Спечелете ваучери за 1000 лв., 100 лв, 50 лв. и 30 лв. от CERESIT


Играта е приключила!

Печеливши:

1. Потребител ID: 32
Име: С. Т.
Телефонен номер: 089363****

2. Потребител ID: 124
Име: Г. Е.
Телефонен номер: 089971****

3. Потребител ID: 167
Име: К. П.
Телефонен номер: 088616****

Как да участвам?

    Купи продукти с марка CERESIT и запази касовите бележки. В промоцията участват всички продукти Ceresit, с изключение на: Ceresit STOP Влага, Ceresit RE-New, Ceresit STOP Мухъл, EPS, дюбели и профили за топлоизолационни системи, пистолети за PU пяна.
    Регистрирай касовите бележки, като въведеш номер, дата и час, заедно със сумата на покупката на продукт/и с марка CEREIST на www.ceresit-promo.bg
    При регистриране на касови бележки за обща сума 30 лв. можеш да завъртиш колелото и да спечелиш веднага ваучер за онлайн пазаруване на стойност 30, 50 или 100 лв.
    В края на кампанията от всички участници ще бъдат изтеглени 3-ма, които ще спечелят ваучер за онлайн пазаруване на стойност 1000 лв.

Всеки участник се задължава да пази касовите бележки до края на кампанията и да ги предостави в оригинал или копие за валидация в случай, че спечели награда.

Участниците могат да се включат в кампанията и с регистриране на фактури в оригинал или копие. Всички точки в Официалните правила на кампанията, в които се споменава касова бележка, важат и за участие с фактури.

Участието в играта е обвързано с покупка.

Кампанията „Късметът ти се усмихва” се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти, в които можете да намерите продукти Ceresit и които издават касова бележка с описание на закупените артикули или касови бележки, съпътствани със стокова разписка за съответните продукти, издадена от компютър. Търговски обекти, издаващи фактури за закупени продукти с описанието на закупените артикули.

Моментните награди, които могат да бъдат спечелине със завъртане на колелото на късмета, са 250 ваучера за онлайн пазаруване на стойност 30, 50 и 100 лв.:

Ваучер 30 лв. – 100 бр.

Ваучер 50 лв. – 120 бр.

Ваучер 100 лв. – 30 бр.

В края на кампанията ще бъдат изтеглени 3-ма печеливши, които ще спечелят ваучер за онлайн пазаруване на стойност 1000 лв.

Участието в кампанията се осъществява след покупка/и на продукти с марка Ceresit на обща стойност минимум 30 лв. с ДДС и попълване на информация на интернет страницата www.ceresit-promo.bg.

Потребителят може да регистрира касови бележки на различна стойност до достигане на минималната сума от 30 лв. с ДДС. Информация от касовите бележки от покупка на продукт с марка Ceresit (номер, дата и час) на продуктите с информация за стойността на покупката трябва да бъдат предоставени при участие.

Клиентът има право да получи само една моментна награда в рамките на един календарен ден (ваучер за онлайн пазаруване на стойност 30, 50 или 100 лв) независимо от натрупаната стойност на покупките.

Клиентът има право да получи само една голяма награда (ваучер за онлайн пазаруване на стойност 1000 лв.), независимо от стойността на покупката/покупките от регистрираните касови бележки в www.ceresit-promo.bg.. Клиентът има право да получи само една награда за участие в томболата – без значение с колко e-mail адреса/телефонни номера регистрира касови бележки.

Тегленето на наградите ще се състои на 30 юли 2021 г., в присъствието на представители на Организаторите чрез онлайн платформа MS teams.

Тегленето ще бъде извършено чрез платформа за теглене на случаен принцип Random name winner.

Ще бъдат изтеглени 3 печеливши участници за наградите 3 бр. ваучери за онлайн пазаруване. Ще бъдат изтеглени и 2 бр. резервни печеливши.

Печелившите от играта ще бъдат уведомени на посочените от тях телефон и e-mail на страницата www.ceresit-promo.bg..Организаторите ще се свържат в рамките на 3 работни дни с печелившите участници.

За да разберете дали печелите, можете да свържете с организаторите на: e -mail: info@ceresit-promo.bg

След получаване на информация на печеливш участник той е длъжен да предостави копие/снимка на касови бележки за продукти Ceresit на стойност над 30 лв. с ДДС, закупени в периода на кампанията, най-късно до 27 юли 2021 г. При липса на касови бележки или неполучени документи, печелившият участник се дисквалифицира. Наградите от дисквалифицираните участници се разпределят между резервни печеливши по реда на тяхното изтегляне.

Организаторите ще направят верификация на предоставените документи до 30 юли 2021 г. При дисквалифициране на печеливш участник, Организаторите се свързват с резервните печеливши по реда на тяхното изтегляне.

Резервните печеливши трябва да предоставят копие/снимка на касови бележки към организатори най-късно до 10 август 2021 г. Организаторите ще направят верификация на предоставените документи до 13 август 2021 г. При дисквалифициране на резервен печеливш на този етап, наградите няма да бъдат разпределяни към резервен печеливш.

Наградите се получават по куриер най-късно до 31 август 2021 г.

При получаване на награда по куриер спечелилият се задължава да попълни Приемо-предавателен протокол за получаване на наградата и Декларация за получаване на награда (виж част 11).

При отказ да попълни Приемо-предавателен протокол за получаване на наградата и Декларация за получаване на награда (виж част 11), печелившият участник ще бъде дисквалифициран и няма да получи награда.

При невъзможност за свързване с обявените печеливши по телефона и e-mail, наградите се разпределят между резервни печеливши. Всеки може да провери дали е сред печелившите на website https:// ceresit-promo.bg или на – бъдат уточнени допълнително и да предяви претенция за своята награда най-късно до 27 юли 2021 г., като се ангажира да предостави и копие/снимка на касови бележки към организаторите в този период. 

Краен срок - 15 юли 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара