните награди:

Всяка от долуописаните награди е със стойност над 100 лв. и печелившият се определя от тричленна комисия от Организатор -„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, като печелившите Участници („Печеливши“) ще бъдат изтеглени на случаен принцип

• Общ брой награди - 11 броя Gazooka 3.0T газова BBQ скара;

Наградите са 11 броя общо за всички магазини на МЕТРО за целия период на промоцията.

Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Метро за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъде изтеглени 11 Печеливши, както и 11 резервни Участници.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

Наградите се осигуряват от „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“АД, ЕИК 131032463, както и същият организатор осигурява доставката на наградите.

В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на агенция Биспоук България ЕООД, с ЕИК204713095, която ще администрира и организира изпращането на наградите чрез куриерска фирма Еконт. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

Печелившите ще бъде информирани за спечелването на Наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им на сайта metro.bg/CocaCola в срок до 7 дни след края на Промоцията. В случай, че Печелившите откажат получаването на Наградата или не бъде открити на предоставените данни за контакт в период от 3 (три) седмици от деня на теглене на Наградата, Наградата ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им. 

Краен срок - 23 юни 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара