Спечелете смарт часовник Huawei GT2E


Играта е приключила!

Печеливши:

Петър Любомиров
тел: XXXXXXX333

Любомир Димитров
тел: XXXXXXX411

Калоян Братоев
тел: XXXXXXX111

Промоцията се организира и провежда от Хенкел България ЕООД на територията на Република България в търговските обекти, съгласили се с условията на промоцията.

Наградата е смарт часовник Huawei GT2E.

За участие в промоцията е необходима покупка на продукт на Fa, Schauma или Taft на минимална стойност 2 лева с ДДС от физическите и онлайн аптеки Ремедиум. В промоцията не участват твърди сапуни Fa.

Участието в промоцията се осъществява след покупка на продукти според т.7.1. и регистрация с две имена, имейл, тел. номер, УНП (уникален номер), снимка и дата на касова бележка в сайта www.fa-promo.bg.

Клиентът има право с една касова бележка да се регистрира за участие само веднъж и за една награда, независимо от стойността на покупката.

Наградите се получават до 14 дни след уведомяване на печелившия по имейл/ телефон.

От участие в Промоцията се изключват: • участвали в Промоцията с фискален бон от закупени продукти Fa, Schauma или Taft на стойност по-малка от 2 лв. с ДДС.; • участвали в Промоцията с фискални бонове за закупени продукти Fa, Schauma или Taft преди началото и след края на Промо играта;

Тегленето на наградите ще се състои на 04 юни 2021г, в офиса на Хенкел България ЕООД в София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, ет 4, в качеството му на организатор. Печелившите от играта ще бъдат обявени на сайта www.fa-promo.bg до 08 юни 2021г. и уведомени на посочения от тях телефон/ имейл в регистрацията си в сайта в срок до 11 юни 2021г.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е описан в точка 6.

Наградите ще бъдат изпращани и предаване на печелившия чрез куриер. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди при подадена от участник неточна информация за участие в играта. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице. 8.4. Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешни, неточни или непълни данни за контакт се разпределят между резервни печеливши. 8.5. В случай на невъзможност за получаване на наградата по описаните в т. 8.4. причини в рамките на 7-дневен срок от датата на теглене, тя се преотстъпва на резервен печеливш.

Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент.

Краен срок - 31 май 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара