Спечелете сетове за сервиране, престилки и бутилки Ouzo 12


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.ouzo12.bg/pechelivshi

Наградите, определени за тази игра, са: 

50 (петдесет) броя Ouzo 12 сета за сервиране, 150 (сто и петдесет) броя Ouzo 12 престилки, 150 (сто и петдесет) бутилки Ouzo 12 0,2L, 200 (двеста) броя Ouzo 12 сета за олио и оцет.

Участието в играта е обвързано с покупка. Всеки участник е необходимо да закупи бутилка Ouzo 12 700ml, 700ml + чаша, 1L или 1L + 0,2L, за да участва в седмична томбола с награди. Всеки участник е необходимо да регистрира своя уникален касов бон (касова бележка) на следния уебсайт: www.ouzo12.bg.

*Правилният регистрационен номер на касовия бон се намира в долния десен ъгъл. След всяка регистрация, всеки участник ще получи автоматичен e-mail. Повече информация участниците могат да получат на тел. 02 956 60 90 или на e-mail: office@maxxium.bg от 10:00ч до 17:00ч. всеки работен ден. 

Участниците са длъжни да пазят своята касова бележка/фактура, за да получат своята награда, ако спечелят. В противен случай Организаторът има право да откаже да предостави наградата.

Победителите ще се теглят на лотариен принцип всяка сряда до приключване на промоцията и ще бъдат обявявани в уебсайта на www.ouzo12.bg и на фейсбук страницата на Ouzo 12
( https://www.facebook.com/Ouzo12Bulgaria ) . Печелившите ще получат e-mail, с посочени спечелена награда и срок на доставка (до 20 календарни дни). Една регистрация (една касова бележка) може да спечели само една награда.

Играта е валидна за всички физически лица, навършили 18 годишна възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република България. Всеки участник може да се регистрира, с повече от една касова бележка, при условие, че всяка доказва покупка на бутилка Ouzo12 700ml, 700ml + чаша, 1ml или 1L + 0,2L. Една касова бележка дава право само на една регистрация. В играта нямат право да участват служителите на Организатора, както и членове на техните семейства.

Краен срок - 20 юни 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара